Skip to main content

New!

Avetta has launched Business Risk! Click here

PRIVACYBELEID

Image
hero image background with nodes

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 15-09-2022

1. REIKWIJDTE VAN DIT PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid (“Privacybeleid”) beschrijft hoe Avetta, LLC en haar wereldwijd gelieerde groepsmaatschappijen (“Avetta” of “ons” “wij”) uw persoonsgegevens verwerken, wanneer u de websites, applicaties en mobiele platforms van Avetta bezoekt waarin een link naar dit Privacybeleid is opgenomen (gezamenlijk de “Diensten”) of goederen of diensten levert aan Avetta. Dit Privacybeleid kan worden aangevuld met additionele privacyvoorwaarden of -mededelingen die verband houden met bepaalde onderdelen van de Diensten.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op websites, applicaties of mobiele platforms die worden beheerd door derden, ook al zijn deze gekoppeld aan de Diensten. De Diensten kunnen bijvoorbeeld ook toegang bieden tot functies voor sociale media, prikborden, chat, forums, blogs, profielpagina's en andere diensten waarop u persoonlijke gegevens en materialen kunt posten. De informatie die u via deze services plaatst of openbaar maakt, kan openbaar zijn. Wees voorzichtig bij het openbaar maken van persoonlijke gegevens in deze openbare ruimtes. We raden u aan het privacybeleid te lezen dat op websites, applicaties en mobiele platforms van derden is geplaatst.

2. VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

Voor de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Europese Raad ("EU AVG"), de United Kingdom General Data Protection Act ('UK GDPR') en andere toepasselijke wetgevingen inzake gegevensbescherming met een raamwerk dat vergelijkbaar is met de EU AVG, is de "verwerkingsverantwoordelijke" van uw persoonsgegevens Avetta, LLC, 549 E Timpanogos Parkway, Building G, Orem, UT 84097, VS.

U kunt contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via de volgende communicatiekanalen:

Postal Service:

AVETTA, LLC

Attention: Privacy Officer

549 E Timpanogos parkway, Building G

Orem, UT 84097, Verenigde Staten

Email: [email protected]

Indien u u in de Europese Economische Ruimte ('EER') of het Verenigd Koninkrijk (het 'VK') bevindt en vragen hebt over uw persoonsgegevens of deze wilt inzien, bijwerken of verwijderen, kunt u contact opnemen met onze vertegenwoordiger via:

Bird & Bird GDPR Representative Services SRL

Louizalaan 235

1050 Brussel

België

[email protected]

Voornaamste contactpersoon:

Vincent Rezzouk-Hammachi

 

Bird & Bird GDPR Representative Services UK

12 New Fetter Lane

London

EC4A 1JP

Verenigd Koninkrijk

[email protected]

Key Contact:

Vincent Rezzouk-Hammachi

 

3.  DE GEGEVENS DIE WE OVER U VERZAMELEN

Persoonsgegevens of persoonlijke informatie betekent alle informatie waardoor een persoon kan worden geïdentificeerd. Dit omvat geen gegevens waarvan de identificatie is verwijderd (geanonimiseerde gegevens).

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen, gebruiken, opslaan en overdragen, die als volgt worden ingedeeld:

Identiteitsgegevens zoals voornaam, achternaam, gebruikersnaam of vergelijkbare identificaties, titel, geboortedatum, geslacht en identificatienummer.

Contactgegevens zoals uw postadres, e-mailadres en telefoonnummer(s).

Profielgegevens, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord, foto's en de Diensten waarvoor u zicht hebt aangemeld.

Gezondheidsgegevens zoals vaccinatiestatus en resultaten van alcohol- en drugtesten, indien de informatie wordt opgevraagd door de partijen waarmee u samenwerkt of wil samenwerken via onze Diensten, en u ermee instemt om deze vrijwillig te verstrekken.

Professionele gegevens zoals uw beroep, professionele certificeringen, trainingsstatus en werkervaring.

Locatiegegevens zoals uw internetprotocol (IP-adres), geolocatie en werklocaties.

Transactiegegevens zoals details van onze Diensten waarvoor u zich hebt aangemeld.

Technische gegevens zoals uw IP-adres, inloggegevens, browsertype en -versie, tijdzone-instelling en locatie, soorten en versies van browserplug-ins, besturingssysteem en platform, en andere technologieën op de apparaten die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten.

Gebruiksgegevens zoals informatie over hoe u gebruik maakt van de Diensten.

Marketing- en communicatiegegevens zoals uw voorkeuren voor het ontvangen van marketinginhoud en uw communicatievoorkeuren.

We verzamelen, gebruiken en delen eveneens Geaggregeerde gegevens zoals statistische gegevens voor welk doel dan ook. Geaggregeerde gegevens kunnen worden afgeleid uit uw persoonsgegevens, maar worden niet beschouwd als persoonsgegevens indien de gegevens werden geanonimiseerd en uw identiteit niet direct of indirect kan worden achterhaald. Zo we kunnen bijvoorbeeld uw Gebruiksgegevens aggregeren om het percentage gebruikers te berekenen dat toegang heeft tot een specifieke functie van de Diensten. Indien we echter Geaggregeerde gegevens combineren of koppelen aan uw persoonsgegevens zodat deze u direct of indirect kunnen identificeren, behandelen we de gecombineerde gegevens als persoonsgegevens die zullen worden verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid. U bent niet wettelijk verplicht om persoonsgegevens te verstrekken aan Avetta; in dat geval kunt u mogelijk echter geen gebruik maken van alle Diensten.

4. HOE WORDEN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERZAMELD?

We gebruiken verschillende methodes om gegevens van en over u te verzamelen, waaronder:

Directe interacties. U of uw gemachtigde vertegenwoordigers kunnen ons uw gegevens verstrekken, zoals identiteits-, contact-, profiel-, gezondheids-, professionele, marketing- en communicatiegegevens door het invullen van formulieren of door communicatie met ons via telefoon, e-mail of anderszins. Dit omvat persoonsgegevens die u verstrekt wanneer u:

 • Een account bij ons aanmaakt.
 • De prekwalificatieformulieren invult.
 • Documentatie opload die is opgevraagd door de partijen waarmee u samenwerkt via onze Diensten.
 • Geef feedback of neem contact met ons op.

Geautomatiseerde technologieën of interacties. Tijdens uw interactie met de Diensten verzamelen we automatisch de locatie, het gebruik en technische gegevens over uw apparatuur, browser en surfgedrag. We verzamelen deze persoonsgegevens door middel van cookies en andere soortgelijke technologieën. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.

