Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Zrównoważony rozwój i ESG dla globalnych łańcuchów dostaw

Avetta daje Ci możliwość wprowadzenia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw w życie.
Wistia Video

Rozwiązanie w zakresie przejrzystości i zarządzania ESG dopasowane do Twoich potrzebWsparcie w zakresie zgodności praktyk ESG

Pomagamy klientom i dostawcom dostosować się do nowych procesów oceny dojrzałości w zakresie ESG, monitorować postępy i podejmować działania mające na celu poprawę wskaźników obejmujących zrównoważony rozwój.

Elastyczne rozwiązanie

Nasza nowatorska usługa w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG umożliwia dynamiczne oceny dostosowane do konkretnych potrzeb w zakresie ESG i celów wybranych z szerokiego spektrum uniwersalnych standardów.

Odpowiedzialne pozyskiwanie

Oferujemy możliwość łatwego znalezienia dostawców gwarantujących zrównoważony rozwój i różnorodność w największej sieci dostawców i zidentyfikowania tych, którzy mają kwalifikacje do sprostania Twoim potrzebom.

Centralna platforma gwarantująca efektywność

Umożliwiamy scentralizowane zarządzanie zgodnością całego łańcucha dostaw, w tym zrównoważonym rozwojem, bezpieczeństwem, odpowiedzialnością, finansami, cyberbezpieczeństwem i nie tylko.

Off

JAK TO DZIAŁA

Obraz
How it works
1

Plan

Avetta pomaga organizacjom określić, którzy dostawcy spełniają wymagania w zakresie ESG. 

2

Wykonanie

Wszyscy dostawcy przechodzą przez proces rejestracji i oceny, w zależności od ich poziomu dojrzałości. 

3

Analiza

Każdy dostawca otrzymuje wynik wskaźnika ESG na podstawie kodeksu postępowania i różnych standardów. 

4

Działanie

Współpracujemy z dostawcami w celu usunięcia luk, a także optymalizacji przydziału zasobów, zwiększenia świadomości interesariuszy i pozyskiwania nowych dostawców z sieci. 

KORZYŚCI

Content
Scentralizowane centrum zarządzania ryzykiem dla całego łańcucha dostaw

Dzięki Avetta możesz uzyskać holistyczny obraz łańcucha dostaw, aby zarządzać ryzykiem i przeprowadzać analizy wśród bezpośrednich i pośrednich dostawców, w zakresie zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa, pracowników, ryzyka finansowego, odpowiedzialności i cyberbezpieczeństwa. 

Zautomatyzowana i ustandaryzowana ocena

Łatwo kwalifikuj dostawców poprzez automatycznie punktowane oceny w zakresie ESG w oparciu o szerokie spektrum uniwersalnych standardów, takich jak VRF (Value Reporting Foundation), Sustainability Accounting Standards Board(SASB), GRI (Global Reporting Initiative) i SDG (Sustainable Development Goals). 

Skorzystaj z dostosowanej i dynamicznej oceny wszystkich typów dostawców

Oceny mogą być dynamiczne w oparciu o klasyfikację dostawców i konkretne wymagania klienta. 

Ocena i poprawa dojrzałości ESG

Śledź postępy swoich dostawców w czasie, korzystając z ocen przyrostowych, i podejmuj sugerowane działania, aby poprawiać wskaźniki ESG dostawców i programy zrównoważonego rozwoju. 

Podejmuj decyzje oparte na danych

Wykorzystaj szczegółową analitykę, aby dotrzeć do obszarów problematycznych, podkreślić osiągnięcia i ułatwić lepszą sprawozdawczość korporacyjną oraz ciągły rozwój w zakresie zrównoważonego rozwoju i wskaźników ESG. 

Możliwości

Image with text
Obraz
ESG Experts

Oceny opracowane przez doświadczonych ekspertów ds. zrównoważonego rozwoju na podstawie szeroko zakrojonych badań, światowych standardów, kodeksu postępowania i uznanych w branży metodologii 

Obraz
Track ESG Maturity

Wskaźnik ESG obliczany w celu śledzenia dojrzałości w całym łańcuchu dostaw oraz w odniesieniu do określonych standardów branżowych 

Obraz
image

Globalna sieć umożliwiająca łatwe wyszukiwanie dostawców gwarantujących zrównoważony rozwój i różnorodność 

Obraz
Modern Day Slavery Form Status

Analityka najważniejszych wskaźników w czasie rzeczywistym 

why avetta

Dlaczego Avetta?

Platforma Avetta oparta na modelu SaaS pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a dostawcom zwiększać kwalifikacje. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej strukturze oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. Przeprowadzamy wstępną kwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, zarządzaniu obiektami, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.

 

W przypadku dostawców w naszej sieci usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik zdarzeń związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości zatrudnienia w ciągu pierwszego roku od przystąpienia do sieci. Ponadto, nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferuje specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i sprzęt roboczy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i więcej niż 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.

 

Dla dostawców

Avetta pomoże Ci nauczyć się i nowy procesów i zarządzać nimi, co pozwoli sprostać wymaganiom w zakresie ESG stawianym przez Twoich klientów. 

Usługa zrównoważonego rozwoju i ESG firmy Avetta daje dostawcom narzędzia potrzebne do spełniania wciąż zmieniających się wymagań w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz dostęp do sieci klientów Avetta. Pozwala to zapewnić zgodność z przepisami i zademonstrować klientom swoją wartość i różnorodność. 

 

  • Wsparcie w zakresie zgodności praktyk ESG. Dostarczamy materiały na temat najnowszych praktyk i wymogów ESG w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz pomagamy w nowych procesach, aby umożliwić szybkie zrozumienie korzyści płynących z certyfikacji i szybkie rozpoczęcie aktywności na platformie. 
  • Widoczność sieci klienta. Dostawcy gwarantujący wysokie wskaźniki w zakresie zrównoważonego rozwoju i różnorodności są promowani na platformie Avetta, dzięki czemu klienci zorientowani na ESG mogą łatwo znaleźć wykwalifikowanych dostawców, którzy spełniają ich potrzeby. 
  • Jedna, łatwa w obsłudze platforma. Umożliwiamy scentralizowane zarządzanie zgodnością całego łańcucha dostaw, dzięki czemu można zminimalizować czas poświęcany na zadania administracyjne i zmaksymalizować czas pracy. 
Obraz
Connect
Zarządzanie relacjami z dostawcami, ocena stanu zgodności i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników – wszystko to w jednej aplikacji.

Dowiedz się, w jaki sposób inne organizacje radzą sobie z szybko zmieniającymi się wymaganiami dotyczącymi zarządzania i ESG w łańcuchu dostaw.