Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Wszystkie elementy potrzebne do stworzenia mocnego, zrównoważonego łańcucha dostaw

Obraz
Connect
1

Większa wydajność

Działająca w chmurze platforma zapewnia dostęp do niezbędnych informacji, eliminując niepotrzebne procesy wykonywane przez dostawców.

 
2

Mniejsze obciążenie

Klienci korzystający z platformy Avetta mogą liczyć na obniżenie kosztów administracyjnych o 75% w skali roku.

 
3

Lepsza widoczność

Scentralizowana platforma Avetta umożliwia natychmiastowy wgląd w poziomy zgodności dostawców z wymogami.

 
4

Trafniejsze decyzje

Precyzyjne i aktualne dane dostawców pomagają w podejmowaniu decyzji biznesowych na poziomie organizacji i w proaktywnym zarządzaniu ryzykiem.

 

Rozwiązania wspierające cele i misję firmZbieranie i weryfikacja informacji

Weryfikacja zgodności dostawcy z wymogami jest ważna, ale nie musi być obciążeniem dla klienta.

Koniec z uciążliwym przetwarzaniem dokumentacji związanej z pracownikami zewnętrznymi.

Eksperci ds. bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju z firmy Avetta mogą zająć się zbieraniem i weryfikacją dokumentacji, umożliwiając klientowi przeznaczenie zasobów na rozwijanie działalności.

 
Obraz
Collection
Wymagania zdefiniowane przez klienta

Każdy łańcuch dostaw jest niepowtarzalny – to samo powinno dotyczyć procesu wstępnej kwalifikacji

Elastyczność i możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb

Klient może zdefiniować własne kryteria zgodności i szybko sprawdzić, którzy dostawcy je spełniają, a którzy nie i dlaczego. Dla każdej lokalizacji i rodzaju pracy można określić inne kryteria.

 
Obraz
Client-Defined
Centralne źródło informacji

Rozwiązanie do zarządzania wykonawcami firmy Avetta stanowi centralne źródło informacji na temat wszystkich pracowników.

Trafniejsze decyzje zaopatrzeniowe w całej organizacji.

Działy zarządzania ryzykiem, zarządzania wykonawcami, BHP, operacji i zaopatrzenia mają dostęp do tych samych informacji dotyczących wstępnej kwalifikacji dostawców w ramach centralnego systemu.

 
Obraz
Source of Truth
Wytyczne dla dostawców

Naszym celem nie jest odrzucanie preferowanych przez klientów dostawców

Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju doradzają dostawcom, jak spełnić brakujące kryteria, aby wzmocnić i usprawnić łańcuch dostaw.

Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju doradzają dostawcom, jak spełnić brakujące kryteria, aby wzmocnić i usprawnić łańcuch dostaw.

 
Obraz
Supplier Guidance

Dodaj wszystkich swoich dostawców do jednej sieci

 

Klasyfikuj wszystkich dostawców w sposób inteligentny na podstawie rodzaju świadczonych przez nich usług:

Audit Icon

Uproszczone wdrażanie i konfiguracja

People Icon

Scentralizowane zaopatrywanie i komunikacja

Compliant Icon

Szybkie spełnianie wymogów zgodności

Network Icon

Niezrównana dokładność i elastyczność

Obraz
Supplier Prequalification

Uzyskaj pełny wgląd w działalność Twojego przedsiębiorstwa dzięki rozwiązaniu Avetta Do Zarządzania Podwykonawcami

Dzięki rozwiązaniu Avetta Do Zarządzania Podwykonawcami możesz uzyskać pełny wgląd w podwykonawców Twoich dostawców. Rozwiązanie pozwala klientom zobaczyć status zgodności podwykonawców dostawcy i zarządzać ich statusem zgodności poprzez wariancje. Dostawcy mogą wyszukiwać i dodawać podwykonawców do swojej sieci na platformie Avetta Connect™, aby pozyskać ich do pracy dla swoich klientów. Dostawcy, którzy mają podłączonych podwykonawców w platformie Connect, w przeciwieństwie do tych dostawców, którzy tego nie robią, są określani jako "Prime Contractors". Określenie to oznacza, że zarządzają podwykonawcami.

Łatwiejsza weryfikacja kwalifikacji personelu

Konfigurowalny proces wstępnej kwalifikacji dopasowany do konkretnego łańcucha dostawPonad 18 000 pytań pomocniczych pomagających dostosować wymagania zgodności.

Protokoły ciągłości działania
Standardy bezpieczeństwa
Zasady ochrony środowiska
i inne

Czy w Twoim łańcuchu dostaw występuje ukryte ryzyko?

Zarządzanie ryzykiem | Dokumentacja

 

Studium przypadku

Obraz
SBA

Firma SBA Communications działa proaktywnie w zakresie bezpieczeństwa i ubezpieczenia wykonawców.

Oprócz uzyskanych przez SBA oszczędności w zakresie kosztów pracowniczych w wysokości około 100 000 USD, rozwiązanie Avetta pomaga zespołowi ds. bezpieczeństwa poprawić wydajność i prowadzić proaktywne działania dotyczące zmian środków bezpieczeństwa.

 
Obraz
quotes

Przed rozpoczęciem współpracy z firmą Avetta audyty wykonawców i problemy natury prawnej były czasochłonne i często opóźniały prace w terenie. Obecnie gdy występują problemy z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wykonawcy, możemy działać znacznie bardziej proaktywnie. Od chwili rozpoczęcia współpracy z firmą Avetta o wiele łatwiej pracuje się nam z wykonawcami. Rozwiązanie Avetta to potężne narzędzie. Będąc liderem branży, możemy je wykorzystać, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Nick Wilkerson, Dyrektor ds. bezpieczeństwa, SBA Communications
Obraz
Communications Tower

Jako kluczowy element platformy Avetta One, nasze rozwiązanie do wstępnej kwalifikacji dostawców obejmuje wiele scenariuszy ryzyka, z którymi może zmierzyć się Twoja firma.