Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Rozwiązanie firmy Avetta do zarządzania podwykonawcami rozszerza widoczność klientów w zakresie ryzyka i zgodności poza głównych wykonawców

Rozwiązanie do zarządzania podwykonawcami firmy Avetta umożliwia klientom i ich wykonawcom wyszukiwanie danych dotyczących zgodności podwykonawców, ich dodawanie i zarządzanie nimi. To najbardziej zaawansowane rozwiązanie pozwalające ograniczyć ukryte ryzyko w zakresie podwykonawców
By Avetta Marketing
March 17, 2022
5 minutes
Subcontractor Management

OREM, Utah17 marca 2022 r. – Avetta®, czołowy dostawca oprogramowania do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM), ogłosiła dziś wdrożenie udoskonalonego rozwiązania do zarządzania podwykonawcami w ramach platformy Avetta One™. Rozwiązanie zapewnia klientom wgląd w podwykonawców – którzy często mogą stanowić czynnik ukrytego ryzyka, przebywając w lokalizacjach klientów. Możliwość zarządzania zarówno wykonawcami o wysokich, jak i niskich kosztach stała się o wiele prostsza dzięki platformie Avetta One – centralnemu rozwiązaniu do zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz związanym z reputacją i zgodnością.

Według badania przeprowadzonego przez firmę Avetta blisko jedna trzecia dostawców korzysta z usług podwykonawców. Większość przedsiębiorstw może skupić się tylko na dostawcach o najwyższych kosztach, co powoduje, że nie dostrzegają znaczącego ryzyka związanego z mniejszymi wykonawcami i podwykonawcami w łańcuchu dostaw. Z raportu 2021 BCI Supply Chain Resilience wynika, że 59% zakłóceń w łańcuchu dostaw wynika właśnie z działań mniejszych wykonawców, podwykonawców lub braku widoczności w łańcuchu dostaw.

Teraz klienci mogą przeglądać dane w zakresie ryzyka w łańcuchu dostaw na poziomie podwykonawców, obserwując wieloelementowe analizy ryzyka, tendencje w zakresie ryzyka oraz porównawcze raporty wydajności. Mają również dostęp w czasie rzeczywistym do informacji na temat swoich podwykonawców, takich jak zgodność dostawców i pracowników, postępy we wdrażaniu dostawców, bezpieczeństwo, finanse, cyberbezpieczeństwo, kwalifikacje w zakresie różnorodności oraz informacje na temat ryzyka w zakresie zrównoważonego rozwoju (z podziałem na zakłady, lokalizacje i dostawców).

Rozwiązanie do zarządzania podwykonawcami dostarcza dodatkowych analiz opartych na branżowych raportach porównawczych, trendach rynkowych i rekomendacjach predykcyjnych. Pulpity analityczne oferują proste i zwięzłe raporty na temat tego, czy główni wykonawcy i ich podwykonawcy gwarantują pełną zgodność, co pozwala na zbudowanie zaufania do ich łańcucha dostaw. Dzięki Avetta One klienci i ich dostawcy po przystąpieniu do sieci odnotowują poprawę w zakresie środków bezpieczeństwa o 7–8% rocznie, a klienci obniżają koszty administracyjne średnio o 75%.

„Nasze udoskonalone rozwiązanie do zarządzania podwykonawcami pomaga klientom ograniczyć ukryte wcześniej ryzyko w miejscach wykonywania pracy poprzez rozszerzenie ich programów zgodności na dostawców każdego poziomu” – tłumaczy Taylor Allis, dyrektor ds. produktów w firmie Avetta. „Rozwiązanie to przynosi dodatkowe korzyści w postaci zapewniania terminowej realizacji projektów i daje dostawcom nową funkcję dostępu do sieci, dzięki której mogą oni pozyskiwać własnych podwykonawców gwarantujących zgodność, aby realizować duże i złożone projekty klientów”.

Dostawcy mogą dodawać kolejnych wykonawców do swojego zespołu, zapraszając do współpracy innych dostawców z sieci lub spoza niej. Avetta ułatwia ten proces, dzięki czemu odpowiednie wymagania klientów są spełniane, zanim podwykonawcy pojawią się w miejscu pracy, a dostawcy mogą szybko i łatwo budować zespoły nawet dla dużych projektów.

Rozwiązanie do zarządzania podwykonawcami umożliwia kaskadowe przekazywanie wymagań szkoleniowych wykonawcy do podwykonawców w celu uzyskania ogólnej akceptacji. Klienci mają dostęp do raportów na temat statusu swoich wykonawców i podwykonawców oraz otrzymują powiadomienia o zmianach w ich statusie. Inne kluczowe funkcje:

  • Łatwość konfiguracji: rozwiązanie Avetta do zarządzania podwykonawcami jest dostępne błyskawicznie – wystarczy tylko je aktywować.
  • Natychmiastowa przejrzystość – od głównych wykonawców po podwykonawców: prośba o połączenie podwykonawców wystarcza, aby pozwolić głównemu wykonawcy zobaczyć ich informacje, zapewniając pełną przejrzystość profilu podwykonawcy.

Funkcja jest częścią Avetta One™ – globalnej platformy do zarządzania kluczowymi obszarami ryzyka w łańcuchu dostaw i największą oraz najbardziej kompleksową platformą zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw w branży.

Aby dowiedzieć się więcej o rozwiązaniu do zarządzania podwykonawcami i platformie Avetta One, odwiedź https://avetta.com/subcontractor-management i https://www.avetta.com/avetta-one.

# # #

O firmie Avetta

Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostawcom zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.

W przypadku dostawców w naszej sieci nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferują specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i wyposażenie do pracy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i ponad 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.

 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://www.avetta.com/.

Kontakt z działem ds. PR:
SnappConner PR
Mark Fredrickson, +1 801 806 0161
[email protected]

Avetta
 Scott Nelson, +1 801 850 3363
 [email protected]

 

More from the Avetta News&Press

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Kwiecień 8, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 17, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 8, 2022