Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Ograniczanie ryzyka związanego z finansami, odpowiedzialnością cywilną i cyberbezpieczeństwem za pomocą Avetta One

Rozbudowane sieci dostawców mogą być podatne na kilka rodzajów ryzyka w postaci np. rentowności finansowej, odpowiedzialności czy bezpieczeństwa cyfrowego. Zarządzanie ukrytym ryzykiem i monitorowanie go, jak również kwestii odpowiedzialności oraz sytuacji finansowej każdego dostawcy w złożonych łańcuchach dostaw, które wychodzą poza granice jednego kraju, może być niezwykle trudne. Szczególnie w przypadku, gdy nie można pozwolić sobie na finansowe problemy nawet jednego dostawcy. Z tego powodu monitorowanie sytuacji i zarządzanie ryzykiem w zakresie odpowiedzialności oraz sytuacją finansową dostawców jest dziś priorytetem dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Nie można również przecenić niezbędności bezpieczeństwa cyfrowego w nowoczesnych, złożonych łańcuchach dostaw. Bez odpowiednich środków ochrony cybernetycznej i kontroli informacji firmy ryzykują utratę danych intelektualnych i poufnych informacji firmowych o wartości milionów dolarów.

Znaczenie ciągłego monitorowania ryzyka w zakresie odpowiedzialności, rentowności finansowej dostawców i odporności na zagrożenia cyfrowe 

Slider with Content

Avetta One

Kompleksowe rozwiązanie ograniczające ryzyko w zakresie rentowności, odpowiedzialności i cyberbezpieczeństwa


W Avetta rozumiemy, że każdy łańcuch dostaw jest unikalny i wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. Dlatego też wierzymy, że wdrażanie holistycznego podejścia do systemów zgodności jest konieczne. Avetta One to idealne narzędzie, aby to zrealizować.
Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM), oferującą najlepsze w branży możliwości pomocy firmom w monitorowaniu ubezpieczeń dostawców w czasie rzeczywistym poprzez automatyzowane alerty. Gwarantuje to zabezpieczenie przed wszelkim ryzykiem związanym z odpowiedzialnością cywilną. Platforma pozwala również firmom na automatyczne przeprowadzanie kontroli sytuacji finansowej każdego dostawcy dzięki integracji z Experian. Ponadto, platforma posiada odrębne funkcje, które mogą pomóc organizacjom wzmocnić cyfrowe bezpieczeństwo ich łańcucha dostaw.

Ograniczanie ryzyka finansowego

Ocena grup dostawców

Niezależnie od liczby dostawców, integracja z Avetta Experian ułatwia analizę baz danych dostawców. W trakcie tego procesu każdy dostawca otrzymuje konkretne oceny i kluczowe wskaźniki unikalne dla jego działalności.

Filtrowanie ryzykownych kont

Mając te dane pod ręką, można łatwo włączyć weryfikację kondycji finansowej dostawcy do procesu kwalifikacji. Utrzymuj wysokie standardy i niskie ryzyko, wprowadzając do planu zarządzania dostawcami odpowiednie zasady dotyczące zgodności z przepisami.

Zautomatyzowane oceny

Dane finansowe gromadzone przez firmę Experian są regularnie odświeżane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że otrzymujesz aktualny obraz wszystkich dostawców.

Analizy w czasie rzeczywistym

Chociaż szybkie podsumowania są przydatne, rozumiemy potrzebę rozszerzenia Twojej widoczności.Szczegółowe raporty są dostępne na żądanie w przypadku, gdy wyniki podsumowujące nie dostarczają informacji, których szukasz.

Ograniczenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności

Kompleksowy zakres

Proaktywnie zarządzaj ryzykiem, upewniając się, że zarówno firma, jak i dostawcy są objęci odpowiednim ubezpieczeniem.

Pełne wsparcie

Avetta zajmuje się pracochłonnym zbieraniem, weryfikacją i monitorowaniem ubezpieczeń dostawców w celu zapewnienia wydajnego procesu zarządzania ryzykiem.

Doskonała przejrzystość

Odkryj luki ubezpieczeniowe obecne w łańcuchu dostaw i podejmij niezbędne działania, aby chronić swoją firmę przed niepotrzebnym ryzykiem w kwestii odpowiedzialności.

Ograniczanie ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa

Rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa

Wykorzystaj naszą ofertę oceny ryzyka dostawcy, która weryfikuje przestrzeganie przez dostawców kluczowych środków kontroli bezpieczeństwa, takich jak korzystanie z protokołów komunikacyjnych (e-mail, FTP), zarządzanie danymi i zarządzanie systemem informatycznym.

Oceń ryzyko związane z bezpieczeństwem cybernetycznym

Zaplanuj oceny cybernetyczne w dowolnych odstępach czasu i oznacz wszelkie zagrożenia cybernetyczne, aby uruchomić powiadomienia i przepływy pracy związane z ryzykiem. Przyjmij proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa, zapewniając audyty bezpieczeństwa cybernetycznego przez zaufanych partnerów, aby stworzyć bezpieczne środowisko dla rozwoju Twojej firmy.

 

Zidentyfikuj wektory zagrożeń

Oceń praktyki swoich dostawców w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i zarządzania ryzykiem, aby zidentyfikować sprzedawców, którzy nie posiadają odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Szkolenia

Upewnij się, że Twoi dostawcy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z informacji wrażliwych i chronią je za pomocą odpowiednich narzędzi.

On

Nasze podejścieOgraniczanie ryzyka w zakresie rentowności

Opinie

Największą zaletą interfejsu API Avetta jest automatyczne ograniczanie ryzyka.Korzystając z codziennych informacji udostępnianych przez platformę Avetta, jesteśmy w stanie zapobiec dalszej współpracy z dostawcami, którzy nie przestrzegają zgodności z naszymi regułami biznesowymi”.

-Sean Murphy
Director of Strategic Sourcing, BlueStream
Ograniczenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności

Opinie

„Funkcja wstępnej kwalifikacji dostawców jest elastyczna i konfigurowalna. Możemy określić własne kryteria zgodności i szybko sprawdzić, którzy wykonawcy kwalifikują się, a którzy nie, i dlaczego”. 

-Nick Wilkerson
Safety Director, SBA Communications

Zarządzanie ryzykiem związanym z każdym dostawcą

Opracowana z myślą o złożonych łańcuchach dostaw platforma Avetta pomaga w porządkowaniu i aktualizowaniu całej dokumentacji dostawców, która jest zawsze dostępna i zgodna ze stanem faktycznym.

manage-safety
Obraz
img
Zarządzanie relacjami z dostawcami, ocena stanu zgodności i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników – wszystko to w jednej aplikacji.

img

Why Avetta?

The Avetta SaaS platform helps clients manage supply chain risk, and their suppliers, to become more qualified for jobs. For the hiring clients in our network, we offer the world’s largest supply chain risk management network to manage supplier safety, sustainability, worker competency and performance. We perform contractor prequalification and worker competency management across major industries, all over the globe, including construction, energy, facilities, high tech, manufacturing, mining and telecom.

For suppliers in our network, our audit and verification services help lower their safety incidents rate by 29%. As a result, about 50% of members find additional job opportunities within the first year of joining. In addition, our suppliers receive privileged access to the Avetta Marketplace, where dozens of partners offer special discounts for business services like insurance and work gear. Avetta serves more than 500 enterprise companies and over 125,000 suppliers across 120+ countries.