Skip to main content

Nowość!

Avetta przejmuje firmę Pegasus | Tworzy największego globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i pracownikami. Czytaj więcej

Wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw w operacjach w odległych lokalizacjach

Obraz
e Supply Chain Management

 

Zarządzanie łańcuchem dostaw, nawet w rzeczywistych sytuacjach, może stwarzać różne wyzwania. Kiedy operacje prowadzone są w odległych lokalizacjach, wyzwania stają się coraz trudniejsze. Zaledwie trzy lata temu 70% organizacji doświadczyło przynajmniej jednego problemu w swoim łańcuchu dostaw. Z tego samego raportu wynika, że 24% z tych firm uznało, że większość (ponad 50%) zakłóceń powstało w zewnętrznym łańcuchu dostaw.

Szybka globalna ekspansja od dawna stanowi kluczową strategię w wielu branżach związanych z surowcami, a operacje szybko przenoszą się do nowych i bardziej oddalonych lokalizacji.

W tym raporcie omówiono:

  • Wyzwania związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw w operacjach w odległych lokalizacjach
  • Pokrewne wyzwania kadrowe, logistyczne i związane z bezpieczeństwem
  • Najlepsze sposoby eliminacji ryzyka i zapobiegania trudnościom

Pobierz ten bezpłatny raport, aby dowiedzieć się więcej.

 
Upcoming Events
January 26-29, 2022
St. Pete Beach, Florida
Motorola GLMSS Meeting
January 27, 2022
Virtual
Digital Transformation in Supply Chain
February 02 , 2022
Celebrating Safety! Positive Reinforcement with Validity and Reliability
February 9, 2022
Virtual
With Avetta in 9
February 15-18, 2022
Las Vegas, Nevada
NATE Unite
March 6-8, 2022
Dallas, Texas
SCOPE Summit: Procurement
March 9, 2022
Virtual
Product Webinar
March 29-31, 2022
Baltimore, Maryland
NFMT 2022
April 6, 2022
Virtual
With Avetta in 9