Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Avetta umacnia kadrę kierowniczą, aby przyspieszyć prace nad platformą nowej generacji do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

By Avetta Marketing
October 05, 2020
7 minutes
Avetta umacnia kadrę kierowniczą, aby przyspieszyć prace nad platformą nowej generacji do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

Avetta wyznacza dyrektora ds. produktu, dyrektora ds. technologii i starszego wiceprezesa ds. partnerstw do pracy nad nowatorskim narzędziem do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

6 października 2020 r. – Orem, Utah — Avetta®, czołowa firma zajmująca się zarządzaniem ryzykiem w łańcuchu dostaw, ogłasza, że do jej zespołu kierowniczego dołączyło trzech nowych dyrektorów. Taylor Allis zostaje dyrektorem ds. produktu, Christopher Lewis dyrektorem ds. technologii, a Jitesh Chanchani starszym wiceprezesem ds. partnerstw. Nowa kadra pomoże firmie Avetta w szybkiej realizacji wizji dotyczącej zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw za pomocą nowoczesnych technologii, produktów i rozwiązań dla klientów i dostawców na całym świecie.

„Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw wymaga odpowiednich danych do podejmowania właściwych decyzji w całej sieci” – zauważa Arshad Matin, prezes i dyrektor generalny firmy Avetta. „Platforma Connect pomaga klientom i dostawcom wspólnymi siłami zadbać o odpowiednie zarządzanie bezpieczeństwem, ryzykiem finansowym oraz zrównoważony rozwój. Connect monitoruje zgodność z najważniejszymi standardami i zapewnia narzędzia analityczne do oceny wydajności. Utalentowani i doświadczeni dyrektorzy dołączający do naszego zespołu pomogą nam wykorzystać wszelkie możliwości i pogłębić nasze analizy”.

Pełniąc funkcję dyrektora ds. produktu, Taylor Allis wzmacnia firmę Avettaę poprzez strategiczne innowacje, ulepszanie funkcji produktów i globalną ekspansję. Jego wyjątkowe doświadczenie w połączeniu z umiejętnością tworzenia wielkich wizji wpływa zarówno na zrównoważony rozwój, jak i poprawę bezpieczeństwa oraz wydajności w globalnych łańcuchach dostaw. Przed dołączeniem do firmy Avetta Allis kierował strategią i wizją produktu w firmie Woltersa Kluwera – Enablon, która jest liderem w dziedzinie oprogramowania operacyjnego i zrównoważonego rozwoju. Jako wiceprezes ds. produktu i marketingu Allis zarządzał tam projektami, które wpłynęły na gwałtowny rozwój firmy, w tym pozyskanie 2,5 miliarda dolarów w nowych inwestycjach kapitałowych w branży BHP i ochrony środowiska.

Allis zajmował również stanowiska kierownicze w Sun Microsystems/Oracle, TTEC, IQNavigator/Beeline i trzech start-upach. Jego działania zawsze przynosiły wybitne rezultaty. Allis podwoił, a nawet potroił rozmiary trzech firm, w których pracował, opracowywał pierwsze produkty SI dla dwóch różnych przedsiębiorstw i współtworzył rozwiązania chmurowe, z których osiem zostało opatrzonych patentem, a kolejne 17 oczekuje na decyzje w tej kwestii.

„Dzięki technologii firmy Avetta, jak i rozległej sieci firm zajmujących się łańcuchem dostaw, możemy ulepszyć zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw. Tym samym możemy zapewnić wartościowe usługi na wielu płaszczyznach oraz więcej rozwiązań w łańcuchu wartości” – mówi Allis. „Wspaniale jest być częścią tej ogromnej firmy i nie mogę się doczekać tworzenia i realizacji wizji tego, w jaki sposób Avetta może pomóc firmom rozwijać się w zakresie bezpieczeństwa i ESG”.

Christopher Lewis, awansowany na stanowisko CTO, rozpoczął pracę w firmie jako wiceprezes ds. analizy danych w marcu tego roku, jednak w trakcie swojej 25-letniej kariery zdobył olbrzymie doświadczenie w opracowywaniu produktów i dostarczaniu rozwiązań analitycznych. Ostatnie kilka lat spędził w IHS Markit, pracując w różnych działach organizacji, zajmujących się między innymi rynkami finansowymi, przemysłem motoryzacyjnym, morskim, energetycznym i chemicznym czy handlem międzynarodowym. Specjalizował się w konfiguracji baz danych i umożliwianiu przedsiębiorstwom efektywnej ich analizy.

