Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Klienci i dostawcy korzystający z platformy Avetta Connect™ rzadziej doświadczają incydentów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy

By Avetta Marketing
November 10, 2020
7 minutes
Klienci i dostawcy korzystający z platformy Avetta Connect™ rzadziej doświadczają incydentów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy

Analiza danych 87 tysięcy dostawców pokazuje, że liczba incydentów związanych z bezpieczeństwem zmniejszyła się o 21% do 55%, a wyniki w zakresie bezpieczeństwa wzrosły o 7% do 12%. Im dłużej firmy są w sieci Avetta, tym stają się bezpieczniejsze

11 listopada 2020 r., Orem, Utah – Analiza 87 tysięcy dostawców z całego świata dokonana przez firmę Avetta® (www.avetta.com) pokazuje, że klienci i dostawcy korzystający z platformy Avetta Connect™ zmniejszają liczbę incydentów związanych z bezpieczeństwem i straconych dni pracy nawet o 55% w porównaniu do średnich branżowych. Im dłużej firmy te korzystają z technologii zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw firmy Avetta, tym stają się bezpieczniejsze – niektóre rok do roku zmniejszają liczbę incydentów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy o 7% do 12% – nawet przez 10 lat.

Avetta od 10 lat analizuje setki tysięcy danych dotyczących bezpieczeństwa i raportów wydajności dostawców w ponad 20 branżach.

„Jesteśmy w stanie poprawić tylko to, co możemy zmierzyć. Gdy klienci i dostawcy muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa i dysponują odpowiednią technologią do monitorowania wydajności, osiągają lepsze wyniki w całym łańcuchu dostaw” – zauważa Arshad Matin, prezes i dyrektor generalny firmy Avetta. „Dokonywanie odpowiednich poprawek zmniejsza wydatki oraz liczbę wypadków i chroni marki, prowadząc do ratowania wielu żyć”.

Raport pokazuje, że z biegiem czasu dostawcy poprawili wyniki w zakresie bezpieczeństwa. Poprawa była tym szybsza, im dłużej używali technologii zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw.

Stany Zjednoczone
W Stanach Zjednoczonych dostawcy, którzy uczestniczą w kwalifikacji wstępnej, dostrzegają spadek o około 20%  w zakresie łącznego wskaźnika wypadków podlegających zgłoszeniu (TRIR), dni wolnych, ograniczonych lub przeniesionych (DART) i wskaźnika przypadków utraconych dni roboczych (LWCR) w porównaniu ze średnią udostępnianą przez Urząd Statystyczny (BLS). Firmy, które wykonują audyty dostawców w ramach programów bezpieczeństwa, zauważają redukcję tych wskaźników aż o 52%.

Im dłużej firmy korzystają z systemu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw Avetta, tym więcej incydentów związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy jest redukowanych. W ciągu ostatnich 10 lat dostawcy zmniejszali wskaźniki TRIR, DART i LWCR średnio o 7% do 8% rok do roku.

DART to wskaźnik bezpieczeństwa używany przez amerykańską agencję BHP (OSHA) do śledzenia urazów i chorób w miejscu pracy, które powodują, że dotknięci pracownicy nie mogą pracować, ich czynności zawodowe są ograniczone lub przenoszą się do innej pracy ze względów bezpieczeństwa. LWCR to podobny wskaźnik, ale oznacza liczbę przypadków powodujących utracone dni pracy.

Kanada
W Kanadzie dostawcy uczestniczący w kwalifikacji wstępnej doświadczają redukcji całkowitej rejestrowanej częstotliwości incydentów (TRIF) o 16% i redukcji LWCR o 30%. Gdy firmy wdrożyły audyty dostawców, TRIF spadł o 26%, a LWCR o 51% w porównaniu ze średnimi branżowymi.

Długofalowe korzystanie z platformy Avetta Connect™ zapewnia coraz większą poprawę bezpieczeństwa. Dostawcy redukowali TRIF i LWCR średnio o 6% do 7% rok do roku przez okres do ośmiu lat. TRIF obejmuje zgłaszane incydenty na 100 pełnoetatowych pracowników w ciągu roku.

„Dostawcy zweryfikowani przez firmę Avetta wykazują znacznie większy stopień bezpieczeństwa niż średnia branżowa, zapewniając pracownikom bezpieczny powrót do domu każdego dnia” – zapewnia Matin. „Firmy, które digitalizują informacje dotyczące bezpieczeństwa za pomocą rozwiązań firmy Avetta, są w stanie lepiej ocenić zdolność wykonawców lub dostawców do bezpiecznego działania. Kiedy klienci wdrażają te narzędzia, skłonność do gwarantowania bezpieczniejszego miejsca pracy dramatycznie rośnie – na całym świecie”.