Derde partijen of openbaar beschikbare bronnen. We kunnen persoonsgegevens over u ontvangen van verschillende derde partijen en openbare bronnen, zoals hieronder uiteengezet:

 • Identiteits- en professionele gegevens van verificatiediensten, zoals GreenID, ZoomInfo of vergelijkbare leveranciers, en van openbaar beschikbare bronnen, zoals overheidsdiensten voor documentverificatie van de Australische overheid.
 • Technische en gebruiksgegevens van analysediensten zoals Google.
 • Contactgegevens en transactiegegevens van aanbieders van technische en betalingsdiensten.

5. HOE VERWERKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als dit wettelijk is toegestaan. Meestal gebruiken we uw persoonsgegevens in de volgende omstandigheden:

 • Om het contract uit te voeren dat we willen aangaan of zijn aangegaan met onze klanten.
 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze legitieme belangen (of die van derden) en uw belangen en fundamentele rechten niet prevaleren op die belangen.
 • Wanneer we moeten voldoen aan een wettelijke verplichting.

Onderstaande tabel vermeldt in detail de doeleinden en rechtsgrondslagen van onze verwerkingsactiviteiten, en wat in voorkomend geval onze legitieme belangen zijn. 

Het is mogelijk dat we uw persoonsgegevens voor meer dan één rechtmatige grondslag verwerken, afhankelijk van het specifieke doel waarvoor we uw gegevens gebruiken.

 

Doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken Categorieën verwerkte persoonsgegevens Rechtsgrondslag voor verwerking, inclusief op basis van legitiem belang
Om u te registreren als gebruiker van de Diensten, hetzij als geautoriseerde gebruiker van een klant of als leverancier
 • Identiteit 
 • Contact
 • Profiel 
 • Locatie 
(i) Uw toestemming of (ii) wanneer we uw toestemming niet verkrijgen, onze legitieme belangen (om ons contract met onze klanten uit te voeren). 
Om te beoordelen of u in aanmerking komt voor de vereisten van de partijen waarmee u werkt of waarmee u wilt samenwerken via onze Services
 • Identiteit 
 • Contact
 • Gezondheidsgegevens
 • Professional
Uw toestemming voor gezondheidsgegevens. 
Voor andere categorieën persoonsgegevens, (i) uw toestemming of (ii) indien we uw toestemming niet verkrijgen, onze legitieme belangen (voor de uitvoering van de contracten met onze klanten).
Om onze gebruikers te begeleiden bij een aanvraag, een bod op of de afhandeling van een transactie of bestelling
 • Identiteit
 • Contact
 • Gezondheidsgegevens
 • Professional
 • Locatie
 • Transactie
Uw toestemming voor gezondheidsgegevens.
Voor andere categorieën persoonsgegevens, (i) uw toestemming of (ii) indien we uw toestemming niet verkrijgen, onze legitieme belangen (voor de uitvoering van de contracten met onze klanten).
Om onze relatie met u te beheren, zoals u informeren over wijzigingen in de Diensten of onze voorwaarden en u om feedback of opmerkingen vragen
 • Identiteit
 • Contact
 • Profiel
 • Transactie
 • Marketing en communicatie
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze gegevens actueel te houden en na te gaan hoe klanten gebruik maken van de Diensten).
Om onze Diensten en ondersteuning te leveren en nieuwe producten te ontwikkelen
 • Technisch
 • Transactie
 • Gebruik
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (ter verbetering van onze Diensten en ondersteuning).
Om de Diensten te personaliseren en u gepersonaliseerde marketingcommunicatie te bezorgen
 • Identiteit
 • Contact
 • Professional
 • Transactie
 • Technisch
 • Gebruik
 • Marketing en communicatie
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om de voorkeuren van gebruikers te personaliseren en zo een meer relevante gebruikerservaring te bieden).
Om u te voorzien van functies op de Diensten, zoals het delen van inhoud met een vriend of collega
 • Technisch
 • Gebruik
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (ter verbetering van onze Diensten en ondersteuning).
Om contact met u op te nemen over onze Diensten of andere producten en diensten van derden
 • Identiteit
 • Contact
 • Professional
 • Transactie
 • Technisch
 • Gebruik
 • Marketing en communicatie
Noodzakelijk voor onze legitieme belangen (om onze diensten uit te breiden en ons groeipotentieel te verhogen).
Om u uit te nodigen voor enquêtes, sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties
 • Identiteit
 • Contact
 • Professional
 • Transactie
Uw toestemming.
Om informatie te verzamelen om deze te anonimiseren voor gegevensanalyse, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van de Diensten, het identificeren van gebruikstrends en het bepalen van de effectiviteit van onze promotionele campagnes
 • Professional
 • Transactie
 • Technisch
 • Gebruik
 • Marketing en communicatie
Onze legitieme belangen (om onze diensten en ondersteuning te verbeteren).
Om een reorganisatie of verkoop van activa of aandelen voor te bereiden of uit te voeren Mogelijk alle gegevenscategorieën zoals beschreven in Paragraaf 3. Onze rechtmatige belangen (om zakelijke transacties voor te bereiden en te voltooien).
Om ons bedrijf en de Services te beheren en te beschermen (inclusief probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens) en om beveiligingsbedreigingen, fraude of andere kwaadaardige activiteiten te voorkomen en te detecteren
 • Identiteit
 • Contact
 • Profiel
 • Transactie
 • Technisch
Onze legitieme belangen (om de Diensten te verbeteren en te onderhouden, en om ons bedrijf te beschermen).
Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, te reageren op overheids- of gerechtelijke verzoeken om informatie (inclusief in de context van privégeschillen), geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen Afhankelijk van de wettelijke verplichtingen. Naleving van een wettelijke verplichting.

 

We zullen uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, tenzij we redelijkerwijs van mening zijn dat we ze om een andere reden moeten gebruiken, en die reden verenigbaar is met het oorspronkelijke doel. Als u wilt weten of de verwerking voor het nieuwe doel compatibel is met het oorspronkelijke doel, kunt u contact met ons opnemen. 

Als we uw persoonsgegevens moeten gebruiken voor een niet-gerelateerd doel, zullen we u hiervan op de hoogte stellen en zullen we de wettelijke basis toelichten die ons toestaat om dit te doen.

Houd er rekening mee dat we uw persoonsgegevens in overeenstemming met de bovenstaande regels, zonder uw medeweten of toestemming kunnen verwerken, wanneer dit wettelijk vereist of toegestaan is.

6. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS 

We kunnen uw persoonsgegevens delen met onderstaande partijen voor de doeleinden, zoals uiteengezet in bovenstaande tabel.

 

Categorieën gegevensontvangers  Beschrijving
Dochterondernemingen Leden van de gelieerde groep Avetta (inclusief Pegasus Management Pty Ltd gevestigd in Australië en Avetta Do Brasil Tecnologia da Informação Ltda., gevestigd in Brazilië). 
De gelieerde ondernemingen en dochterondernemingen van Avetta LLC zijn gegevensverwerkers en leveren IT- en systeembeheer, klantenservice, softwareontwikkeling, betalingsdiensten en andere diensten voor gegevensverwerking.
Dienstverleners en contractanten van Avetta Aanbieders van clouddiensten gevestigd in Australië, Canada, Duitsland, Ierland, het VK en de VS.
Aanbieders van softwarediensten, IT- en systeembeheer, interne auditfuncties, kwaliteitscontrole, klantenondersteuning, diensten voor documentbeoordeling, onderhoudsdiensten en andere administratieve en verwerkingsdiensten in Australië, Bolivia, India, de Filipijnen en de VS.
Aanbieders van nalevingstools, zoals OneTrust (gevestigd in de VS), en diensten voor het screenen van zakelijke kredietrapporten en sanctielijsten, zoals CreditSafe (gevestigd in meerdere rechtsgebieden).
Aanbieders van communicatieoplossingen zoals Zoom (gevestigd in de VS) en Microsoft Teams (gevestigd in de VS).
Analytische dienstverleners zoals Google (gevestigd in de VS).
Aanbieders van verificatiediensten zoals greenID (gevestigd in Australië).
Aanbieders van hulpmiddelen voor gegevensverwerking zoals Chekrite (gevestigd in Australië).
Leveranciers van beheeroplossingen voor klantrelaties, zoals Salesforce (gevestigd in de VS).
Aanbieders van marketingdiensten zoals Marketo (gevestigd in de VS).
Onafhankelijke agenten, vertegenwoordigers en consultants over de hele wereld ter ondersteuning van onze zakelijke activiteiten.
Gebruikers van de Diensten Leveranciers en klanten in het netwerk van de Diensten met wie u samenwerkt of waarmee u via onze Diensten wilt samenwerken.
Other Recipients Derde partijen aan wie we delen van ons bedrijf of onze activa zouden willen verkopen, overdragen of samenvoegen.
Derden die wij kunnen verwerven.
Derden, indien we u uitdrukkelijk hebben ingelicht over een dergelijke, mogelijke openbaarmaking in onze overeenkomst(en) met u, of op het moment waarop u persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt.
Derden aan wie we uw persoonsgegevens moeten bekendmaken om: (i) te reageren op of te voldoen aan wettelijke voorschriften, dwang- of rechterlijke bevelen, of overheids- of gerechtelijke verzoeken (eveneens in het kader van particuliere rechtszaken); (ii) veiligheidsdreigingen, fraude of andere malafide activiteiten te onderzoeken en te helpen voorkomen; (iii) de rechten en eigendommen van Avetta af te dwingen en te beschermen; of (iv) de rechten of persoonlijke veiligheid van de op onze terreinen aanwezige of van onze faciliteiten gebruikmakende medewerkers en derden te beschermen. We kunnen uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan binnenlandse of buitenlandse overheden of overheidsinstanties in elk van de landen waarin we actief zijn om te reageren op vragen of verzoeken of zoals anderszins vereist door de wet of juridische procedure. Waar relevant, kunnen we uw persoonlijke gegevens delen of overdragen om te reageren op wettige verzoeken van overheidsinstanties, inclusief om te voldoen aan nationale veiligheids- of wetshandhavingsvereisten.

 

7. COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN

We kunnen automatisch informatie verzamelen door het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, zoals webbakens. Bepaalde inhoud of functies van onze Diensten worden geleverd door derden. Deze derden kunnen cookies alleen of in combinatie met webbakens of andere trackingtechnologieën gebruiken om informatie over u te verzamelen wanneer u gebruik maakt van de Diensten. De door hen verzamelde informatie, kan worden gekoppeld aan uw persoonsgegevens of ze kunnen informatie verzamelen, inclusief persoonsgegevens, over uw online activiteiten in de loop van de tijd en op verschillende websites en andere online diensten. U kunt uw browser instellen om alle of sommige browsercookies te weigeren, of om u te waarschuwen wanneer websites cookies plaatsen of openen. Als u cookies uitschakelt of weigert, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van de Diensten ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet goed functioneren. Raadpleeg onsCookiebeleidvoor meer informatie over cookies.

8. DO-NOT-TRACK-OPENBAARMAKING

Onze diensten reageren niet op Do-Not-Track-signalen. U kunt echter bepaalde trackingselementen uitschakelen, zoals uiteengezet in ons Cookiebeleid, door bijvoorbeeld het gebruik van cookies te weigeren.

9. PRIVACY VAN MINDERJARIGEN

We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar en we richten onze Diensten niet op kinderen jonger dan 18 jaar.

10. UW KEUZES EN UW PRIVACYVOORKEUREN INSTELLEN

Als u een gebruiker van de Diensten bent, kunt u de beschikbare communicatievoorkeuren beheren wanneer u zich registreert voor de Diensten (inclusief door indien vereist, uw toestemming te verlenen), door uw accountvoorkeuren bij te werken of, indien van toepassing, door gebruik te maken van de het afmeldmechanisme of andere middelen die worden verstrekt in de door u ontvangen communicatie. We behouden ons het recht voor om u indien nodig op de hoogte te stellen van wijzigingen of updates van de Diensten.

11. UW RECHTEN

U kunt een kopie opvragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren en deze laten corrigeren. Onder bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om deze te laten wissen. Indien de Diensten geregistreerde gebruikers de mogelijkheid bieden om hun registratiegegevens in te zien en correcties of updates aan te brengen, is de gebruiker de exclusieve verantwoordelijk voor de correctheid van deze gegevens. Onverminderd uw recht op toegang tot, inzage in, correctie van, bezwaar tegen of afscherming van persoonsgegevens, wordt geen toegang verleend tot persoonsgegevens of gegevens die over andere gebruikers zijn verzameld.

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken wanneer wij uw persoonsgegevens gebruiken op grond van uw toestemming. Als u uw toestemming intrekt, is het mogelijk dat we bepaalde producten of diensten niet kunnen leveren. We zullen u hierover informeren op het moment dat u uw toestemming intrekt.

