Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Zmniejszanie ryzyka biznesowego dzięki zakupom na zasadach współpracy

 

Bez dostawców firmy nie mogą funkcjonować. Aby uzyskać dostęp do kompetencji innych niż podstawowe, przeciwdziałać niedoborom pracowników, usprawnić operacje i zachować konkurencyjność, coraz częściej korzystają one z usług dostawców zewnętrznych. Jednak zbyt mało firm w wystarczającym stopniu sprawdza potencjalnych dostawców, aby upewnić się, że nie tylko sprostają postawionemu im zadaniu, ale że są również stabilni finansowo – co gwarantuje wykonanie pracy – i mają solidną historię biznesową, na podstawie której można stwierdzić, że wywiązują się z zadań na czas, zgodnie z szacunkowymi kosztami i przy spełnianiu standardów jakości klientów.

W tym raporcie opracowanym we współpracy z Supply Management Insider analizujemy:

  • Wspólne, zintegrowane podejście do oceny dostawców i zarządzania nimi
  • „Społeczne” podejście do zamówień przyjmowane przez interesariuszy
  • Sposób zwiększania szans na sukces i zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyka w umowach z partnerami zewnętrznymi