Skip to main content

Nowość!

Avetta przejmuje firmę Pegasus | Tworzy największego globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i pracownikami. Czytaj więcej

Weryfikacja na poziomie pracownika w celu poprawy bezpieczeństwa miejsc pracy

Obraz
Connect
1

Bezpieczniejsze miejsca pracy

Skutecznie zarządzaj bezpieczeństwem na poziomie zakładu, monitorując osoby wchodzące na teren wykonywania pracy. Upewnij się, że mają one odpowiednie kwalifikacje i zostały przeszkolone do wykonywania kluczowych obowiązków.

2

Mniejsze ryzyko

Ogranicz ryzyko kosztownych incydentów i naruszeń przepisów dzięki podglądowi kwalifikacji i szkoleń każdego zatrudnionego pracownika.

3

Szybsze wprowadzenie

Zatrudnieni pracownicy mogą wcześniej rozpocząć pracę dzięki ukończeniu szkoleń i ocen odpowiednich dla danej lokalizacji przed przybyciem na miejsce.

4

Wyższa jakość pracy

Maksymalnie wykorzystaj inwestycję w outsourcing i zadbaj o to, aby w miejscu pracy znajdowały się wyłącznie odpowiednie osoby.

Manage your workers on the goIt’s easier than ever to manage who comes on-site for a job. Find the compliance status of your workforce for every site. Enable workers to track their own tasks and check-in to a site.  Learn More

Obraz
Manage your workers on the go with the new Avetta App

Bardziej efektywna edukacja pracowników

Poprawa zgodności i bezpieczeństwa z poziomu jednostki.Wyświetlaj certyfikaty, szkolenia i dokumentację pracowników z poziomu jednej aplikacji mobilnej.

500+
kursów online
z zakresu kwalifikacji operacyjnych (OQ) i standardowych zadań dotyczących branży wydobywczej
4M+
pracowników
za pośrednictwem portalu zarządzania

Czy w Twoim łańcuchu dostaw występuje ukryte ryzyko?

Zarządzanie ryzykiem | Dokumentacja

Kompleksowe rozwiązanie, które upraszcza dopuszczanie pracowników do miejsc pracy i monitorowanie kryteriów zgodności z wymogamiPrzesyłanie dokumentów

Dzięki platformie Avetta można sprawdzić, czy pracownicy dostawców mają niezbędne certyfikaty i licencje, zanim pojawią się na miejscu.

Bez problemu udostępniaj dane dotyczące pracowników w wielu lokalizacjach

Zebrane dane są łatwo dostępne z dowolnego urządzenia obsługującego sieć, umożliwiając spełnianie unikatowych wymagań w wielu lokalizacjach.

Obraz
Worker Management
System zarządzania szkoleniami

Oszczędzaj czas, udostępniając pracownikom dostawców szkolenia wprowadzające i dotyczące konkretnych placówek, zanim przybędą na miejsce.

Dbaj o aktualność wiedzy dzięki ocenom

Narzędzia firmy Avetta do zarządzania pracownikami umożliwiają monitorowanie ukończonych lekcji, weryfikację aktualności wiedzy oraz rejestrowanie szkoleń i certyfikacji pracowników, aby byli oni gotowi do rozpoczęcia pracy natychmiast po uruchomieniu projektu.

Obraz
Worker Management
Łączność między systemami

Platforma Avetta usuwa problem separacji danych, zapewniając kierownikom ds. operacyjnych stały dostęp do potrzebnych informacji.

Łatwa łączność z innymi systemami w ramach wewnętrznego ekosystemu technologicznego.

Zapewnij systemom kadrowym i identyfikacyjnym dostęp do kluczowych informacji z platformy Avetta, aby podejmować trafniejsze decyzje związane z zarządzaniem ryzykiem, poprawić bezpieczeństwo i usprawnić kontrolę dostępu.

Obraz
Worker Management
Monitorowanie czasu i frekwencji

Wbudowana funkcja geotagowania pozwala precyzyjnie rejestrować czas opuszczenia miejsca pracy przez pracowników, dzięki czemu można płacić tylko za przepracowany czas.

Usprawnione wypłaty wynagrodzeń i monitorowanie dzięki rejestracji frekwencji i czasu pracy.

Dzięki funkcji monitorowania czasu i frekwencji klienci mogą w czasie rzeczywistym sprawdzać, kto znajduje się na terenie zakładu (w nagłych przypadkach). Dostawcy mogą za pomocą tej funkcji dowiedzieć się, kiedy pracownicy pojawili się w pracy, kiedy wyszli itd.

Obraz
Worker Management
Skanowanie kodów QR

Szybki skan pozwala sprawdzić pełny status zgodności z wymogami – w każdym miejscu i z każdego urządzenia.

Dostęp do danych dotyczących spełniania kryteriów przez pracowników w terenie – bezpośrednio z telefonu.

Dzięki tej funkcji dostawcy mogą dopuszczać do pracy spełniających kryteria pracowników, gdy tylko pojawią się oni na miejscu. W przypadku pracowników kody QR są powiązane z rekordami szkoleń i zgodności z wymogami w systemie zarządzania pracownikami Avetta.

Obraz
Worker Management
Specjalne przypadki

Zmieniaj status zgodności pracownika z wymogami na poziomie miejsca pracy, roli lub kryterium

Rozwiązanie zapewniające pełną kontrolę nad tym, kto znajduje się w miejscu pracy

Pracownik potrzebuje więcej czasu na ukończenie szkolenia lub spełnienie innych kryteriów? Dopuszczony wykonawca stale nie spełnia wymagań? Ta funkcja umożliwia klientom dostosowanie ram czasowych spełniania kryteriów przez pracowników i nie tylko.

Obraz
Worker Management

Ochrona całej infrastruktury przedsiębiorstwa

Dzięki wglądowi w niższe poziomy łańcuchów dostaw możesz sprawniej ograniczać ryzyko.

Obraz
Connect

Studium Przypadku

Obraz
Universal Pegasus

Universal Pegasus International wzmacnia kulturę bezpieczeństwa i usprawnia szkolenia BHP dzięki platformie Avetta

Aby zachować konkurencyjność i realizować cele dotyczące jakości i bezpieczeństwa, firma UPI chciała usprawnić proces wstępnej kwalifikacji dostawców, a także scentralizować kwalifikacje wstępne i funkcje szkoleń BHP pracowników, jednocześnie rozwijając ugruntowaną kulturę bezpieczeństwa w całej organizacji.

Obraz
quotes

Wdrożenie platformy Avetta było naprawdę ważnym wydarzeniem. Dzięki niej mogliśmy rozwinąć naszą kulturę w dobrym kierunku.

Rick Rynicki , wiceprezes
Obraz
universal.1
Upcoming Events
January 18, 2022
The Workplace After COVID-19
January 19, 2022
Understanding OSHA 1910.134 Respiratory Protection Program Requirements
January 19, 2022
OSHA’s New Rules for Recordkeeping
January 20, 2022
A High-Reliability Safety Culture....in 10 Minutes a Week per Person!
January 23-25, 2022
Scottsdale, Arizona
EHS Management Institute (IPMI)
January 25, 2022
A Fireside Chat on Connecting EHS with ESG: How Safety Pros Can Influence Sustainable Change
January 26-29, 2022
St. Pete Beach, Florida
Motorola GLMSS Meeting
January 27, 2022
08:45 AM EST
Virtual
Digital Transformation in Supply Chain
January 27, 2022
Fighting Fatigue in the Workplace