Indien u zich in de EER of het VK bevindt, beschikt u bovendien mogelijk over de volgende aanvullende rechten:

 • Recht op toegang (Art. 15 AVG)

U hebt het recht om een bevestiging van ons te krijgen over of en welke gegevens wij over u verwerken, voor welke doeleinden, hoe lang we ze verwerken, wie de gegevens mag ontvangen en wat de herkomst ervan is. In uitzonderlijke gevallen vervalt een dergelijk recht, d.w.z. wanneer uw verzoeken buitensporig zijn.

 • Recht op rectificatie (art. 16 AVG)

Over het algemeen hebt u het recht op rectificatie van onnauwkeurige gegevens, met inbegrip van het recht om onvolledige gegevens te laten aanvullen.

 • Recht op het wissen van gegevens/om vergeten te worden (art. 17 AVG)

U hebt in bepaalde gevallen het recht om ons te verzoeken om uw gegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voorde doeleinden waarvoor ze werden verzameld, of wanneer u bezwaar hebt aangetekend tegen de verwerking. Dit geldt niet in uitzonderlijke gevallen, bijvoorbeeld wanneer de verdere verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of voor de voorbereiding, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.

 • Recht op beperking van verwerking (art. 18 AVG)

U kunt ons vragen om ons gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, mof indien u dit vereist voor het voorbereiden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG)

U kunt een machineleesbare kopie aanvragen van de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt, en die indien technisch mogelijk naar een andere dienstverlener kunnen worden overgedragen. Dit is alleen van toepassing op persoonsgegevens die we op automatische wijze gebruiken en op basis van uw toestemming of onze uitvoering van een contract met u.

 • RECHT OP BEZWAAR (ART. 21 AVG)

Voor zover wij ons baseren op een gerechtvaardigd belang als rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken, of voor zover wij uw persoonsgegevens verwerken voor directe marketingdoeleinden, hebt u te allen tijde het recht om bezwaar aan te tekenen tegen dergelijk gebruik om redenen die verband houden met uw specifieke situatie. We kunnen hier echter niet altijd aan voldoen, bijvoorbeeld als wettelijke bepalingen ons verplichten om gegevens te verwerken in het kader van onze officiële taken.

 • Recht om een klacht in te dienen (art. 77 (1) AVG)

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit van uw lidstaat, als u van mening bent dat ons gebruik van uw persoonsgegevens een schending van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming inhoud.

Om uw privacy en veiligheid te beschermen, kunnen we redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren wanneer u vraagt om uw rechten uit te oefenen. Om de persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons hebt verstrekt in te zien en te wijzigen, kunt u terugkeren naar de webpagina of applicatie waar u uw persoonlijke gegevens oorspronkelijk hebt ingediend en de instructies op die webpagina of toepassing volgen, of contact met ons opnemen op via onderstaand adres.

Neem voor meer informatie over uw rechten of het uitoefenen ervan contact met ons op via [email protected].

12. BEWARING EN BEVEILIGING VAN GEGEVENS

We slaan informatie over u op in computersystemen en databases, die door ons of onze externe dienstverleners worden beheerd.

We bewaren uw persoonsgegevens slechts zo lang als redelijkerwijs nodig is om te voldoen aan de doeleinden waarvoor ze werden verzameld, inclusief om te voldoen aan wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of rapportagevereisten. We kunnen uw persoonsgegevens voor een langere periode bewaren in het geval van een klacht of als we redelijkerwijs denken dat de kans op een rechtszaak met betrekking tot onze relatie met u bestaat.

Om de juiste bewaartermijn voor persoonsgegevens te bepalen, houden we rekening met de hoeveelheid, aard en gevoeligheid van die persoonsgegevens, het potentiële risico op nadeel door ongeoorloofd gebruik of openbaarmaking, de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken en of we die doelen kunnen verwezenlijken via andere middelen, en de toepasselijke wettelijke, regelgevende, fiscale, boekhoudkundige of andere vereisten.  In sommige gevallen zullen we uw persoonsgegevens voor onderzoeks- of statistische doeleinden anonimiseren (zodat deze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld), in welk geval we deze gegevens voor onbepaalde tijd kunnen gebruiken zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

We hechten belang aan de veiligheid van uw persoonsgegevens. We maken gebruik van verschillende maatregelen voor gegevensbeveiliging om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens te garanderen. Helaas is echter geen enkele gegevensoverdracht via het internet of systemen voor gegevensopslag 100% veilig. Als u redenen hebt om aan te nemen dat uw interactie met ons niet langer veilig is, dient u dit onverwijld aan ons te melden via  [email protected].

13. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wanneer we naar aanleiding van aanpassingen van onze informatiepraltijken, wijzigingen aanbrengen in dit Privacybeleid, zullen we de herziene versie met de datum van de herziening hier publiceren. We raden u aan om deze pagina regelmatig te raadplegen voor de laatste informatie over onze privacypraktijken.

14. INTERNATIONALE GEGEVENSOVERDRACHT

Voor de hierboven beschreven doeleinden kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen aan ontvangers, zoals vermeld in Sectie 6 en ook aan landen buiten de EER of het VK (inclusief aan de Verenigde Staten). Houd er rekening mee dat landen buiten de EER of het VK mogelijk niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als de EER of het VK, hoewel onze verzameling, bewaring en gebruik van uw persoonsgegevens onder dit Privacybeleid zullen blijven vallen.

Bij overdracht van persoonsgegevens buiten de EER of het VK, zullen we:

 • in onze contracten de modelcontractbepalingen inzake gegevensbescherming opnemen die door de Europese Commissie (al naargelang het geval) zijn goedgekeurd voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit de EER of het VK (dit zijn de bepalingen die zijn goedgekeurd krachtens artikel 46, lid 2, AVG) en daarnaast het addendum inzake internationale gegevens Addendum bij de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie (het 'UK Addendum') voor de overdracht van persoonsgegevens vanuit het Verenigd Koninkrijk – u kunt een kopie van dergelijke modelcontractbepalingen voor gegevensbescherming en het UK Addendum opvragen bij onze privacyfunctionaris op [email protected] ; of
 • ervoor zorgen dat het land waarin uw persoonsgegevens worden verwerkt, door de Europese Commissie of het VK, naargelang het geval, als 'toereikend' wordt beschouwd.

Meer informatie over de regelgeving voor gegevensoverdracht buiten de EER en het VK, met inbegrip van de mechanismen waarop wij ons baseren, vindt u  hier op de website van de Europese Commissie hier op de website van het Information Commissioner's Office van het Verenigd Koninkrijk.

