Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Usługi eksperckie Avetta

Połączenie profesjonalnych usług i nowoczesnych rozwiązań, które pomagają w osiąganiu optymalnych wyników w zakresie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

W kwestii zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw bardzo rzadko można znaleźć jedno uniwersalne rozwiązanie – ze względu na zróżnicowaną kulturę organizacyjną, możliwości i wielkość organizacji. Firmom często brakuje ustandaryzowanych rozwiązań typu end-to-end, które mogłyby zapewnić pełną widoczność łańcucha dostaw. Ponadto wiele z nich nie ma czasu ani zasobów, aby wykryć problemy i je rozwiązać. 

Usługi eksperckie Avetta One

Konsultacyjne podejście w celu zaspokojenia wielodyscyplinarnych potrzeb związanych z zarządzaniem ryzykiem w łańcuchu dostaw

W Avetta rozumiemy, że każdy łańcuch dostaw jest unikalny i wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. Dlatego też wierzymy, że wdrażanie holistycznego podejścia do systemów zgodności jest konieczne. A Avetta One to idealne narzędzie, aby to zrealizować.

Dzięki Avetta One Expert Services łączymy nasze narzędzia do zarządzania ryzykiem, dane porównawcze i wiedzę specjalistyczną, aby pomóc Ci zaprojektować i opracować program zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, który jest dostosowany do celów organizacyjnych i prowadzi do optymalnych wyników. Nasz zespół ekspertów merytorycznych z ogromną wiedzą branżową i doświadczeniem operacyjnym zapewnia konsultacyjne podejście do rozwiązania Twoich potrzeb w zakresie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Ponadto współpracujemy z naszymi klientami, aby ocenić ich program zarządzania ryzykiem i opracować rozwiązania dostosowane do ich konkretnych potrzeb.

Kluczowe funkcjeWskazówki ekspertów

Doświadczeni specjaliści z branży 

Specjalistyczne zasoby dla klientów 

Informacje umożliwiające podjęcie efektywnych działań 

Optymalne wyniki 

Oceny zawodowe

Oceny potencjalnego wpływu 

Ocena ryzyka łańcucha dostaw 

Audyt zdalny 

Audyt na miejscu pracy 

Wsparcie szkoleniowe 

Wsparcie dotyczące zobowiązań i ubezpieczeń 

Liderzy opinii

Branżowe okrągłe stoły 

Oficjalne dokumenty eksperckie 

Studia przypadków klientów 

Benchmarking i analizy branżowe 

Off

NASZE PODEJŚCIE

.
Tab Image
Expert Services – 1 PL polish.png

Sprawdzamy dokładność i ważność wymaganych dokumentów poprzez oceny z udziałem personelu lub automatyczne (OCR, AI, itp.). 

Doświadczeni i wykwalifikowani specjaliści odwiedzają siedziby klientów, aby zapewnić zgodność z wymaganymi procedurami i wdrażanie najlepszych praktyk. 

 

Przeszkoleni i wykwalifikowani specjaliści przeprowadzają zdalne oceny dokumentów w celu zapewnienia zgodności z wymaganymi procedurami. 

a) Doświadczeni specjaliści posiadający wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw współpracują z naszymi klientami, aby ocenić skuteczność ich programów zarządzania ryzykiem i opracować rozwiązania dostosowane do ich konkretnych potrzeb. Obszary specjalizacji obejmują BHP, rentowność finansową, zrównoważony rozwój i ESG, kwalifikacje w zakresie różnorodności, cyberbezpieczeństwo, ryzyko pracownicze i zobowiązania. 
b) Wydarzenia typu peer-networking dla klientów w celu przeglądu i omówienia najlepszych praktyk badawczych, które mają umożliwić podejmowanie lepszych decyzji w danych działach.

 

Usługi szkoleniowe firmy Avetta są dostosowane do potrzeb biznesowych klientów i związanego z nimi przepływu pracy. Zapewniamy 2-godzinne wirtualne szkolenia, podczas których wykorzystujemy w praktyce dane firmy klienta. Dzięki naszym usługom szkoleniowym dostawcy firmy mogą zacząć doskonalić swoje umiejętności i zdobywać certyfikaty Avetta. 

 

Ekspertyza techniczna zapewniająca klientowi wskazówki i najlepsze praktyki w zakresie definiowania wymagań, możliwości systemu i wdrażania projektów SSO, podstawowego dostępu do API Avetta oraz rozwoju specyficznych dla klienta prac integracyjnych. 

 

Wykwalifikowani i certyfikowani kierownicy projektu przeprowadzają klienta przez proces implementacji.  Wsparcie to obejmuje dzielenie się najlepszymi praktykami, benchmarking oraz podstawy zarządzania projektami, w tym zarządzanie zakresem, harmonogramem, komunikacją, zmianami, ryzykiem i jakością. 

Dostarczona wartość

Zarządzanie ryzykiem związanym z każdym dostawcą

Opracowana z myślą o złożonych łańcuchach dostaw platforma Avetta pomaga w porządkowaniu i aktualizowaniu całej dokumentacji dostawców, która jest zawsze dostępna i zgodna ze stanem faktycznym.

manage-safety
Obraz
img
Zarządzanie relacjami z dostawcami, ocena stanu zgodności i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników – wszystko to w jednej aplikacji.

img

Dlaczego Avetta?

Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostawcom zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.

 

W przypadku dostawców w naszej sieci, nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto, nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferuje specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i sprzęt roboczy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i ponad 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.