Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Ograniczanie ryzyka finansowego

Obraz
Financial Risk
Na platformie Avetta każdemu dostawcy jest przypisywana określona ocena ryzyka finansowego i kluczowe wskaźniki unikatowe dla finansów jego firmy. Klienci mogą przeglądać te oceny zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym, a także definiować zasady zgodności pozwalające im proaktywnie zarządzać ryzykiem. Obecnie usługa jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

Miej pewność, że Twoi partnerzy są w stanie spełnić wszystkie zobowiązania usługowe i umowne.

Obraz
Financial Risk
1

Dostawcy jest przypisywana ocena ryzyka w zakresie stabilności finansowej, która określa prawdopodobieństwo niedotrzymania zobowiązań finansowych lub upadłości.

2

Avetta identyfikuje dostawców, w przypadku których może wystąpić opóźnienie w płatnościach, ale którzy najprawdopodobniej wywiążą się ze swoich zobowiązań finansowych.

3

Na pulpicie nawigacyjnym platformy Connect są również widoczne informacje dotyczące zastawów, wyroków lub upadłości dostawców.

Czy w Twoim łańcuchu dostaw występuje ukryte ryzyko?

Zarządzanie ryzykiem | Dokumentacja

Unikaj ryzykownych dostawców na wszystkich poziomachZyskaj dostęp do rzetelnych informacji na temat dostawców i ich stabilności finansowej

Podejmuj szybsze decyzje
Odrzucaj najbardziej ryzykowne relacje
Oszczędzaj czas poświęcany na ocenę dużych grup