Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Nowa platforma Avetta One™ zapewnia firmom i ich dostawcom ujednolicony wgląd w ryzyko związane z łańcuchem dostaw

Avetta One oferuje centralne rozwiązanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym, regulacyjnym i ryzykiem w obszarze reputacji, ułatwia zarządzanie wykonawcami i dostawcami, jednocześnie znacznie obniżając koszty administracyjne
By Avetta Marketing
January 19, 2022
7 minutes
avetta one

OREM, Utah – 19 stycznia 2022–Avetta®, czołowy dostawca oprogramowania do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM), przedstawiła dziś platformę Avetta One™, centralne rozwiązanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym, regulacyjnym i ryzykiem w obszarze reputacji. Platforma ogranicza ryzyko w zakresie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, pracowników, bezpieczeństwa cybernetycznego i finansów dla korporacji, dostawców, wykonawców oraz ich pracowników.

„Biznes przechodzi od transformacji cyfrowej do społecznej, ponieważ rynek oczekuje odpowiedzialności korporacyjnej w zakresie bezpieczeństwa, ochrony, zrównoważonego rozwoju i ESG, etyki oraz inicjatyw społecznych” – powiedział Arshad Matin, dyrektor generalny i prezes firmy. „Avetta One zapewnia organizacjom analityczny wgląd w proces zarządzania ryzykiem i realizacji celów w całym łańcuchu dostaw”.

Avetta One udostępnia  globalną platformę zarządzania kluczowymi obszarami ryzyka w łańcuchach dostaw, będącą największą i najbardziej kompleksową platformą zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw w branży.

 • W przypadku klientów udostępnia ujednoliconą platformę zarządzania ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, kwalifikacji pracowników, zrównoważonego rozwoju i ESG, różnorodności, kondycji finansowej i programów związanych z cyberbezpieczeństwem.
 • W przypadku dostawców oszczędza czas i pieniądze, umożliwiając zaprezentowanie kwalifikacji biznesowych wielu klientom za pomocą jednego systemu.
 • W przypadku pracowników zapewnia centralny portal na potrzeby cyfrowego zapisywania wymaganych ról zawodowych, szkoleń, kompetencji i certyfikatów.
 • W przypadku partnerów zapewnia otwarty rynek i społeczność umożliwiające świadczenie usług na największej na świecie platformie SCRM.

Avetta One zapewni klientom Avetta nieosiągalny wcześniej wgląd w programy zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw za pomocą analizy wielu typów ryzyk, tendencje w zakresie ryzyka dotyczącego dostawców oraz porównanie ich wydajności. Platforma wykorzystuje dane zebrane z milionów punktów w okresie prawie dwudziestu lat, aby zapewnić wgląd w ryzyko w czasie rzeczywistym i ostrzegać o odchyleniach od wartości bazowych. Oprogramowanie analityczne zawiera interaktywne pulpity nawigacyjne z możliwością konfiguracji będące źródłem analiz ułatwiających uzyskanie pewności łańcucha dostaw.

Członkowie sieci po przystąpieniu przewyższają standardy branżowe i poprawiają o 7-8% rocznie statystyki dotyczące środków bezpieczeństwa, zmniejszając wydatki administracyjne średnio o 75%. Międzynarodowa firma z branży handlu elektronicznego oszczędza 12 mln dolarów rocznie na unikaniu wypadków, zarządzaniu programem i kosztach opracowania oprogramowania. Duży dostawca żywności zmniejszył wskaźnik incydentów o 34%, a jego dostawcy osiągnęli wyniki lepsze od wskaźnika BHP dla branży w USA o 52%.

„Większość organizacji koncentruje środki tylko na dostawcach o najwyższych kosztach ryzyka, co powoduje, że pomijają znaczące ryzyko w innych obszarach łańcucha dostaw” – powiedział Matin. „Ryzyka te mogą wiązać się z kosztami 47 000 USD za wypadek, 1 mln USD dziennie za naruszenie przepisów ochrony środowiska i 4,2 mln USD za incydent cybernetyczny. Avetta One pomaga firmom skoncentrować się na głównych wskaźnikach ułatwiających firmom proaktywne zarządzanie ryzykiem dzięki całościowemu spojrzeniu na łańcuch dostaw”.

Oprócz platformy Avetta One firma zapewnia usługi zaufanych ekspertów udzielających pomocy dotyczącej weryfikacji ubezpieczeń, certyfikatów i licencji. Zgodność jest weryfikowana przez wykwalifikowanych specjalistów ds. audytu, pełnoetatowych pracowników przeszkolonych w zakresie odpowiednich przepisów. Avetta oferuje również oceny zdalne lub na miejscu, identyfikujące ukryte ryzyko z wykorzystaniem wskaźników opóźnionych i wyprzedzających. Usługi doradcze zapewniają klientom wgląd w obszary ryzyka, począwszy od szybkich ocen podstawowych po pogłębione oceny ilościowe, umożliwiając identyfikację bieżących zagrożeń oraz informacje ułatwiające podjęcie efektywnych działań. Usługi szkoleniowe firmy Avetta obejmują kursy, szkolenia, wymagania certyfikacyjne i zadania dotyczące zgodności dla pracowników.