15. LOKALE WETTEN EN VOORSCHRIFTEN

Hoewel dit privacybeleid is opgesteld om consistente en efficiënte informatie te leveren op een wereldwijde basis, met een specifieke focus op de Europese AVG en de GDPR in het Verenigd Koninkrijk, wordt alle informatie steeds verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke lokale wetgeving. Voor meer informatie over de lokale wet- en regelgeving die van toepassing is op uw rechtsgebied, zieBijlage I van dit Privacybeleid.

16.CONTACT MET ONS OPNEMEN 

Als u opmerkingen of vragen hebt over dit privacybeleid of onze verwerking van uw gegevens, neem dan contact op met:

AVETTA, LLC

Attention: Privacy Officer

549 E Timpanogos Parkway, Building G

Orem, UT 84097, VS

Email: [email protected]

 

Onze functionarissen voor gegevensbescherming binnen de EER en het VK zijn de volgende:

Functionaris Regio Contact
Bird & Bird GDPR Representative Services SRL EER Louizalaan 235
1000 Brussel
België
[email protected]
Voornaamste contactpersoon:
Vincent Rezzouk-Hammachi
Bird & Bird GDPR Representative Services UK VK 12 New Fetter Lane
London
EC4A 1JP
Verenigd Koninkrijk
[email protected]
Voornaamste contactpersoon:
Vincent Rezzouk-Hammachi

 

Personen binnen de EER of het VK kunnen rechtstreeks contact met ons opnemen (zie hierboven) of contact opnemen met de desbetreffende functionaris.

Bijlage I: Rechtsspecifieke voorwaarden

Verenigde Staten - Kennisgeving aan inwoners van Californië

Laatst bijgewerkt: 15-09-2022

Deze kennisgeving bestemd voor inwoners van Californië is uitsluitend bedoeld voor bezoekers, gebruikers en andere personen die woonachtig zijn in de staat Californië ('consumenten' of 'u'). We gebruiken deze kennisgeving om te voldoen aan de California Consumer Privacy Act van 2018 ('CCPA') en hierbij hebben alle door de CCPA gedefinieerde voorwaarden dezelfde betekenis in deze kennisgeving.

Waar vermeld in deze kennisgeving, sluit de CCPA tijdelijk persoonlijke informatie uit die een schriftelijke of mondelinge business-to-business-communicatie ('B2B persoonlijke informatie weerspiegelt') van enkele van de vereisten.

Door ons verzamelde informatie

We verzamelen informatie die identificeert, verband houdt met, beschrijft, verwijst, redelijkerwijs in verband kan worden gebracht met, of redelijkerwijs en direct of indirect kan worden gekoppeld aan een bepaalde consument, huishouden of apparaat ('persoonsgegevens'). Persoonlijke informatie omvat geen:

 • Openbaar beschikbare informatie uit overheidsdocumenten.
 • Gedeïdentificeerde of geaggregeerde consumentengegevens.
 • Informatie buiten de reikwijdte van de CCPA, zoals:
  • gezondheids- of medische informatie die wordt gedekt door de Health Insurance Portability and Accountability Act van 1996 (HIPAA) en de California Confidentiality of Medical Information Act (CMIA), klinische onderzoeksgegevens of andere in aanmerking komende onderzoeksgegevens;
  • persoonlijke gegevens die vallen onder bepaalde sectorspecifieke privacywetten, waaronder de Fair Credit Reporting Act (FCRA), de Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) of de California Financial Information Privacy Act (FIPA) en de Driver's Privacy Protection Act van 1994.

Concreet hebben we de volgende categorieën persoonsgegevens van consumenten verzameld in de afgelopen twaalf (12) maanden: 

 

Categorie Voorbeelden Verzameld
A. Identificatoren. Een echte naam, alias, postadres, unieke persoonlijke identificatiemiddelen, online identificatie, IP-adres, e-mailadres, accountnaam, burgerservicenummer, rijbewijsnummer, paspoortnummer of andere vergelijkbare id's. Ja
B. Categorieën van persoonlijke informatie die worden vermeld in het statuut van California Customer Records (Cal. Civ. Code § 1798,80(e)). Een naam, handtekening, burgerservicenummer, fysieke kenmerken of beschrijving, adres, telefoonnummer, paspoortnummer, nummer van het rijbewijs of de nationale identiteitskaart, verzekeringspolisnummer, opleiding, werkgelegenheid, arbeidsverleden, bankrekeningnummer, creditcardnummer, debitcardnummer, of enige andere financiële informatie, medische informatie, of informatie over de ziektekostenverzekering.
Sommige persoonsgegevens in deze categorie kunnen andere categorieën overlappen.
Ja
C. Beschermde classificatiekenmerken volgens de Californische of federale wetgeving. Leeftijd (40 jaar of ouder), ras, kleur, afkomst, nationale afkomst, staatsburgerschap, religie of geloofsovertuiging, burgerlijke staat, medische aandoeningen, lichamelijke of mentale beperking, geslacht (inclusief geslacht, genderidentiteit, genderexpressie, zwangerschap of bevalling en verwante medische condities), seksuele geaardheid, veteraan of militaire status, genetische informatie (inclusief familiegerelateerde genetische informatie). Ja
D. Commerciële gegevens. Gegevens over persoonlijke eigendommen, gekochte, verkregen of overwogen producten of diensten, of andere aankoop- of consumptiegeschiedenissen of -trends. Ja
E. Biometrische gegevens. Genetische, fysiologische, gedrags- en biologische kenmerken of activiteitenpatronen die worden gebruikt om een sjabloon of andere identificatie te extraheren of informatie te identificeren, zoals vingerafdrukken, gezichts- en voiceprints, iris- of retinascans, toetsaanslag-, wandel- of andere fysieke patronen, en slaap-, gezondheids-, of trainingsgegevens. Nee
F. Internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit. Browsergeschiedenis, zoekgeschiedenis, informatie over de interactie van een consument met een website, applicatie of advertentie. Ja
G. Geolocatiegegevens. Fysieke locatie of verplaatsingen. Ja
H. Sensorische gegevens. Audio-, elektronische, visuele, thermische, olfactorische of soortgelijke informatie. Nee
I. Professionele of werkgerelateerde gegevens. Huidige of eerdere professionele geschiedenis of prestatiebeoordelingen. Ja
J. Niet-openbare onderwijsgegevens (per de Family Educational Rights and Privacy Act (20 U.S.C.) Artikel 1232g, 34 C.F.R. Deel 99). Onderwijsgegevens die rechtstreeks verband houden met een student die worden bijgehouden door een onderwijsinstelling of partij die namens een dergelijke instelling optreedt, waaronder cijfers, transcripties, klassenlijsten, studentenroosters, identificatiecodes voor studenten, financiële informatie of disciplinaire dossiers van studenten. Nee
K. Gevolgtrekkingen op basis van andere persoonlijke informatie. Profiel waarin iemands voorkeuren, kenmerken, psychologische trends, aanleg, gedrag, attitudes, intelligentie, capaciteiten en bekwaamheden zijn opgenomen. Nee

 

Zoals beschreven in Paragraaf 4 van het Privacybeleid, verkrijgen we de hierboven genoemde categorieën persoonsgegevens uit de volgende categoriebronnen:

 • Directe interacties met u.
 • Geautomatiseerde technologieën of interacties.
 • Externe partijen of openbaar toegankelijke bronnen.

