Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Rozwiązanie do zarządzania pracownikami firmy Avetta umożliwia kompleksowe zapewnianie bezpieczeństwa projektów i pracowników w łańcuchach dostaw.

Platforma do zarządzania pracownikami Avetta One pomaga firmom we wdrażaniu, kwalifikacji, szkoleniu i śledzeniu wykonawców w całym łańcuchu dostaw
By Avetta Marketing
March 08, 2022
6 minutes
Worker Management

OREM, Utah – 8 marca 2022 r. – Avetta®, czołowy dostawca oprogramowania do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM), ogłosiła dziś wdrożenie zarządzania pracownikami, najbardziej kompleksowego rozwiązania na potrzeby wdrażania, profilowania, weryfikacji i szkolenia pracowników łańcucha dostaw oraz zarządzania ich dostępem do miejsca pracy. Rozwiązanie to integruje możliwości przejętej firmy Pegasus, oferując platformę Avetta One™, centralne rozwiązanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym, regulacyjnym i ryzykiem w obszarze reputacji.  

Zarządzanie pracownikami zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z przepisami pracowników i dostawców zewnętrznych w miejscu pracy. Scentralizowany portal pracowników umożliwia firmom cyfrowe przechowywanie wymaganych ról zawodowych, szkoleń, kompetencji i certyfikatów pracowników.​ Dzięki lepszemu wglądowi w zgodność pracowników rozwiązanie to oszczędza czas, zmniejsza ryzyko w miejscu pracy i poprawia jej jakość.  

Funkcje zarządzania pracownikami na platformie Avetta One obejmują trzy podstawowe obszary i możliwości:  

  • Zarządzanie kwalifikacjami : rejestrowanie i weryfikacja kwalifikacji oraz dokumentacji pracowników. 

  • System zarządzania wprowadzaniem i szkoleniem (LMS): tworzenie, organizowanie, planowanie i prowadzenie szkoleń online lub bezpośrednio dla pracowników. 

  • Zarządzanie dostępem do miejsca pracy: zarządzanie dostępem pracowników do miejsca pracy z wykorzystaniem programowych, sprzętowych lub mobilnych punktów logowania rejestrujących czas pracy, frekwencję i informacje o przemieszczaniu się pracowników. Tworzenie paszportów, identyfikatorów i kart identyfikacyjnych pracowników z wykorzystaniem kodów QR, kart elektronicznych, technologii Bluetooth lub RFID, które umożliwiają dostęp do obiektu lub jego odmowę w oparciu o wymagania dotyczące zgodności z przepisami. Klienci mają możliwość sprawdzenia statusu konta członkowskiego, kompetencji i wymogów pracowników oraz dostępu do kluczowych raportów stanu.   

„Nowa platforma Avetta One pozwoli na radykalną poprawę programów zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw naszych klientów poprzez rozszerzenie rozwiązań w zakresie zarządzania zgodnością i dostępem na poszczególnych pracowników lub wykonawców” – mówi Taylor Allis, dyrektor ds. produktów w firmie Avetta. „Wykonawcy stanowią istotną część pracowników, a solidne rozwiązanie na potrzeby szkoleń i weryfikacji może zmniejszyć liczbę incydentów nawet o 50%.  Cyfryzacja zarządzania zgodnością pracowników ma również kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłości operacji biznesowych i odporności łańcucha dostaw”.   

W przypadku klientów zarządzanie pracownikami obejmuje całość procesów związanych z zarządzaniem kwalifikacjami, raportowaniem i współpracą. Aplikacja jest dostosowana do urządzeń mobilnych, aby ułatwić kierownikom podejmowanie decyzji i działań bezpośrednio w miejscu pracy lub z dowolnego innego miejsca. System zapewnia komunikację i współpracę pomiędzy pracownikami, załogami, firmami i obiektami indywidualnie lub w obrębie dużych grup. Dostępna jest funkcja tworzenia alertów alarmowych lub powiadomień o zdarzeniach oraz monitorowania osób przebywających na miejscu w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Rozwiązanie do zarządzania pracownikami może być dostosowane do potrzeb klienta lub projektu. Portal obejmuje nowoczesny system nawigacji i interfejs użytkownika, co zwiększa jego użyteczność.  System wykorzystuje sztuczną inteligencję na potrzeby weryfikacji licznych poświadczeń i standardowych dokumentów.  

Podczas całego procesu firma Avetta zapewnia dedykowane zespoły na potrzeby stosowania najlepszych praktyk w zakresie kwalifikacji, wymogów i zmian w zakresie zgodności, wsparcia lokalizacji, szkoleń, tworzenia treści i innych działań. Otwarty interfejs API umożliwia łatwą integrację systemu zarządzania pracownikami z systemami z zakresu kontroli dostępu, płac, harmonogramów, zarządzania zleceniami pracy itp. ​ 

W przypadku pracowników zarządzanie pracownikami automatyzuje dotychczasowe ręczne procesy wznawiania, przekwalifikowywania i wygasania, tworząc spersonalizowane powiadomienia dla poszczególnych pracowników. Po zalogowaniu do portalu pracownika użytkownik ma wgląd w konto klienta, dla którego pracuje, oraz wytyczne dotyczące wymagań i terminu uzyskania uprawnień dostępu do miejsca pracy. Pracownicy mogą powiązać profil z wieloma wykonawcami, co umożliwia im przenoszenie się między organizacjami, identyfikację, korzystanie z identyfikatorów i dostęp do miejsca pracy zgodnie z wymogami obowiązującymi w każdej z firm. System zarządzania pracownikami firmy Avetta obejmuje obecnie 1,5 mln pracowników.  

Nowa funkcja jest częścią platformy Avetta One™, globalnego rozwiązania do zarządzania kluczowymi obszarami ryzyka w łańcuchach dostaw, będącego największą i najbardziej kompleksową platformą zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw w branży. Pulpity analityczne oferują proste, zwięzłe raporty umożliwiające identyfikację braków i tworzenie konkretnych planów działania. Raporty analityczne zapewniają klientom nieosiągalny wcześniej wgląd w łańcuch dostaw za pomocą analizy wielu rodzajów ryzyka, tendencji w zakresie ryzyka dotyczącego dostawców oraz raportów porównawczych ich wydajności. Platforma wykorzystuje dane zebrane z milionów punktów w okresie prawie dwudziestu lat, aby zapewnić wgląd w ryzyko w czasie rzeczywistym i ostrzegać o odchyleniach od wartości bazowych.  

Członkowie sieci Avetta po przystąpieniu przewyższają standardy branżowe i poprawiają o 7–8% rocznie statystyki dotyczące środków bezpieczeństwa, zmniejszając wydatki administracyjne średnio o 75%. Aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu pracownikami i rozwiązaniu Avetta One, odwiedź strony https://www.avetta.com/workforce-management i https://www.avetta.com/avetta-one.  

# # # 

O firmie Avetta 

Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostawcom zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji. 

W przypadku dostawców w naszej sieci nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferują specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i wyposażenie do pracy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i ponad 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach. 

 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://www.avetta.com/

Kontakt z działem ds. PR: 
SnappConner PR 
Mark Fredrickson, +1 801 806 0161 
[email protected] 

Avetta 
Scott Nelson, +1 801 850 3363 
[email protected] 

More from the Avetta News&Press

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Kwiecień 8, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 17, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 8, 2022