Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Situational Awareness/Emerging Threats

 

Within safety's ultimate objective to achieve safe practices within safe conditions, many hazards exist and, unfortunately, new hazards are identified each year. While many of these hazards have regulations accompanying them and others are addressed by the Hierarchy of Controls, many are only partially controlled by the implementation of a hazard control(s).

For example, even if a necessary engineering, administrative, or PPE control is implemented and teams are trained to use it, these controls will not matter if the hazard is not identified in real-time along with the need to use the control. To do this, situational awareness becomes the third dimension of hazard controls beyond safe conditions and safe practices.

This presentation discusses

  • The need for situational awareness to achieve high-reliability safety results
  • How to develop it within organizations
  • Emerging hazards that are making it even more important