function resizeIframe(obj) { obj.style.height = obj.contentWindow.document.body.scrollHeight + 'px'; } Skip to main content

Nowość!

Avetta przejmuje firmę Pegasus | Tworzy największego globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i pracownikami. Czytaj więcej

Ograniczanie ryzyka finansowego

Obraz
Financial Risk
Na platformie Avetta każdemu dostawcy jest przypisywana określona ocena ryzyka finansowego i kluczowe wskaźniki unikatowe dla finansów jego firmy. Klienci mogą przeglądać te oceny zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym, a także definiować zasady zgodności pozwalające im proaktywnie zarządzać ryzykiem. Obecnie usługa jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

Miej pewność, że Twoi partnerzy są w stanie spełnić wszystkie zobowiązania usługowe i umowne.

Obraz
Financial Risk
1

Dostawcy jest przypisywana ocena ryzyka w zakresie stabilności finansowej, która określa prawdopodobieństwo niedotrzymania zobowiązań finansowych lub upadłości.

2

Avetta identyfikuje dostawców, w przypadku których może wystąpić opóźnienie w płatnościach, ale którzy najprawdopodobniej wywiążą się ze swoich zobowiązań finansowych.

3

Na pulpicie nawigacyjnym platformy Connect są również widoczne informacje dotyczące zastawów, wyroków lub upadłości dostawców.

Czy w Twoim łańcuchu dostaw występuje ukryte ryzyko?

Zarządzanie ryzykiem | Dokumentacja

Unikaj ryzykownych dostawców na wszystkich poziomachZyskaj dostęp do rzetelnych informacji na temat dostawców i ich stabilności finansowej

Podejmuj szybsze decyzje
Odrzucaj najbardziej ryzykowne relacje
Oszczędzaj czas poświęcany na ocenę dużych grup
Upcoming Events
August 23 - 25, 2021
Cleveland, OH
Tradeshow
EHS Exchange/ Facilities Management Summit
Aug 26, 2021 12:00pm CDT
Webinar
COVID Plans 2.0 – What to Use and What to Lose
August 25 - 27, 2021
Myrtle Beach, SC
ASSP Region 6
August 31 - September 2
Nashville, TN
VPPPA Safety +
September 13 - 15, 2021
Austin, TX
ASSP Safety 2021
September 13 - 15, 2021
London, UK
Garter Supply Chain Conference
September 20 - 23, 2021
Virtual
XXII World Congress Safety & Health at Work
November 17 - 18, 2021
Virtual
ProcureTECH 2021
November 23-25, 2021
Banff, AB
Petroleum Safety Conference