Skip to main content

Nowość!

Avetta przejmuje firmę Pegasus | Tworzy największego globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i pracownikami. Czytaj więcej

Zacznij korzystać z mocy narzędzi analitycznych, aby zminimalizować ryzyko związane z łańcuchem dostaw

 

Przy rozrastających się łańcuchach dostaw zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw (SCRM) musi być szybkie i dokładne. 

To po części transformacja cyfrowa spowodowała, że łańcuchy dostaw zaczęły mutować i generować terabajty danych dziennie. Stanowi to zarówno problem, jak i szansę. Z jednej strony fala informacji może wywołać chaos w organizacji. Z drugiej odpowiednia strategia w zakresie danych może uczynić z niej doskonałe źródło informacji do wykorzystania w prewencji. 

W tym raporcie omówiono: 

  • Sposoby poprawy wydajności łańcucha dostaw dzięki rozwiązaniom do obsługi danych 
  • Sposób wykorzystania analizy danych do obniżenia wskaźnika TRIR 
  • Kluczowe cechy oprogramowania SCRM 
 
Upcoming Events
January 26-29, 2022
St. Pete Beach, Florida
Motorola GLMSS Meeting
January 27, 2022
Virtual
Digital Transformation in Supply Chain
February 02 , 2022
Celebrating Safety! Positive Reinforcement with Validity and Reliability
February 9, 2022
Virtual
With Avetta in 9
February 15-18, 2022
Las Vegas, Nevada
NATE Unite
March 6-8, 2022
Dallas, Texas
SCOPE Summit: Procurement
March 9, 2022
Virtual
Product Webinar
March 29-31, 2022
Baltimore, Maryland
NFMT 2022
April 6, 2022
Virtual
With Avetta in 9