Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Ograniczanie ryzyka finansowego

Obraz
Financial Risk
Na platformie Avetta każdemu dostawcy jest przypisywana określona ocena ryzyka finansowego i kluczowe wskaźniki unikatowe dla finansów jego firmy. Klienci mogą przeglądać te oceny zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym, a także definiować zasady zgodności pozwalające im proaktywnie zarządzać ryzykiem. Obecnie usługa jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

Miej pewność, że Twoi partnerzy są w stanie spełnić wszystkie zobowiązania usługowe i umowne.

Obraz
Financial Risk
1

Dostawcy jest przypisywana ocena ryzyka w zakresie stabilności finansowej, która określa prawdopodobieństwo niedotrzymania zobowiązań finansowych lub upadłości.

2

Avetta identyfikuje dostawców, w przypadku których może wystąpić opóźnienie w płatnościach, ale którzy najprawdopodobniej wywiążą się ze swoich zobowiązań finansowych.

3

Na pulpicie nawigacyjnym platformy Connect są również widoczne informacje dotyczące zastawów, wyroków lub upadłości dostawców.

Czy w Twoim łańcuchu dostaw występuje ukryte ryzyko?

Zarządzanie ryzykiem | Dokumentacja

Unikaj ryzykownych dostawców na wszystkich poziomachZyskaj dostęp do rzetelnych informacji na temat dostawców i ich stabilności finansowej

Podejmuj szybsze decyzje
Odrzucaj najbardziej ryzykowne relacje
Oszczędzaj czas poświęcany na ocenę dużych grup
Upcoming Events
May 11, 2021 | 1:00pm EDT
Webinar
Guidance for employers on COVID-19 vaccine policies
May 12, 2021 | 1:00pm CDT
Webinar
Real Stories to help you prepare for API Pipeline SMS Third-Party Assessment Program
May 12, 2021 | 1:30 PM AEST
Virtual
The Faculty CPO National Roundtable Meeting | Member-Only Event
May 13, 2021
Virtual
Winmark | A Transformation to One Procurement
May 11 - 13, 2021
Virtual
American Supply Chain Summit
May 13, 2021
Virtual
CIPS Seminar Series - Building Resilience
May 18 - 20, 2021
Virtual
ISM World
May 19, 2021 | 9am MT
Webinar
1 Hour Mental Wellbeing Ambassadors Workshop
May 20, 2021
Virtual
IIRSM Risk Excellence Awards