Gebruik van persoonsgegevens

We kunnen de persoonsgegevens die we verzamelen gebruiken of openbaar maken voor één of meer van de volgende doeleinden:

 • Om u te registreren als gebruiker van de Diensten, hetzij als klant, leverancier of werknemer. 
 • Om te bepalen of u op grond van de vereisten van de partijen waarmee u via onze Diensten samenwerkt of wilt samenwerken, in aanmerking komt.
 • Om onze gebruikers te helpen bij het aanvragen, bieden voor of voltooien van een transactie of bestelling.
 • Om onze relatie met u te beheren, om u bijvoorbeeld op de hoogte te brengen van wijzigingen in de Diensten of onze voorwaarden en te vragen om feedback of opmerkingen.
 • Om onze diensten te leveren en te verbeteren en nieuwe producten te ondersteunen en te ontwikkelen.
 • Om de Diensten te personaliseren en u te voorzien van gepersonaliseerde marketingcommunicatie.
 • Om u toegang te geven tot de functies van de Diensten, zoals het delen van inhoud met een vriend of collega.
 • Om contact met u op te nemen over onze Diensten of andere producten en diensten van derden.
 • Om u uit te nodigen voor deelname aan enquêtes, sweepstakes, wedstrijden en soortgelijke promoties.
 • Om informatie samen te voegen en te anonimiseren voor gegevensanalyse, audits, de ontwikkeling van nieuwe producten, de verbetering van de Dienst, het vaststellen van gebruikstrends en het meten van de doeltreffendheid van onze publiciteitscampagnes.
 • Om de reorganisatie of verkoop van activa of aandelen voor te bereiden of te implementeren.
 • Om onze activiteiten en de Diensten te beheren en te beschermen (met inbegrip van probleemoplossing, gegevensanalyse, testen, systeemonderhoud, ondersteuning, rapportage en hosting van gegevens), en om veiligheidsrisico's, fraude of andere schadelijke activiteiten te voorkomen en te detecteren.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, te reageren op overheids- of gerechtelijke verzoeken om informatie (inclusief privégeschillen), geschillen op te lossen en onze overeenkomsten af te dwingen.
 • Zoals aangegeven bij het verzamelen van uw persoonsgegevens of zoals anderszins uiteengezet in de CCPA.

We zullen geen extra categorieën persoonsgegevens verzamelen of de persoonsgegevens die we hebben verzameld gebruiken voor wezenlijk andere, niet-gerelateerde of incompatibele doeleinden zonder u hiervan op de hoogte te stellen.

Delen van persoonsgegevens

We kunnen uw persoonlijke gegevens delen door deze over te dragen aan een derde partij voor een zakelijk doel. We voeren deze overdrachten voor zakelijke doeleinden alleen uit onder schriftelijke contracten die de doeleinden beschrijven, vereisen dat de ontvanger de persoonsgegevens vertrouwelijk behandelt en het gebruik van de bekendgemaakte informatie voor welk doel dan ook verbieden, uitgezonderd voor het uitvoeren van het contract. In de afgelopen twaalf (12) maanden hebben we persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden bekendgemaakt aan categorieën van derden zoals aangegeven in onderstaande tabel. Merk op dat we geen persoonsgegevens verkopen. 

 

Categorie persoonsgegevens Categorie van derde ontvangers
Mededelingen voor zakelijke doeleinden
A: Identificatiemiddelen.
 • Dienstverleners van cloudservices, softwareontwikkeling, IT- en systeembeheer, interne auditfuncties, kwaliteitscontrole, klantenservice, diensten voor documentbeoordeling, onderhoudsdiensten, andere administratieve, verwerkings- en professionele diensten (gezamenlijk de 'Essentiële dienstverlenders')
 • Leveranciers van nalevingsinstrumenten
 • Aanbieders van communicatiemiddelen
 • Aanbieders van data-analyse
 • Aanbieders van identiteitsverificatie
 • CRM-leveranciers
 • Aanbieders van marketingdiensten
 • Leveranciers en klanten in het dienstennetwerk waarmee u samenwerkt of wilt samenwerken via onze Diensten (gezamenlijk de 'Klanten en Leveranciers')
B: California Customer Records categorieën persoonsgegevens.
 • Essentiële dienstverleners
 • Aanbieders van identiteitsverificatie
 • Klanten en leveranciers
C: Beschermde classificatiekenmerken volgens de Californische of federale wetgeving.
 • Essentiële dienstverleners
 • Aanbieders van identiteitsverificatie
 • Klanten en leveranciers
D: Commerciële gegevens.
 • Essentiële dienstverleners
 • Aanbieders van identiteitsverificatie
 • Klanten en leveranciers
E: Biometrische gegevens. N/A
F: Internet- of andere soortgelijke netwerkactiviteit.
 • Essentiële dienstverleners
 • Leveranciers van nalevingsinstrumenten
 • Aanbieders van communicatiemiddelen
 • Aanbieders van data-analyse
 • Aanbieders van identiteitsverificatie
 • CRM-leveranciers
 • Aanbieders van marketingdiensten
 • Klanten en leveranciers
G: Geolocatiegegevens.
 • Essentiële dienstverleners
 • Leveranciers van nalevingsinstrumenten
 • Aanbieders van communicatiemiddelen
 • Aanbieders van data-analyse
 • Aanbieders van identiteitsverificatie
 • CRM-leveranciers
 • Aanbieders van marketingdiensten
 • Klanten en leveranciers
H: Sensorische gegevens. N.v.t.
I. Professionele of werkgerelateerde gegevens.
 • Essentiële dienstverleners
 • Aanbieders van identiteitsverificatie
 • Klanten en leveranciers
J: Niet-openbare onderwijsgegevens. N.v.t.
K: Gevolgtrekkingen op basis van andere persoonsgegevens. N.v.t.