„W trakcie pandemii definicja ryzyka biznesowego uległa znacznym zmianom” – powiedział Nick Heinzmann, szef zespołu analityków w firmie Spend Matters. „Kierownictwo, inwestorzy i klienci końcowi coraz częściej wymagają od działów zaopatrzenia i łańcucha dostaw rozwiązywania problemów o dużej skali dotyczących całego społeczeństwa, takich jak ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zwiększenie zróżnicowania i równości dostawców, a także zapobieganie incydentom w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, które mogłyby doprowadzić do zakłócenia funkcjonowania kluczowej infrastruktury. Działy te muszą również zarządzać podstawowym ryzykiem łańcucha dostaw poprzez standardy BHP i ubezpieczenie od odpowiedzialności oraz wprowadzać usprawnienia w tym zakresie.

„Właśnie dlatego oferta Avetta One pojawiła się w odpowiednim momencie. Zamiast gromadzić w kilku rozwiązaniach dane ryzyka firm zewnętrznych w zakresie profilu, zgodności i zrównoważonego rozwoju, organizacje mogą skorzystać z usług firmy Avetta, aby centralnie zarządzać niezbędnymi działaniami na rzecz zarządzania ryzykiem, integrując je z bieżącymi przepływami pracy zarządzania firmami zewnętrznymi. Efektem jest rozwiązanie niezwykle przydatne w perspektywie 2022 roku: centralna platforma i sieć, w ramach której zarówno klienci, jak i dostawcy mogą zarządzać zmieniającym się zakresem ryzyk wpływających na ich działalność”.

Dostawcy oszczędzają czas i pieniądze, korzystając z jednego systemu do wykazania zgodności w zakresie wszystkich rodzajów ryzyka. Ponadto w sieci Avetta mają dostęp do nowych zleceń, szkoleń pracowników oraz certyfikatów firm zewnętrznych. Dostępni są eksperci udzielający dostawcom wskazówek dotyczących zmniejszania ryzyka biznesowego i kwalifikacji na potrzeby kontraktów klientów.

Avetta One skupia się na siedmiu rodzajach ryzyka:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy. Wstępna kwalifikacja zapewnia dostawców gwarantujących bezpieczeństwo i zgodność z przepisami niezależnie od branży i regionu.
 • Zarządzanie pracownikami. Określenie kompetencji wymaganych dla każdej roli i pracownika świadczącego usługi. Weryfikacja szkoleń, certyfikatów i kwalifikacji pracowników, aby tylko wykwalifikowani pracownicy byli dopuszczeni do miejsca pracy.
 • Zrównoważony rozwój i ESG. Zapewnienie ocen zrównoważonego rozwoju i wyników dojrzałości w oparciu o firmowe standardy ESG i cele. Karta wyników pokazuje status i postęp procesu poprawy.
 • Różnorodność i integracja. Lokalizacja i nawiązywanie kontaktu z dostawcami zaangażowanymi w działania na rzecz różnorodności i integracji za pomocą 25 dostępnych filtrów obejmujących praktyki w zakresie różnorodności.
 • Odpowiedzialność Zapewnienie odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej dostawców i wykonawców.
 • Rentowność finansowa. Kondycja finansowa dostawców jest określana za pomocą sprawozdań finansowych, zastawów firmowych, wniosków o ogłoszenie upadłości i ogólnych ocen kondycji finansowej.
 • Bezpieczeństwo cybernetyczne. Weryfikacja przestrzegania przez dostawców kluczowych środków kontroli bezpieczeństwa i upewnienie się, że dostawcy zostali przeszkoleni w zakresie korzystania z informacji wrażliwych i chronią je za pomocą odpowiednich narzędzi.

Rozwiązanie Avetta One jest teraz ogólnie dostępne. Aby dowiedzieć się więcej o Avetta One, odwiedź stronę https://www.avetta.com/avetta-one.

# # #

O firmie Avetta

Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostawcom zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.

W przypadku dostawców w naszej sieci nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferują specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i wyposażenie do pracy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i ponad 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://www.avetta.com/.

Kontakt z działem ds. PR:
SnappConner PR
Mark Fredrickson, +1 801 806 0161

[email protected]

Avetta
 Scott Nelson, +1 801 850 3363

 [email protected]

 

More from the Avetta News&Press

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Kwiecień 8, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 17, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 8, 2022