Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

WIDOCZNOŚĆ NA WSZYSTKICH POZIOMACH BEZPIECZNIEJSZE MIEJSCA WYKONYWANIA PRACY

Obraz
Connect
1

Bezpieczniejsze miejsca pracy

Skutecznie zarządzaj bezpieczeństwem na poziomie zakładu, monitorując osoby wchodzące na teren wykonywania pracy. Upewnij się, że mają one odpowiednie kwalifikacje i zostały przeszkolone do wykonywania kluczowych obowiązków.

2

Mniejsze ryzyko

Ogranicz ryzyko kosztownych incydentów i naruszeń przepisów dzięki podglądowi kwalifikacji i szkoleń każdego zatrudnionego pracownika.

3

Szybsze wprowadzenie

Zatrudnieni pracownicy mogą wcześniej rozpocząć pracę dzięki ukończeniu szkoleń i ocen odpowiednich dla danej lokalizacji przed przybyciem na miejsce.

4

Wyższa jakość pracy

Maksymalnie wykorzystaj inwestycję w outsourcing i zadbaj o to, aby w miejscu pracy znajdowały się wyłącznie odpowiednie osoby.

Bezproblemowe rozwiązanie, które upraszcza pomiar frekwencji i zgodnościPrzesyłanie dokumentów

Dzięki platformie Avetta można sprawdzić, czy pracownicy dostawców mają niezbędne certyfikaty i licencje, zanim pojawią się na miejscu.

Bez problemu udostępniaj dane dotyczące pracowników w wielu lokalizacjach

Zebrane dane są łatwo dostępne z dowolnego urządzenia obsługującego sieć, umożliwiając spełnianie unikatowych wymagań w wielu lokalizacjach.

Obraz
Worker Management
System zarządzania szkoleniami

Oszczędzaj czas, udostępniając pracownikom dostawców szkolenia wprowadzające i dotyczące konkretnych placówek, zanim przybędą na miejsce.

Dbaj o aktualność wiedzy dzięki ocenom

Narzędzia firmy Avetta do zarządzania pracownikami umożliwiają monitorowanie ukończonych lekcji, weryfikację aktualności wiedzy oraz rejestrowanie szkoleń i certyfikacji pracowników, aby byli oni gotowi do rozpoczęcia pracy natychmiast po uruchomieniu projektu.

Obraz
Worker Management
Czas i frekwencja

Wbudowana funkcja geotagowania pozwala precyzyjnie rejestrować czas opuszczenia miejsca pracy przez pracowników, dzięki czemu można płacić tylko za przepracowany czas.

Usprawnione wypłaty wynagrodzeń i monitorowanie dzięki rejestracji frekwencji i czasu pracy.

Dzięki funkcji monitorowania czasu i frekwencji klienci mogą w czasie rzeczywistym sprawdzać, kto znajduje się na terenie zakładu (w nagłych przypadkach). Dostawcy mogą za pomocą tej funkcji dowiedzieć się, kiedy pracownicy pojawili się w pracy, kiedy wyszli itd. 

Obraz
Worker Management
Skanowanie kodów QR

Szybki skan pozwala sprawdzić pełny status zgodności z wymogami – w każdym miejscu i z każdego urządzenia.

Dostęp do danych dotyczących spełniania kryteriów przez pracowników w terenie – bezpośrednio z telefonu.

Dzięki tej funkcji dostawcy mogą dopuszczać do pracy spełniających kryteria pracowników, gdy tylko pojawią się oni na miejscu. W przypadku pracowników kody QR są powiązane z rekordami szkoleń i zgodności z wymogami w systemie zarządzania pracownikami Avetta.

Obraz
Worker Management
Specjalne przypadki

Zmieniaj status zgodności pracownika z wymogami na poziomie miejsca pracy, roli lub kryterium

Rozwiązanie zapewniające pełną kontrolę nad tym, kto znajduje się w miejscu pracy

Pracownik potrzebuje więcej czasu na ukończenie szkolenia lub spełnienie innych kryteriów? Dopuszczony wykonawca stale nie spełnia wymagań? Ta funkcja umożliwia klientom dostosowanie ram czasowych spełniania kryteriów przez pracowników i nie tylko.

Obraz
Worker Management
Off

Poprawa wskaźników zgodności i bezpieczeństwa zarządzania pracownikami na poziomie indywidualnym

Ponad 500 tys.
monitorowanych wymagań dotyczących pracowników
Ponad 1,5 mln.
aktywnych pracowników
Ponad 150 tys.
zweryfikowanych dokumentów

Ochrona całej infrastruktury przedsiębiorstwa

Dzięki wglądowi w niższe poziomy łańcuchów dostaw możesz sprawniej ograniczać ryzyko.

Obraz
Connect