Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Transformację zarządzania ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw poprzez mobilność

 

Najnowszy raport z badań organizacji Business Continuity Institute wykazał, że 41,9% organizacji doświadczyło od jednego do pięciu zakłóceń w łańcuchu dostaw w 2019 roku. Chociaż zakłócenia w łańcuchu dostaw same w sobie są wystarczająco alarmujące, raport ujawnił ponadto, że w 32,6% przypadków organizacja nie potrafiła zidentyfikować albo przeanalizować pierwotnego źródła konfliktu. 

Z tego scenariusza wynika, że dla firm bardzo ważne jest zwiększenie przejrzystości nie tylko wewnętrznych operacji, ale także sieci dostawców i wykonawców. Umiejętność właściwego mapowania i zrozumienia współzależności łańcucha dostaw na pierwszym, drugim i trzecim poziomie dostawców może pomóc organizacji w utrzymaniu rentowności oraz zachowaniu praktyk w zakresie bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju. 

W tym raporcie omówiono: 

  • Jak wygodnie zarządzać ryzykiem związanym z łańcuchem dostaw 
  • Na czym polega mobilność w łańcuchu dostaw 
  • Przykład organizacji, która świetnie sobie z nią radzi