Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Udoskonalone praktyki zarządzania pracownikami w łańcuchu dostaw

Avetta umożliwia bezproblemową weryfikację kwalifikacji pracowników i prowadzenie szkoleń online.

Pracownicy w łańcuchu dostaw bez odpowiednich kwalifikacji, szkoleń i referencji mogą stanowić niepożądane ryzyko, które często pozostaje niezauważone.Pracownicy bez odpowiedniej wiedzy na temat wykonywanych zadań mogą być narażeni na urazy w miejscu pracy.Z drugiej strony pracownicy bez odpowiedniego zestawu umiejętności lub przeszkolenia mogą obniżać produktywność, co ostatecznie wpływa na wyniki finansowe firmy.

Konsekwencje niezgodności wynikające z braku kwalifikacji pracowników, nieważnych certyfikatów i nieodpowiednich szkoleń mogą być poważne:

Utrata przychodów i spadek produktywności

Sankcje i kary za naruszenie przepisów

Zawieszenie pozwoleń na pracę i licencji

Poważne obrażenia, ofiary śmiertelne i potencjalne procesy sądowe

Avetta One

Kompleksowe rozwiązanie usprawniające proces zarządzania personelem

Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM), oferującą najlepsze w branży możliwości pomocy firmom w usprawnianiu procesów zarządzania pracownikami.

NASZE PODEJŚCIE

Konfiguracja

Avetta konfiguruje wymogi dotyczące kwalifikacji i szkoleń według roli i lokalizacji.

Rejestracja

Twoi dostawcy rejestrują swoich pracowników, składają dokumenty kompetencyjne i przechodzą wprowadzenie online.

Oceny

Avetta wykorzystuje połączenie profesjonalnej wiedzy i technologii, aby skontrolować dokumentację i zatwierdzić wstęp pracownika na miejsce pracy.

Kontrola dostępu

Rozwiązanie do kontroli dostępu Avetta sprawdza pracowników przy bramie i zezwala na wstęp pracownikom spełniającym wymagania.

LICZBY MÓWIĄ SAME ZA SIEBIE

Ponad 500 tys.

monitorowanych wymagań dotyczących pracowników

Ponad 150 tys.

zweryfikowanych dokumentów

Dzięki pełnemu wglądowi w działalność przedsiębiorstwa możesz mieć pewność efektywniejszego zarządzania ryzykiem

Zarządzanie ryzykiem związanym z każdym dostawcą

Opracowana z myślą o złożonych łańcuchach dostaw platforma Avetta pomaga w porządkowaniu i aktualizowaniu całej dokumentacji dostawców, która jest zawsze dostępna i zgodna ze stanem faktycznym.

manage-safety
Obraz
Connect
Zarządzanie relacjami z dostawcami, ocena stanu zgodności i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników – wszystko to w jednej aplikacji.

img

Dlaczego Avetta?

Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostawcom zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.
 
W przypadku dostawców w naszej sieci, nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto, nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferuje specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i sprzęt roboczy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i ponad 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.