Skip to main content

Nowość!

Avetta przejmuje firmę Pegasus | Tworzy największego globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i pracownikami. Czytaj więcej

Ograniczanie ryzyka finansowego

Obraz
Financial Risk
Na platformie Avetta każdemu dostawcy jest przypisywana określona ocena ryzyka finansowego i kluczowe wskaźniki unikatowe dla finansów jego firmy. Klienci mogą przeglądać te oceny zarówno na poziomie indywidualnym, jak i grupowym, a także definiować zasady zgodności pozwalające im proaktywnie zarządzać ryzykiem. Obecnie usługa jest dostępna tylko w Stanach Zjednoczonych.

Miej pewność, że Twoi partnerzy są w stanie spełnić wszystkie zobowiązania usługowe i umowne.

Obraz
Financial Risk
1

Dostawcy jest przypisywana ocena ryzyka w zakresie stabilności finansowej, która określa prawdopodobieństwo niedotrzymania zobowiązań finansowych lub upadłości.

2

Avetta identyfikuje dostawców, w przypadku których może wystąpić opóźnienie w płatnościach, ale którzy najprawdopodobniej wywiążą się ze swoich zobowiązań finansowych.

3

Na pulpicie nawigacyjnym platformy Connect są również widoczne informacje dotyczące zastawów, wyroków lub upadłości dostawców.

Czy w Twoim łańcuchu dostaw występuje ukryte ryzyko?

Zarządzanie ryzykiem | Dokumentacja

Unikaj ryzykownych dostawców na wszystkich poziomachZyskaj dostęp do rzetelnych informacji na temat dostawców i ich stabilności finansowej

Podejmuj szybsze decyzje
Odrzucaj najbardziej ryzykowne relacje
Oszczędzaj czas poświęcany na ocenę dużych grup
Upcoming Events
November 04, 2021 | 1 pm AEDT
Virtual
Webinar
Pegasus: Authentic Leadership: Mining Industry APAC
October 22, 2021
Virtual
Canada's Safest Employers
October 25 - 27, 2021
Saint-Hyacinthe, Québec
Industrial Maintenance Congress
16 - 17 November, 2021
Online
ProcureCon CPO Connect
November 2 - 4, 2021
Virtual
NextGen Supply Chain Conference
November 2 - 4, 2021
Birmingham, AL
Southeast Mine Safety and Health Conference
December 5 - 7, 2021
Palm Beach Gardens, FL
Procurement & Strategic Sourcing Forum
December 2, 2021
Virtual
Women in Safety North America
Nomvember 9 - 11 , 2021
Cleveland, Ohio
EHS Today Safety Leadership Conference