Avetta Connect™ pomaga firmom budować odporność i ciągłość w łańcuchach dostaw, zwiększając ich widoczność w sieci, zapewniając odpowiednie zarządzanie ryzykiem i poprawiając wskaźniki zrównoważonego rozwoju. Firmy mogą łatwo dostosować platformę do monitorowania określonych wymagań dotyczących zgodności z przepisami i wymogami, stabilności finansowej, ocen bezpieczeństwa i innych wybranych danych.

Unia Europejska
W Unii Europejskiej klienci korzystający z technologii kwalifikacji wstępnej dostawców zmniejszyli wskaźnik częstotliwości wypadków (AFR) o 21%, a wskaźnik zapadalności (IR) o 50%.

Wskaźnik częstotliwości wypadków (AFR) to liczba wypadków na milion godzin pracy. Wskaźnik zapadalności (IR) to liczba wypadków śmiertelnych i ponad trzydniowych nieobecności na 100 tysięcy pracowników (ESAW).

Australia
W Australii technologia zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw zmniejszyła wskaźnik wypadków podlegających zgłoszeniu (TRIFR) o 17%, a wskaźnik częstotliwości wypadków (LTIFR) o 19%.

Oprócz natychmiastowego wpływu na bezpieczeństwo australijscy dostawcy odnotowują spadek TRIFR średnio o 12% rok do roku nawet przez pięć lat.

Wskaźnik wypadków podlegających zgłoszeniu (TRIFR) to liczba wszystkich rejestrowanych obrażeń na milion godzin pracy, podczas gdy wskaźnik częstotliwości wypadków (LTIFR) to liczba ofiar śmiertelnych i wypadków powodujących nieobecność w pracy na milion godzin.

Ameryka Łacińska
W krajach Ameryki Łacińskiej firmy obserwują znaczne ograniczenie problemów związanych z bezpieczeństwem dzięki wdrożeniu technologii zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw. Poniżej przedstawiamy redukcje wskaźnika częstotliwości wypadków powodujących utratę czasu pracy (LTFR), liczby ofiar śmiertelnych, trwałych i czasowych niepełnosprawności na milion godzin.

  • Brazylia: -51%
  • Argentyna: -25%


Meksyk
 W Meksyku dostawcy zauważają redukcję TRIR o 24%, a LWCR o 38% dzięki zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw.

Avetta Connect™
Platforma Avetta Connect™ pomaga firmom na całym świecie w zarządzaniu ryzykiem w łańcuchu dostaw oraz utrzymywaniu bezpieczeństwa przedsiębiorstwa i w miejscu pracy poprzez zarządzanie wykonawcami, oraz wstępną kwalifikację dostawców za pomocą systemu opartego na modelu SaaS, który jest najbardziej konfigurowalny w branży. Avetta Connect™ umożliwia klientom konfigurowanie celów, tworzenie i dostosowywanie analitycznych pulpitów nawigacyjnych, identyfikowanie trendów, modyfikowanie procesów i tworzenie raportów, które poprawiają bezpieczeństwo i zgodność działań z przepisami i wymogami klientów w łańcuchu dostaw, co następnie jest weryfikowane poprzez analizę danych. Avetta Connect™ wspiera także wysiłki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz priorytetów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG).

O firmie Avetta
Avetta jest światowym liderem w łączeniu najlepszych globalnych organizacji z wielu branż, w tym między innymi naftowo-gazowej, telekomunikacyjnej, materiałów budowlanych czy zarządzania obiektami. Firma gwarantuje dostęp do wykwalifikowanych i sprawdzonych dostawców, wykonawców i sprzedawców, jak również pełną przejrzystość procesu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw swoich klientów. Jest to możliwe dzięki połączeniu innowacyjnej i konfigurowalnej technologii z wysoce doświadczoną kadrą. Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju naszych klientów, chroniąc ich łańcuchy dostaw przed potencjalnymi zagrożeniami poprzez wstępną kwalifikację zaufanych wykonawców, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz jego monitorowanie, zapewnianie zgodności z przepisami, ubezpieczeń czy stabilności finansowej. Obecnie Avetta obsługuje ponad 450 firm i 100 tysięcy dostawców w ponad 100 krajach. Odwiedź stronę www.avetta.com, aby uzyskać więcej informacji.

More from the Avetta News&Press

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Kwiecień 8, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 17, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 8, 2022