 

Uw rechten en voorkeuren

De CCPA biedt consumenten (inwoners van Californië) specifieke rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. Dit gedeelte beschrijft uw CCPA-rechten en hoe u deze rechten kunt uitoefenen.

Recht op inzage en overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om te verzoeken dat wij bepaalde informatie aan u bekendmaken over onze verzameling en gebruik van uw persoonsgegevens in de afgelopen 12 maanden (het 'recht op inzage'). Zodra we uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben geverifieerd, zullen we u het volgende bekendmaken:

 • De categorieën persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld.
 • De categorieën bronnen voor de persoonsgegevens die we over u hebben verzameld.
 • Ons zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van die persoonsgegevens.
 • De categorieën van derden met wie we die persoonlijke informatie delen.
 • ls we uw persoonsgegevens voor zakelijke doeleinden verkocht of openbaar gemaakt hebben, worden twee afzonderlijke lijsten vrijgegeven:
  • verkoop, het identificeren van de categorieën persoonsgegevens die elke categorie ontvangers heeft gekocht; en
  • openbaarmakingen voor een zakelijk doel, het identificeren van de categorieën persoonsgegevens die elke categorie ontvangers heeft verkregen.
 • De specifieke persoonsgegevens die we over u hebben verzameld (ook een verzoek tot gegevensoverdracht genoemd).

Wij voorzien niet in een recht op inzage of gegevensoverdraagbaarheid voor persoonlijke B2B-informatie.

Recht om vergeten te worden

U hebt het recht om te vragen dat we alle persoonsgegevens die we van u hebben verzameld en bewaren, verwijderen, behoudens bepaalde uitzonderingen (het"recht op gegevenswissing"). Zodra we uw verzoek hebben ontvangen en uw identiteit hebben geverifieerd, zullen we uw verzoek beoordelen om na te gaan of er een uitzondering van toepassing is waardoor we de informatie kunnen bewaren. We kunnen uw verzoek tot verwijdering weigeren als het bewaren van de informatie noodzakelijk is voor ons of onze dienstverlener(s) om: 

 • De transactie te voltooien waarvoor we de persoonlijke informatie hebben verzameld, een goed of dienst te leveren waarom u hebt verzocht, acties te ondernemen die redelijkerwijs kunnen worden verwacht in de context van onze lopende zakelijke relatie met u, te voldoen aan de voorwaarden van een schriftelijke garantie of productterugroeping uitgevoerd in overeenstemming met de federale wet, of anderszins ons contract met u uit te voeren.
 • Beveiligingsincidenten te detecteren, bescherming te bieden tegen kwaadwillige, misleidende, frauduleuze of illegale activiteiten of degenen te vervolgen die verantwoordelijk zijn voor dergelijke activiteiten.
 • Producten te debuggen om fouten te identificeren en te rherstellen die de bestaande en beoogde functionaliteit aantasten.
 • De vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, het recht van een andere consument te waarborgen om diens vrijheid van meningsuiting uit te oefenen, of een ander wettelijk recht uit te oefenen.
 • Te voldoen aan de California Electronic Communications Privacy Act (Cal. Penal Code § 1546 et. seq.).
 • Deel te nemen aan openbaar of collegiaal getoetst wetenschappelijk, historisch of statistisch onderzoek in het algemeen belang dat voldoet aan alle andere toepasselijke ethische en privacywetten, wanneer het verwijderen van de informatie de resultaten van het onderzoek mogelijk onmogelijk maakt of ernstig schaadt, indien u eerder uw geïnformeerde toestemming hebt gegeven.
 • Uitsluitend intern gebruik dat redelijkerwijs is afgestemd op de verwachtingen van de consument op basis van uw relatie met ons.
 • Te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Ander intern en rechtmatig gebruik van die informatie te maken dat verenigbaar is met de context waarin u deze gegevens hebt verstrekt.

Persoonsgegevens die niet onder één van deze uitzonderingen vallen, worden door ons uit onze bestanden gewist of geanonimiseerd, en we vragen aan onze dienstverleners om hetzelfde te doen. 

Deze verwijderingsrechten zijn niet van toepassing op persoonlijke B2B-informatie.

Uw recht op inzage en verwijdering uitoefenen

Om uw recht op inzage of verwijdering zoals hierboven beschreven uit te oefenen, kunt u een verzoek indienen via:

Alleen u, of iemand die wettelijk gemachtigd is om namens u op te treden, mag een verzoek indienen om kennis te nemen van uw persoonsgegevens of deze te wissen.  

U kunt binnen een periode van 12 maanden slechts twee keer een verzoek tot inzage indienen. Uw verzoek tot inzage of verwijdering moet:

 • Voldoende informatie verschaffen waarmee we redelijkerwijs kunnen verifiëren dat u de persoon bent over wie we persoonsgegevens hebben verzameld of uw gemachtigde vertegenwoordiger.
 • Beschrijf uw verzoek in detail, zodat het begrijpelijk is en we het kunnen beoordelen en behandelen.

We kunnen geen gevolg geven aan uw verzoek of u voorzien van persoonlijke informatie als we uw identiteit of uw bevoegdheid om het verzoek in te dienen niet kunnen verifiëren en niet kunnen bevestigen dat de persoonsgegevens op u van toepassing zijn. 

U hoeft geen account bij ons aan te maken om een verzoek tot inzage of verwijdering in te dienen. Verzoeken die via uw met een wachtwoord beveiligde account worden ingediend, worden door ons als voldoende geverifieerd beschouwd, wanneer het verzoek betrekking heeft op persoonsgegevens die aan die specifieke account zijn gekoppeld.

We zullen de persoonlijke informatie die in het verzoek wordt verstrekt alleen gebruiken om de identiteit of de bevoegdheid van de aanvrager te verifiëren. 

Reactietijd en -formaat

We bevestigen de ontvangst van uw verzoek binnen tien (10) werkdagen. Als u binnen een termijn van 10 dagen geen bevestiging ontvangt, neem dan contact op met [email protected].

We streven ernaar om binnen vijfenveertig (45) dagen na ontvangst inhoudelijk te reageren op een verifieerbaar verzoek. Indien we meer tijd nodig hebben (additionele 45 dagen), zullen wij u schriftelijk op de hoogte stellen van de reden en de termijn.

Als u een account bij ons hebt, kunnen we onze schriftelijke reactie op die account geven. Als u geen account bij ons heeft, zullen wij onze schriftelijke reactie per post of elektronisch afleveren, naargelang uw keuze. 

