Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Zarządzanie podwykonawcami

Popraw widoczność w łańcuchu dostaw i zapewnij zgodność wykonawców na każdym poziomie

Współczesny łańcuch dostaw ma coraz bardziej wielowarstwowy charakter. W przypadku dużych projektów, które wymagają wielu pracowników o specjalistycznych kwalifikacjach, konieczne mogą być możliwości współpracy i umowy na wielu poziomach. Co najmniej 38% dostawców w sieci Avetta korzysta z usług podwykonawców przy wykonywaniu prac i świadczeniu usług dla swoich klientów. Jednak trudno jest mieć pełen zestaw informacji na temat tego, którzy podwykonawcy pracują nad projektami danej organizacji, którzy spełniają wybrane wymagania i w jaki sposób zarządzają nimi główni wykonawcy.

Profil ryzyka podwykonawcy

Z każdym kolejnym poziomem podwykonawców, operacje i związane z nimi obowiązki wykraczają poza zakres widoczności organizacji zatrudniających. Takie okoliczności mogą utrudniać ocenę potencjalnego ryzyka związanego z podwykonawcami poziomu 2. i 3., zamiast takie ryzyko ograniczać.

Poniżej przedstawiono niektóre z najczęstszych zagrożeń stwarzanych przez podwykonawców, które nadal stanowią wyzwanie dla odporności łańcucha dostaw:

Problemy w zakresie BHP

Zwiększone narażenie na ryzyko związane z bezpieczeństwem i brak odpowiednich kontroli może prowadzić do obrażeń lub śmierci, co potencjalnie niesie za sobą poważne konsekwencje dla firmy.

Naruszenia bezpieczeństwa w miejscu pracy

Często firmy mają niewielki wgląd w standardy bezpieczeństwa przestrzegane przez podwykonawców poziomu 2. i 3. (lub nie mają go wcale).

Ryzyko w zakresie odpowiedzialności

Rozbudowana sieć podwykonawców może być podatna na kilka rodzajów ryzyka w postaci zagrożeń dla zdrowia i bezpieczeństwa, cyberbezpieczeństwa oraz niezgodności z zasadami ESG, za które często odpowiedzialność ponosi organizacja macierzysta.

Naruszenia prawne i regulacyjne

Naruszenia wynikające z niewłaściwego zarządzania podwykonawcami obejmują nieodpowiednie wykorzystanie materiałów, korupcję, nieludzkie warunki pracy i naruszanie danych.

Kradzież danych i tożsamości

Nawet firmy, które zarządzają własnymi danymi z wykorzystaniem najsolidniejszych zapór i zabezpieczeń, mogą paść ofiarą hakerów, jeśli ich zewnętrzni dostawcy wykorzystują informacje za pośrednictwem mniej bezpiecznych systemów.

Naruszenie reputacji w wyniku nieetycznych praktyk

Firmy mogą narazić się na kosztowne sankcje lub ucierpieć z powodu utraty reputacji, gdy nieświadomie współpracują z podwykonawcami stosującymi nieetyczne praktyki.

Uzyskaj pełen wgląd w działalność swojego przedsiębiorstwa dzięki rozwiązaniu Avetta do zarządzania podwykonawcami

Dzięki rozwiązaniu Avetta do zarządzania podwykonawcami możesz uzyskać pełny wgląd w podwykonawców Twoich dostawców. Nasze rozwiązanie umożliwia klientom przeglądanie statusu zgodności podwykonawców dostawcy i zarządzanie ich statusem zgodności z użyciem wariancji. Dostawcy mogą wyszukiwać i dodawać podwykonawców do swojej sieci na platformie Avetta Connect™, aby pozyskać ich do pracy dla swoich klientów. Dostawcy, którzy współpracują z podwykonawcami połączonymi z platformą Connect, są określani jako „główni wykonawcy” – wskazuje to, że zarządzają podwykonawcami, w przeciwieństwie do tych dostawców, którzy tego nie robią.

Możliwości rozwiązania

Główni wykonawcy korzystają z tej samej lokalizacji i filtrów wyszukiwania, co klienci, aby wyszukiwać podwykonawców na całym świecie

Możesz uzyskać szybki podgląd wszystkich podwykonawców pracujących dla głównego wykonawcy

img

Przejdź w dół do podwykonawcy, aby wyświetlić wszystkie szczegóły dotyczące jego konta i zgodności

KORZYŚCI

Szybszy czas uzyskania wartości

Podwykonawcy nie są odsuwani od wykonywania pracy, ponieważ nie są częścią firmy Avetta i mogą spełnić odpowiednie wymagania przed rozpoczęciem pracy, co zmniejsza obciążenie administracyjne klienta. Ponadto dostawcy mogą łatwo sprawdzić, którzy podwykonawcy spełniają wymagania od razu po połączeniu.

Prosty interfejs użytkownika

Rozwiązanie Avetta do zarządzania podwykonawcami można aktywować prostym przełącznikiem. Aktywacja wymaga wyłącznie przełączenia. Nie są potrzebne żadne jednorazowe konfiguracje.

Większa widoczność

Zobacz połączenia, branże, lokalizację i informacje o zgodności dla wszystkich podwykonawców.

Usprawniony proces zawierania umów o podwykonawstwo

Główni dostawcy mogą łatwo znaleźć nowych podwykonawców i połączyć się z nimi w celu podjęcia współpracy nad Twoimi projektami.

Konsekwentne spełnianie wymogów zgodności

Podwykonawcy przechodzą przez ten sam poziom wstępnej kwalifikacji i weryfikacji wymogów zgodności, co główni wykonawcy. Taki proces pozwala zapewnić spójność na każdym poziomie.

Wartość dodanaDla dostawców

Zwiększ możliwości organizacji poprzez wyszukiwanie podwykonawców i efektywne zarządzanie nimi

Wyszukuj nowych podwykonawców

Wybieraj klientów, do których chcesz przypisać podwykonawców. Wymagania klienta są automatycznie konfigurowane po nawiązaniu połączenia.

Centralnie zarządzaj wszystkimi podwykonawcami

Dla klientów

Uzyskaj pełną widoczność również na poziomie podwykonawców

Wyświetlaj informacje o podwykonawcach w całym łańcuchu dostaw

Track and ensure compliance for every subcontractor

Centralnie zarządzaj wszystkimi podwykonawcami

On

img

Dlaczego Avetta?

Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostawcom zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. Przeprowadzamy wstępną kwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji
 
W przypadku dostawców w naszej sieci nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferują specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i wyposażenie do pracy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i ponad 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.