Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Przygotowanie łańcucha dostaw do fuzji i przejęć

 

Od lat 90. na całym świecie zwiększa się liczba fuzji i przejęć. Było ich dużo szczególnie w ostatnich latach, a większość z nich miała na celu pozyskanie nowych technologii. Spośród 1000 dyrektorów ankietowanych przez Deloitte w szóstym raporcie dotyczącym trendów w zakresie fuzji i przejęć, 79% spodziewa się wzrostu średniej liczby transakcji do 2020 roku.

Sukces fuzji lub przejęcia zależy od różnych czynników, z których niektóre są dość oczywiste, na przykład mapowanie strategiczne, prawidłowa analiza ekonomiczno-finansowa, synergie biznesowe i biegłość w zarządzaniu. Jednak organizacje zazwyczaj pomijają pewne aspekty działalności. Jednym z nich jest łańcuch dostaw.

Z tego raportu dowiesz się:

  • Jak przygotować łańcuch dostaw do fuzji i przejęć
  • Jak utrzymać dobre wyniki w zakresie planowania sprzedaży i operacji, a tym samym również wyniki finansowe
  • Jakie są najlepsze praktyki dotyczące zachowania ciągłości biznesowej