Skip to main content

Nowość!

Avetta przejmuje firmę Pegasus | Tworzy największego globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i pracownikami. Czytaj więcej

Skutki niedoboru siły roboczej w zarządzaniu łańcuchem dostaw

Obraz
White Paper

 

Niedobór siły roboczej w kluczowych regionach będzie miał poważne konsekwencje dla globalnego łańcucha dostaw. Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Korn Ferry firmy z całego świata będą borykać się z niedoborem 85,2 mln wykwalifikowanych pracowników jeszcze przed 2030 r. Przewiduje się, że spadek przychodów wyniesie około 8,45 bln USD, co odpowiada łącznemu PKB Niemiec i Japonii.

Nie wróży to dobrze największym światowym łańcuchom dostaw wykorzystującym duże nakłady siły roboczej. W tym raporcie omówimy obecną sytuację związaną z malejącą liczbą pracowników oraz praktyczne wskazówki dotyczące ograniczania tego problemu.

Dowiesz się z niego:

  • Jaki wpływ ma niedobór siły roboczej na zarządzanie łańcuchem dostaw
  • W jaki sposób walczyć z niedoborem siły roboczej
  • Jak wykorzystać technologię do dywersyfikacji siły roboczej
 
Upcoming Events
January 26-29, 2022
St. Pete Beach, Florida
Motorola GLMSS Meeting
January 27, 2022
Virtual
Digital Transformation in Supply Chain
February 02 , 2022
Celebrating Safety! Positive Reinforcement with Validity and Reliability
February 9, 2022
Virtual
With Avetta in 9
February 15-18, 2022
Las Vegas, Nevada
NATE Unite
March 6-8, 2022
Dallas, Texas
SCOPE Summit: Procurement
March 9, 2022
Virtual
Product Webinar
March 29-31, 2022
Baltimore, Maryland
NFMT 2022
April 6, 2022
Virtual
With Avetta in 9