Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Przestrzeganie odpowiedzialnych praktyk w łańcuchu dostaw

Avetta One pomoże Ci osiągnąć cele w zakresie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw, ESG, różnorodności i inkluzywności
Wistia Video

Zwiększone zapotrzebowanie inwestorów i udziałowców na większą jawność korporacyjną i potwierdzenie działań regulacyjnych zwiększyło zainteresowanie tym, w jaki sposób organizacje demonstrują swoje zaangażowanie w kwestie zrównoważonego rozwoju i ESG, różnorodności i inkluzywności. Wzrost popytu na przejrzystość biznesu i łańcucha dostaw, pozytywne zmiany społeczne i zmniejszenie ich wpływu na środowisko są napędzane przez prawodawstwo i presję konsumentów.

W takich okolicznościach brak odpowiedniej kontroli ESG oraz brak właściwej metody zestawiania i śledzenia informacji o różnorodności może prowadzić do przewagi procesów o negatywnych efektach zewnętrznych, co z kolei rodzi problemy takie jak nieetyczne praktyki pracy, praca przymusowa, korupcja, niewolnictwo, kryzys klimatyczny itp.

Globalne dążenie do zrównoważonego rozwoju, wdrażania praktyk w zakresie ESG, różnorodności i inkluzywności – dlaczego jest istotne?

Slider with Content

Avetta One

Kompleksowe rozwiązanie do ograniczania ryzyka związanego z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju, praktyk ESG i wymogów dotyczących różnorodności


W Avetta rozumiemy, że każdy łańcuch dostaw jest unikalny i wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. Dlatego też wierzymy, że wdrażanie holistycznego podejścia do systemów zgodności jest konieczne. A Avetta One to idealne narzędzie, aby to zrealizować.
Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM), oferującą najlepsze w branży możliwości pomocy firmom w zarządzaniu ryzykiem i ograniczaniu go w takich obszarach jak BHP, zarządzanie personelem, zrównoważony rozwój i ESG, różnorodność i inkluzywność, odpowiedzialność, rentowność finansowa oraz cyberbezpieczeństwo.

Ograniczanie ryzyka w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG

Uzyskaj kompleksowy obraz łańcucha dostaw, aby zarządzać ryzykiem w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju oraz przeprowadzać kontrolę staranności dostawców na wszystkich poziomach.

Ograniczanie ryzyka związanego z praktykami w zakresie różnorodności i inkluzywności

Platforma oferuje 25 filtrów obejmujących praktyki w zakresie różnorodności, które mogą być używane do lokalizowania i łączenia dostawców gwarantujących zaangażowanie w te istotne kwestie.

Off

Zarządzanie ryzykiem związanym z każdym dostawcą

Opracowana z myślą o złożonych łańcuchach dostaw platforma Avetta pomaga w porządkowaniu i aktualizowaniu całej dokumentacji dostawców, która jest zawsze dostępna i zgodna ze stanem faktycznym.

manage-safety
Obraz
logo
Zarządzanie relacjami z dostawcami, ocena stanu zgodności i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników – wszystko to w jednej aplikacji.

img

Dlaczego Avetta?

Platforma Avetta oparta na modelu SaaS pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a dostawcom zwiększać kwalifikacje. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej strukturze oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. Przeprowadzamy wstępną kwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, zarządzaniu obiektami, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.
 
W przypadku dostawców w naszej sieci usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik zdarzeń związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości zatrudnienia w ciągu pierwszego roku od przystąpienia do sieci. Ponadto, nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferuje specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i sprzęt roboczy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i więcej niż 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.