Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Relacje branżowe

Firma Avetta współpracuje z czołowymi organizacjami w celu kreowania i promowania bezpiecznych i zrównoważonych praktyk biznesowych na całym świecie.

assp logo

Członek organizacji American Society of Safety Professionals

Założona w 1911 r. organizacja zrzesza ponad 40 tysięcy specjalistów ds. BHP, którzy zarządzają, nadzorują, badają i konsultują kwestie bezpieczeństwa pracy we wszystkich gałęziach przemysłu, administracji i edukacji. Członkowie opierają się na analizie ryzyka, aby zapobiegać wypadkom śmiertelnym, obrażeniom i chorobom w miejscu pracy. Więcej informacji o ASSP można znaleźć pod adresem www.asse.org.

 


 

SSIP Logo

Członek organizacji Program Safety Schemes in Procurement

Program Safety Schemes in Procurement jest wspierany przez Inspekcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (HSE) Wielkiej Brytanii i ma na celu usprawnienie wstępnej kwalifikacji dostawców i zachęcanie do wzajemnego uznawania kwalifikacji między programami członkowskimi. Avetta jest aktywnym członkiem programu, zaangażowanym w pomoc w ograniczaniu biurokracji i wielokrotnych kwalifikacji wstępnych. Firma wraz z innymi członkami SSIP pomogła już wykonawcom zaoszczędzić ponad 40 milionów funtów dzięki wprowadzeniu obowiązujących umów o wzajemnym uznawaniu kwalifikacji. Więcej informacji o SSIP można znaleźć pod adresem www.ssip.org.uk.

 


 

nsc logo

Członek organizacji National Safety Council

NSC jest organizacją non-profit, której misją jest eliminowanie możliwych do uniknięcia zgonów w pracy, domach i społecznościach oraz w podróży poprzez przywództwo, badania, edukację i rzecznictwo. NSC realizuje tę misję, angażując firmy, agencje rządowe, urzędników i opinię publiczną do pomocy w zapobieganiu czwartej z głównych przyczyn zgonów w USA – urazom, którym można zapobiec. Więcej informacji o NSC można znaleźć pod adresem www.nsc.org.

 


 

vpppa logo

Członek organizacji Voluntary Protection Programs Participants' Association

VPPPA to globalna społeczność specjalistów ds. BHP, szerzących kulturę bezpieczeństwa pracy w ponad 50 branżach. Jako czołowa organizacja zaangażowana w tworzenie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną oraz środowiskiem pracy, VPPPA stworzyła złożoną sieć partnerstw między firmami, Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (OSHA), stanowymi liderami agencji, członkami kongresu, Ministerstwem Obrony i Ministerstwem Energetyki. Więcej informacji o VPPPA można znaleźć pod adresem www.vpppa.org.

 


 

CHSH Logo

Członek organizacji Center for Safety & Health Sustainability

CSHS obejmuje ponad 100 tysięcy specjalistów ds. BHP w ponad 70 krajach, którzy mają głos w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju. CSHS, oficjalnie założona w czerwcu 2011 r., jest organizacją non-profit zaangażowaną w poprawę bezpieczeństwa, zdrowia i zrównoważonego rozwoju w miejscach pracy na całym świecie. Więcej informacji o CSHS można znaleźć pod adresem www.centershs.org.

 


 

nate logo

Członek organizacji National Association of Tower Erectors

NATE to branżowe stowarzyszenie non-profit zapewniające głos firmom zajmującym się wznoszeniem i konserwacją wież. Organizacja kierowana jest przez radę dyrektorów, składającą się z jej członków. Osoby te pochodzą z firm zlokalizowanych w całych Stanach Zjednoczonych, o różnej wielkości, specyfice. Więcej informacji można znaleźć pod adresem natehome.com.

 


 

IIRSM Logo

Członek społeczności International Institute of Risk and Safety Management

IIRSM jest organizacją zawodową i charytatywną dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem we wszystkich jego formach. W sposób niezależny promuje najlepsze praktyki zarządzania ryzykiem, aby wprowadzać pozytywne zmiany zarówno dla pracowników, jak i dla dobra organizacji. Organizacja dokonuje tego poprzez ustanawianie standardów, łączenie ludzi i organizacji oraz zapewnianie praktycznej edukacji, szkoleń, porad i zasobów, a także uznania dla swoich członków. Więcej informacji o IIRSM można znaleźć pod adresem www.iirsm.org

 


 

IADC Logo

Członek stowarzyszenia The International Association of Drilling Contractors

Organizacja IADC jest stałym elementem branży od niemalże 80 lat. Jej członkowie wspólnie pracują nad poprawą bezpieczeństwa operacyjnego, wydajności, niezawodności i ochrony środowiska. Organizacja dąży do ustanowienia globalnych regulacji, które będą przejrzyste, odpowiednie i spójne. Więcej informacji o IADC można znaleźć na stronie www.iadc.org

 


 

BSC Logo

Członek British Safety Council

BSC to organizacja non-profit, której celem jest gwarancja zabezpieczeń przed obrażeniami i chorobami w miejscu pracy. Pomaga innym organizacjom różnej wielkości i we wszystkich sektorach opracowywać i wdrażać skuteczną politykę bezpieczeństwa i odpowiednie procedury. Od ponad pół wieku British Safety Council pełni rolę zaufanego przewodnika w kwestii tego, jak zapewniać zdrowie, bezpieczeństwo i troskę o środowisko w miejscu pracy. Organizacja wyszkoliła już miliony pracowników i uczyniła setki tysięcy miejsc pracy bezpieczniejszymi dla wszystkich, dzieląc się informacjami, wspierając, doradzając, edukując i prowadząc kampanie na rzecz podnoszenia standardów. Więcej informacji pod adresem: www.britsafe.org