Alle door ons verstrekte openbaarmakingen, hebben alleen betrekking op de periode van 12 maanden voorafgaand aan de ontvangst van uw verzoek. In het antwoord dat we geven, worden , indien van toepassing ook de redenen uitgelegd waarom we niet aan een verzoek kunnen voldoen. Voor verzoeken om gegevensoverdraagbaarheid zullen wij een formaat kiezen om uw persoonlijke informatie te verstrekken dat gemakkelijk leesbaar is en u in staat moet stellen de informatie zonder belemmeringen van de ene entiteit naar de andere entiteit over te dragen.

We brengen geen kosten in rekening om uw verifieerbare verzoek te verwerken of erop te reageren, tenzij het buitensporig, repetitief of duidelijk ongegrond is. Als we vaststellen dat een vergoeding gerechtvaardigd is, zullen we u meedelen waarom we die beslissing hebben genomen en u een kostenraming geven voordat we uw verzoek voltooien. 

Non-discriminatie

We zullen u niet discrimineren voor het uitoefenen van uw CCPA- of AVG-rechten. Tenzij toegestaan, zullen we:

 • Geen goederen of diensten weigeren.
 • U geen verschillende prijzen of tarieven voor goederen of diensten in rekening brengen, onder meer door kortingen of andere voordelen toe te kennen, of opleg te vragen.
 • U geen ander niveau of kwaliteit van goederen of diensten bieden.
 • Geen andere prijs of ander tarief voor goederen of diensten of een ander niveau of kwaliteit van goederen of services suggereren.

We kunnen u echter bepaalde door de CCPA en AVG toegestane financiële voorstellen die kunnen resulteren in verschillende prijzen, tarieven of kwaliteitsniveaus. Elke door de CCPA en AVG toegestane financiële stimulans die we aanbieden, heeft redelijkerwijs betrekking op de waarde van uw persoonsgegevens en omvat schriftelijke voorwaarden die de materiële aspecten van het programma beschrijven. Deelname aan een financieel stimuleringsprogramma vereist uw voorafgaande toestemming, die u op elk moment kunt intrekken.

Andere Californische privacyrechten

De Californische 'Shine the Light'-wet (Civil Code Section § 1798,83) staat gebruikers van onze Diensten, die ingezetenen van Californië zijn toe om bepaalde informatie op te vragen over onze openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden voor hun directe marketingdoeleinden. Om een dergelijk verzoek in te dienen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

Wijzigingen in ons privacybeleid

We behouden ons het recht voor om het privacybeleid naar eigen goeddunken en op elk moment te wijzigen. Wanneer we wijzigingen aanbrengen in deze verklaring, zullen we de bijgewerkte kennisgeving op deze pagina plaatsen en de ingangsdatum van de kennisgeving bijwerken. Als u gebruik blijft maken van onze Diensten na het plaatsen van de wijzigingen, stemt u in met dergelijke wijzigingen. 

Contactinformatie

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, de manieren waarop Avetta uw hierin en in de belangrijkste voorwaarden van het Privacybeleid beschreven informatie verzamelt en gebruikt, uw keuzes en rechten met betrekking tot dergelijk gebruik, of als u uw rechten wilt uitoefenen onder de wetgeving van Californië, kunt u contact met ons opnemen via:

Email: [email protected]

Postal Address:

AVETTA, LLC

Attention: Privacy Officer

549 E timpanogos parkway, Building G

Orem, UT 84097, Verenigde Staten 

Als u vanwege een handicap toegang tot deze verklaring moet hebben in een ander formaat, neem dan contact op met [email protected].

Australië - Aanvullende kennisgevingen aan ingezetenen van Australië

Laatst bijgewerkt: 15-09-2022

DRAGEN WE PERSOONSGEGEVENS OVER AAN OVERZEESE ONTVANGERS?

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan ontvangers die zich buiten Australië bevinden. Zie sectie 6 van het privacybeleid voor meer informatie.

GEBRUIKEN WE UW PERSOONSGEGEVENS VOOR MARKETINGDOELEINDEN?

We gebruiken uw persoonsgegevens om u producten en diensten voor te stellen waarvan we denken dat ze u kunnen interesseren. U kunt zich hier voor afmelden. Deze producten en diensten kunnen worden aangeboden door ons, onze verwante bedrijven, onze andere zakenpartners of onze dienstverleners.

Wanneer u elektronische marketingcommunicatie van ons ontvangt, kunt u ervoor kiezen om geen verdere marketingcommunicatie te ontvangen door de in de communicatie verstrekte afmeldinstructies te volgen.

TOEGANG TOT EN CORRECTIE VAN UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt toegang krijgen tot of verzoeken om correctie van de persoonsgegevens die we over u bewaren door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld. In bepaalde omstandigheden zijn wij niet verplicht u toegang te geven tot uw persoonlijke informatie.

Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van toegang tot uw persoonsgegevens, maar we vragen mogelijk een billijke bijdrage voor toegang.

We zullen binnen een redelijke termijn reageren op uw verzoeken om toegang tot of correctie van uw persoonsgegevens en zullen alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens die we over u bewaren accuraat en actueel blijven.

KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben over de manier waarop we een privacygerelateerde kwestie hebben afgehandeld, met inbegrip van uw verzoek om toegang tot of correctie van uw persoongegevens, dient u contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan hieronder vermeld.

We zullen uw klacht in overweging nemen en bepalen of er nader onderzoek vereist is. We zullen u op de hoogte stellen van de uitkomst van dit onderzoek en elk daaropvolgend intern onderzoek.

Als u nog steeds niet tevreden bent over de manier waarop we een privacygerelateerde kwestie hebben afgehandeld, kunt u een onafhankelijk adviseur inschakelen of contact opnemen met het Office of the Australian Information Commissioner ("OAIC") (www.oaic.gov.au) voor advies over eventuele alternatieve mogelijkheden."

CONTACTGEGEVENS

Indien u vragen, opmerkingen, verzoeken of bedenkingen hebt, kunt u contact met ons opnemen via:

Email[email protected]

Postal Address:

AVETTA, LLC

Attention: Privacy Officer

549 E Timpanogos Parkway, Building G

Orem, UT 84097, Verenigde Staten

Upcoming Events
Nov 27-30
Galveston, TX
Booth #10x10
ChemE Show
Nov 27-30
Sydney, NSW
23rd World Congress on Health and Safety at Work
Dec 3-5
Coral Gables, FL
Consero Procurement & Strategic Sourcing Forum
Dec 4-5
Phoenix, AZ
AMERICAN AEROSPACE & DEFENSE SUMMIT