Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Obniżenie kosztów osiągania zgodności z przepisami

 

Druga strona bezpieczeństwa i higieny pracy

Najczęstszą wymówką przeciwko ograniczaniu wydatków na bezpieczeństwo i higienę pracy (BHP) jest wpływ takiego postępowania na warunki w pracy. Ponadto groźba zawrotnych kar za nieprzestrzeganie przepisów sprawia, że pomysł konsolidacji kosztów BHP wydaje się niedopuszczalny.

Jednak kontrolowanie kosztów osiągania zgodności z przepisami nie musi oznaczać pogarszania się warunków BHP ani zwiększania ryzyka niezgodności i braku bezpieczeństwa. Organizacje mogą obniżyć nadmierne koszty, wdrażając idealnie dopasowaną i niedrogą procedurę bezpieczeństwa. Kluczem do wypracowania tej procedury BHP jest dogłębna analiza wymagań organizacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz określenie obszarów priorytetowych.

W tym raporcie omawiamy:

  • Jak wprowadzić niedrogą procedurę bezpieczeństwa
  • Jaka jest rola technologii w zmniejszaniu obciążeń wynikających z konieczności przestrzegania przepisów
  • Sposoby natychmiastowego wyeliminowania niepotrzebnych kosztów w łańcuchu dostaw

Pobierz ten bezpłatny raport, aby dowiedzieć się więcej.