Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Audyty oparte na współpracy, które przynoszą korzyści zarówno klientom, jak i dostawcom

Obraz
Connect
1

Obiektywna ocena

Bezstronna ocena sytuacji dokonywana przez niezależny zespół ponad 55 certyfikowanych audytorów ds. bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju z całego świata.

2

Lepsza widoczność:

Poznaj główne wskaźniki ryzyka i uzyskaj jaśniejszy obraz potencjalnych zakłóceń w łańcuchu dostaw.

3

Wyższa skuteczność

Dostawcy otrzymują rekomendacje bezpośrednio od ekspertów Avetta, którzy pomagają im dbać o bezpieczeństwo i zrównoważony rozwój.

4

Zwiększona pewność

Klienci mogą zweryfikować skuteczność dostawców i zgodność z wyznaczonymi standardami, co wpływa na poprawę zaufania.

Wykorzystanie głównych wskaźników w procesie zapewniania zgodności dostawców z wymogami

Audyty łańcuchów dostaw, które zdecydowanie nie są „rutynowe”Audyty instrukcji bezpieczeństwa

Sprawdź, czy zasady bezpieczeństwa
Dostawców spełniają standardy

Avetta szczegółowo analizuje zasady i procedury bezpieczeństwa Dostawców.

Nasze ustalenia określają, jakie zasady są stosowane, gdzie są udokumentowane i gdzie występują luki, które należy usunąć.    

100k
przeprowadzonych
audytów instrukcji bezpieczeństwa
Audyty wdrożeń

Upewnij się, że bezpieczeństwo pracowników
jest chronione nie tylko na papierze

Właściwe zasady mają kluczowe znaczenie — ale czy Twoi Dostawcy ich przestrzegają?

Porównujemy zasady i procedury z dziennikami inspekcji, formularzami dochodzeń w sprawie wypadków, dziennikami szkoleń i nie tylko, aby potwierdzić prawidłowość ich wdrażania.

O 54%
niższe wskaźniki
wypadków śmiertelnych
O 16%
mniej nieobecności
w pracy
Audyty terenowe

Przyjrzyj się bliżej warunkom
panującym w terenie

Nasz doświadczony zespół profesjonalnych audytorów sprawdza Twoje zakłady podczas pracy dostawców.

Audytorzy badają faktyczny sposób prowadzenia prac, dostarczając szczegółowe raporty i dowody fotograficzne.

200
przeprowadzonych audytów
terenowych
Audyty zrównoważonego rozwoju

Upewnij się, że Dostawcy dbają o zrównoważony wpływ na środowisko
naturalne i prowadzą rozsądną politykę finansową

Nasi eksperci ds. zrównoważonego rozwoju mogą ocenić zdolność Twoich Dostawców do wdrażania standardów zrównoważonego rozwoju środowiskowego i społecznego.

Ponadto nasze partnerstwo z Experian umożliwia nam pogłębioną analizę ryzyka finansowego Dostawców.

55
certyfikowanych
audytorów BHP na świecie

Czy w Twoim łańcuchu dostaw występuje ukryte ryzyko?

Zarządzanie ryzykiem | Dokumentacja

Wskazówki ekspertów zarówno dla Klientów, jak i dla DostawcówRaporty dla Klientów

Wyniki, które widzisz
Zalecenia, które możesz wykorzystać

Po zakończeniu audytu Evaluation Services przekazujemy kompleksowy raport — wraz ze zdjęciami z zakładów, jeśli przeprowadzaliśmy audyt terenowy.

Prosty system punktacji zapewnia natychmiastową widoczność wyników, popartą rozbudowaną oceną mocnych stron i możliwości doskonalenia.

Obraz
Client
Wsparcie dla Dostawców

Szansa na naukę
od doświadczonych profesjonalistów

W przypadku Dostawców audyt obejmuje szczegółową analizę miejsc występowania luk oraz zalecenia dotyczące sposobu ich usunięcia.

Dostawcy otrzymują ponadto wytyczne dotyczące najlepszych praktyk oraz przykładowe zasady i procedury, które mogą im pomóc we wdrażaniu ulepszeń.

Obraz
Support

Avetta Connect™ i usługi Evaluation Services. Niezwykle skuteczne połączenie.

Jako usługa dodatkowa Evaluation Services zapewnia Klientom widoczność wskaźników wyprzedzających ryzyka w oparciu o wgląd w dotychczasowe wyniki uzyskane w ramach Avetta Connect™.

Obraz
Connect

Studium Przypadku

Rassaun Services Inc. chwali platformę Avetta jako klient i dostawca

Rassaun Services Inc. jest wyspecjalizowanym przedsiębiorstwem wykonawczym z ponad 50-letnią bogatą historią w dziedzinie produkcji na zamówienie oraz usług z zakresu mechaniki i elektryki przemysłowej. Na przestrzeni lat firma wprowadziła sprawdzone rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa u wielu swoich klientów, pomagając im tworzyć i utrzymywać wydajne, bezpieczne i chronione miejsca pracy.

Obraz
quotes

Najistotniejszym czynnikiem, który zdecydował o wyborze oferty Avetta do realizacji naszego programu bezpieczeństwa dostawców, była łatwość obsługi platformy. Upraszcza to nasze relacje z dostawcami i udostępnia nam większe możliwości śledzenia – a wszystko w ramach jednej platformy.

Jason Topp, inspektor BHP, Rassaun Services Inc.
Obraz
Case Study
Upcoming Events
May 11, 2021 | 1:00pm EDT
Webinar
Guidance for employers on COVID-19 vaccine policies
May 12, 2021 | 1:00pm CDT
Webinar
Real Stories to help you prepare for API Pipeline SMS Third-Party Assessment Program
May 12, 2021 | 1:30 PM AEST
Virtual
The Faculty CPO National Roundtable Meeting | Member-Only Event
May 13, 2021
Virtual
Winmark | A Transformation to One Procurement
May 11 - 13, 2021
Virtual
American Supply Chain Summit
May 13, 2021
Virtual
CIPS Seminar Series - Building Resilience
May 18 - 20, 2021
Virtual
ISM World
May 19, 2021 | 9am MT
Webinar
1 Hour Mental Wellbeing Ambassadors Workshop
May 20, 2021
Virtual
IIRSM Risk Excellence Awards