Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Firma Avetta wprowadza na platformę Avetta One rozwiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw i ograniczania ryzyka ESG

Rozwiązanie to umożliwia firmom zmniejszenie ryzyka związanego z łańcuchem dostaw i stworzenie opartego na danych planu działania w celu osiągnięcia celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG
By Avetta Marketing
February 22, 2022
7 minutes
Avetta Launches Supply Chain Sustainability and ESG Risk Mitigation Solution on the Avetta One Platform

OREM, Utah – 22 lutego 2022 r. – firma Avetta®, czołowy dostawca oprogramowania do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM), rozszerzyła dziś swoją platformę Avetta One™ o zaawansowane rozwiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju i ograniczania ryzyka środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem (ESG), które pozwala firmom osiągać ich cele w tym zakresie szybciej i z większą pewnością. Dzięki nowym funkcjom rozwiązanie to zapewnia holistyczne spojrzenie na wskaźniki ESG w całym łańcuchu dostaw. Ponadto Avetta jest jedyną firmą z branży łańcucha dostaw, która oferuje system punktacji ESG uwzględniający indywidualne cele firmy oraz globalne standardy w 20 branżach. 

„Odpowiedzialne firmy wyznaczają ambitne cele w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG” – tłumaczy Arshad Matin, prezes i dyrektor generalny Avetta. „Teraz nadchodzi najtrudniejsza część – dotrzymanie tych obietnic. Dzięki naszemu rozwiązaniu zarządy i kadra kierownicza mają teraz jednolity widok na swoje firmy i dostawców, co pozwala zarządzać ryzykiem i zwiększać poziom zgodności”. 

Zmniejszanie ryzyka i osiąganie celów w zakresie zgodności 

W przypadku przedsiębiorstw międzynarodowych – do 90% śladu środowiskowego przypada na łańcuch dostaw. Jednak większość organizacji nie ma wglądu w przygotowanie i cele dostawców w zakresie zrównoważonego rozwoju. Sytuacja ta zwiększa ryzyko nieświadomego podejmowania nieetycznych praktyk pracy, wykorzystywania zasobów chronionych i przyczyniania się do globalnej zmiany klimatu, co może prowadzić do potencjalnych kar regulacyjnych, odpowiedzialności cywilnej i karnej oraz nadszarpnięcia reputacji marki. 

Rozwiązanie Avetta w zakresie zrównoważonego rozwoju i ESG umożliwia poradzenie sobie z tym problemem, zapewniając dostawcom analizy, audyt zrównoważonego rozwoju oraz ocenę dojrzałości w oparciu o konkretne standardy i cele ESG, takie jak Value Reporting Foundation (VRF – dawniej SASB), Global Reporting Initiative (GRI) oraz Sustainable Development Goals (SDG). Kluczowe cechy rozwiązania, które pomagają firmom uprościć praktyki w zakresie zgodności w ramach ESG, to m.in.:  

  1. Ocena dojrzałości w zakresie ESG: Avetta oblicza wskaźnik ESG, który charakteryzuje poziom świadomości i zrozumienia standardów przez dostawców poprzez pomiar zgodności z praktykami ESG w zakresie globalnych i konkretnych standardów firm w 20 branżach. W ramach tworzenia tych wskaźników Avetta dostarcza raporty analityczne, które pomagają organizacjom określić, którzy dostawcy stosują się do danych wymogów ESG, w oparciu o cele firm oraz rozmaite standardy i kodeksy postępowania. Dostawcy przechodzą przez proces rejestracji i oceny, w zależności od ich poziomu dojrzałości.  

  1. Dokładny pomiar zgodności w zakresie ESG i możliwości poprawy: karta wyników pokazuje obecny status i postęp dostawców. Pozwala to firmom dokładnie zmierzyć i szybko naprawić problemy związane ze zgodnością w zakresie ESG, zmniejszając tym samym bezpośrednie ryzyko i szybciej osiągając cele długoterminowe. Klienci mogą następnie współpracować z dostawcami w celu wyeliminowania wszelkich niedociągnięć. Platforma pomaga im zoptymalizować alokację zasobów, zwiększyć świadomość interesariuszy i pozyskać nowych dostawców z sieci Avetta. 

