Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Ograniczanie ryzyka związanego z finansami, odpowiedzialnością cywilną i cyberbezpieczeństwem za pomocą Avetta One

Monitoruj i zarządzaj sytuacją finansową i bezpieczeństwem cyfrowym swoich dostawców, jednocześnie monitorując ryzyko w łańcuchu dostaw
Wistia Video

Rozbudowane sieci dostawców mogą być podatne na kilka rodzajów ryzyka w postaci np. rentowności finansowej, odpowiedzialności czy bezpieczeństwa cyfrowego. Zarządzanie ukrytym ryzykiem i monitorowanie go, jak również kwestii odpowiedzialności oraz sytuacji finansowej każdego dostawcy w złożonych łańcuchach dostaw, które wychodzą poza granice jednego kraju, może być niezwykle trudne. Szczególnie w przypadku, gdy nie można pozwolić sobie na finansowe problemy nawet jednego dostawcy. Z tego powodu monitorowanie sytuacji i zarządzanie ryzykiem w zakresie odpowiedzialności oraz sytuacją finansową dostawców jest dziś priorytetem dla nowoczesnych przedsiębiorstw.

Nie można również przecenić niezbędności bezpieczeństwa cyfrowego w nowoczesnych, złożonych łańcuchach dostaw. Bez odpowiednich środków ochrony cybernetycznej i kontroli informacji firmy ryzykują utratę danych intelektualnych i poufnych informacji firmowych o wartości milionów dolarów.

Znaczenie ciągłego monitorowania ryzyka w zakresie odpowiedzialności, rentowności finansowej dostawców i odporności na zagrożenia cyfrowe 

Slider with Content

Avetta One

Kompleksowe rozwiązanie ograniczające ryzyko w zakresie rentowności, odpowiedzialności i cyberbezpieczeństwa


W Avetta rozumiemy, że każdy łańcuch dostaw jest unikalny i wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka. Dlatego też wierzymy, że wdrażanie holistycznego podejścia do systemów zgodności jest konieczne. Avetta One to idealne narzędzie, aby to zrealizować.
Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM), oferującą najlepsze w branży możliwości pomocy firmom w monitorowaniu ubezpieczeń dostawców w czasie rzeczywistym poprzez automatyzowane alerty. Gwarantuje to zabezpieczenie przed wszelkim ryzykiem związanym z odpowiedzialnością cywilną. Platforma pozwala również firmom na automatyczne przeprowadzanie kontroli sytuacji finansowej każdego dostawcy dzięki integracji z Experian. Ponadto, platforma posiada odrębne funkcje, które mogą pomóc organizacjom wzmocnić cyfrowe bezpieczeństwo ich łańcucha dostaw.

Ograniczanie ryzyka finansowego

Ocena grup dostawców

Niezależnie od liczby dostawców, integracja z Avetta Experian ułatwia analizę baz danych dostawców. W trakcie tego procesu każdy dostawca otrzymuje konkretne oceny i kluczowe wskaźniki unikalne dla jego działalności.

Filtrowanie ryzykownych kont

Mając te dane pod ręką, można łatwo włączyć weryfikację kondycji finansowej dostawcy do procesu kwalifikacji. Utrzymuj wysokie standardy i niskie ryzyko, wprowadzając do planu zarządzania dostawcami odpowiednie zasady dotyczące zgodności z przepisami.

Zautomatyzowane oceny

Dane finansowe gromadzone przez firmę Experian są regularnie odświeżane, dzięki czemu możesz mieć pewność, że otrzymujesz aktualny obraz wszystkich dostawców.

Analizy w czasie rzeczywistym

Chociaż szybkie podsumowania są przydatne, rozumiemy potrzebę rozszerzenia Twojej widoczności.Szczegółowe raporty są dostępne na żądanie w przypadku, gdy wyniki podsumowujące nie dostarczają informacji, których szukasz.

Ograniczenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności

Kompleksowy zakres

Proaktywnie zarządzaj ryzykiem, upewniając się, że zarówno firma, jak i dostawcy są objęci odpowiednim ubezpieczeniem.

Pełne wsparcie

Avetta zajmuje się pracochłonnym zbieraniem, weryfikacją i monitorowaniem ubezpieczeń dostawców w celu zapewnienia wydajnego procesu zarządzania ryzykiem.

Doskonała przejrzystość

Odkryj luki ubezpieczeniowe obecne w łańcuchu dostaw i podejmij niezbędne działania, aby chronić swoją firmę przed niepotrzebnym ryzykiem w kwestii odpowiedzialności.

Ograniczanie ryzyka w zakresie cyberbezpieczeństwa

Rygorystyczne kontrole bezpieczeństwa

Wykorzystaj naszą ofertę oceny ryzyka dostawcy, która weryfikuje przestrzeganie przez dostawców kluczowych środków kontroli bezpieczeństwa, takich jak korzystanie z protokołów komunikacyjnych (e-mail, FTP), zarządzanie danymi i zarządzanie systemem informatycznym.

Oceń ryzyko związane z bezpieczeństwem cybernetycznym

Zaplanuj oceny cybernetyczne w dowolnych odstępach czasu i oznacz wszelkie zagrożenia cybernetyczne, aby uruchomić powiadomienia i przepływy pracy związane z ryzykiem. Przyjmij proaktywne podejście do cyberbezpieczeństwa, zapewniając audyty bezpieczeństwa cybernetycznego przez zaufanych partnerów, aby stworzyć bezpieczne środowisko dla rozwoju Twojej firmy.

Zidentyfikuj wektory zagrożeń

Oceń praktyki swoich dostawców w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego i zarządzania ryzykiem, aby zidentyfikować sprzedawców, którzy nie posiadają odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Szkolenia

Upewnij się, że Twoi dostawcy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z informacji wrażliwych i chronią je za pomocą odpowiednich narzędzi.

On

Nasze podejścieOgraniczanie ryzyka w zakresie rentowności

Opinie

Największą zaletą interfejsu API Avetta jest automatyczne ograniczanie ryzyka.Korzystając z codziennych informacji udostępnianych przez platformę Avetta, jesteśmy w stanie zapobiec dalszej współpracy z dostawcami, którzy nie przestrzegają zgodności z naszymi regułami biznesowymi”. 

-Sean Murphy
Ograniczenie ryzyka w zakresie odpowiedzialności

Opinie

„Funkcja wstępnej kwalifikacji dostawców jest elastyczna i konfigurowalna. Możemy określić własne kryteria zgodności i szybko sprawdzić, którzy wykonawcy kwalifikują się, a którzy nie, i dlaczego”. 

-Nick Wilkerson

Zarządzanie ryzykiem związanym z każdym dostawcą

Opracowana z myślą o złożonych łańcuchach dostaw platforma Avetta pomaga w porządkowaniu i aktualizowaniu całej dokumentacji dostawców, która jest zawsze dostępna i zgodna ze stanem faktycznym.

manage-safety
Obraz
Logo
Zarządzanie relacjami z dostawcami, ocena stanu zgodności i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników – wszystko to w jednej aplikacji.

img

Dlaczego Avetta?

Platforma Avetta SaaS pomaga klientom w zarządzaniu ryzykiem łańcucha dostaw, a ich dostawcom w podnoszeniu kwalifikacji do pracy. Klientom zatrudniającym w naszej sieci oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw w celu zarządzania bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i wydajnością. Zajmujemy się wstępną kwalifikacją wykonawców i zarządzaniem kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.
 
W przypadku dostawców w naszej sieci nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik incydentów bezpieczeństwa o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferują specjalne rabaty na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i sprzęt do pracy. Avetta obsługuje ponad 500 przedsiębiorstw i ponad 125 000 dostawców w ponad 120 krajach.