Przed przejściem do IHS przez ponad 18 lat był dyrektorem technologicznym w Seismic Micro-Technology, gdzie wraz ze swoim zespołem z powodzeniem dostarczał produkty analityczne (w zakresie geofizyki, geologii i inżynierii) dla przemysłu naftowego i gazowego.

Jako dyrektor ds. technologii Lewis jest odpowiedzialny za rozwój produktu, pomagając tym samym stworzyć rozwiązanie zgodne z wizją firmy. Pragnie, aby produkty osiągnęły najwyższy poziom nowoczesności, skalowalności i możliwości automatycznego testowania.

„Technologia jest kluczowym elementem realizacji wizji firmy Avetta” – przyznaje. „Mamy świetną okazję ku temu, by wprowadzać innowacje i rozwijać najnowocześniejsze metodologie analiz, technologie i rozwiązania, które dostarczą więcej danych i wartościowych informacji firmie Avetta i jej klientom”.

Jotesh Chanchani od lutego 2020 r. był konsultantem firmy Avetta, a teraz dołączył do niej w pełnym wymiarze w charakterze starszego wiceprezesa. Chanchani będzie kierował rozwojem nowych strategii zarządzania pracownikami, które będą stanowiły nowy produkt oraz źródło przychodów firmy. Zbuduje też system wielopłaszczyznowej współpracy firmy Avetta. Korzystając z sieci prawie 500 klientów i 100 tysięcy dostawców firmy Avetta, Chanchani rozwinie strategiczne partnerstwa, które zapewnią firmie dodatkową wartość, przyczyniając się do stworzenia bezpieczniejszego i wydajniejszego łańcucha dostaw.

Wiceprezes Chanchani ma 25-letnie doświadczenie w obszarze oprogramowania dla przedsiębiorstw, które wyniósł z pracy na stanowiskach związanych z zarządzaniem produktami oraz fuzjami i rozwojem firm. Przed dołączeniem do firmy Avetta Chanchani był dyrektorem generalnym wspieranej przez venture capital firmy zajmującej się oprogramowaniem SaaS – Accend Inc. Pełnił również funkcje kierownicze w firmach IHS Markit, VMware i Symantec, gdzie był odpowiedzialny za jedną z najlepszych na rynku linii produktów GRC.

„Bardzo cieszę się z możliwości kierowania inicjatywami firmy Avetta w zakresie zarządzania pracownikami i rozwijania strategicznych partnerstw, aby pomóc zarówno klientom, jak i dostawcom w tworzeniu najlepszych, najbardziej odpornych łańcuchów dostaw w ich branżach” – powiedział Chanchani. „Mimo że Avetta to odnosząca sukcesy, szybko rozwijająca się firma, jej prawdziwy potencjał dopiero zaczyna się realizować”.

Platforma Avetta Connect™ pomaga firmom na całym świecie budować odporność i ciągłość ich łańcuchów dostaw na wiele sposobów, np. zwiększając przejrzystość sieci czy zapewniając najwyższy poziom bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój. Avetta Marketplace zapewnia dostawcom i wykonawcom duże rabaty na produkty i usługi ubezpieczeniowe oraz związane z bezpieczeństwem. Obecnie firma ma ponad 450 klientów oraz 95 tysięcy dostawców z ponad 350 tysiącami połączeń w ponad 100 krajach.


O firmie Avetta
Avetta jest światowym liderem w łączeniu najlepszych globalnych organizacji z wielu branż, w tym między innymi naftowo-gazowej, telekomunikacyjnej, materiałów budowlanych czy zarządzania obiektami. Firma gwarantuje dostęp do wykwalifikowanych i sprawdzonych dostawców, wykonawców i sprzedawców, jak również pełną przejrzystość procesu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw swoich klientów. Jest to możliwe dzięki połączeniu innowacyjnej i konfigurowalnej technologii z wysiłkami wysoce doświadczonej kadry. Firma przyczynia się do zrównoważonego rozwoju klientów, chroniąc ich łańcuchy dostaw przed potencjalnymi zagrożeniami poprzez wstępną kwalifikację zaufanych wykonawców, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz jego monitorowanie, zapewnianie zgodności z przepisami, ofertę ubezpieczeń czy doglądanie stabilności finansowej. Obecnie Avetta obsługuje ponad 450 firm i 95 tysięcy dostawców w ponad 100 krajach. Odwiedź stronę www.avetta.com, aby uzyskać więcej informacji.

More from the Avetta News&Press

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Kwiecień 8, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 17, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 8, 2022