  1. Umożliwienie podejmowania decyzji opartych na danych: platforma Avetta wykorzystuje szczegółowe analizy do identyfikacji obszarów problematycznych, podkreślania osiągnięć i ułatwiania lepszej sprawozdawczości korporacyjnej, jak również ciągłego rozwoju w zakresie ESG i zrównoważonego rozwoju. 

Dostawcy korzystający z usług firmy Avetta mogą zaprezentować swoją dojrzałość w zakresie ESG, dzięki czemu stają się wiarygodnymi partnerami do współpracy, atrakcyjnymi dla klientów z punktu widzenia inwestycji finansowych – wszystko to w ramach platformy Avetta One.  

W nadchodzących miesiącach do Avetta Marketplace zostaną dodani partnerzy, aby pomagać dostawcom w zwiększaniu wskaźników w ramach ESG. Avetta w pierwszym kwartale dodaje Sustain.Life jako partnera Avetta Marketplace, oferując dostawcom niedrogie i skuteczne rozwiązanie, aby szybko poprawić swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju – niezależnie od poziomu ich doświadczenia. Dzięki Sustain.Life firmy mogą bezpłatnie obliczać i monitorować emisję dwutlenku węgla oraz korzystać z porad ekspertów i narzędzi do jej redukcji. 

Pulpity analityczne dostarczają prostych, zwięzłych raportów umożliwiających identyfikację braków i tworzenie konkretnych planów działania. Raporty analityczne dają klientom nieosiągalny wcześniej wgląd w ich łańcuch dostaw za pomocą analizy wielu rodzajów ryzyka, tendencji w zakresie ryzyka dotyczącego dostawców oraz raportów porównawczych ich wydajności. Platforma wykorzystuje dane zebrane z milionów punktów w okresie prawie dwudziestu lat, aby zapewnić wgląd w ryzyko w czasie rzeczywistym i ostrzegać o odchyleniach od wartości bazowych. Oprogramowanie analityczne zawiera interaktywne pulpity nawigacyjne z możliwością konfiguracji będące źródłem analiz ułatwiających uzyskanie pewności łańcucha dostaw. 

Według McKinsey & Company, organizacje, które spełniają kryteria ESG, odnotowują ogólną redukcję kosztów nawet o 10%. Ponadto kierownictwo skoncentrowane na ESG zabezpiecza się przed możliwymi czynnikami ryzyka związanymi ze zmianami przepisów i polityk. Członkowie korzystający z platformy Avetta One osiągają wyniki lepsze od standardów branżowych, a także redukują koszty administracyjne średnio o 75%. 

Jedna platforma do zarządzania wieloma obszarami ryzyka łańcucha dostaw 

Platforma Avetta One jest największą i najbardziej kompleksową platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw w branży. Zapewnia jednolity obraz ryzyka w łańcuchu dostaw w zakresie BHP, odpowiedzialności, zarządzania personelem, zrównoważonego rozwoju i ESG, różnorodności i integracji, rentowności finansowej oraz bezpieczeństwa cybernetycznego. Avetta One pomaga również dostawcom poprzez szybką ocenę zgodności, a pracownikom oferuje centralny portal, który umożliwia cyfrowe przechowywanie wymaganych stanowisk, szkoleń, kompetencji i certyfikatów. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://www.avetta.com/avetta-one

Dostępność 

Rozwiązanie jest już dostępne dla wszystkich klientów Avetta One. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę https://avetta.com/avetta-sustainability-esg

O firmie Avetta 

Platforma SaaS firmy Avetta pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostawcom zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji. 

W przypadku dostawców w naszej sieci nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferują specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i wyposażenie do pracy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i ponad 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach. 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę https://www.avetta.com/

Kontakt z działem ds. PR: 
SnappConner PR 
Mark Fredrickson, +1 801 806 0161 
[email protected] 

Avetta 
Scott Nelson, +1 801 850 3363 
[email protected] 

 

More from the Avetta News&Press

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Kwiecień 8, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 17, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 8, 2022