Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Avetta podpisuje inicjatywę United Nations Global Compact, zobowiązując się do ochrony praw człowieka oraz środowiska i promowania przejrzystości działań biznesowych

By Avetta Marketing
February 20, 2020
4 minutes
Avetta podpisuje inicjatywę United Nations Global Compact, zobowiązując się do ochrony praw człowieka oraz środowiska i promowania przejrzystości działań biznesowych

Avetta łączy ponad 9500 firm w 145 krajach i zobowiązuje się do promowania zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa i przejrzystych praktyk pracy

20 lutego 2020 r., Orem, Utah – Avetta® (www.avetta.com), jeden ze światowych liderów w opartych na chmurze rozwiązaniach do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, ogłasza dziś podpisanie inicjatywy United Nations Global Compact, obejmującej dziesięć zasad dotyczących praw człowieka, pracy, ochrony środowiska i przeciwdziałania korupcji. Dołączenie do tego porozumienia pomoże firmie Avetta w promowaniu najlepszych praktyk branżowych wśród klientów, dostawców, sprzedawców i partnerów, pozwalających zapewnić lepsze standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy i poradzić sobie z problemami ekologicznymi oraz praktykami określanymi jako współczesne niewolnictwo w łańcuchu dostaw.

„Firma Avetta utrzymuje najwyższy poziom etycznych praktyk biznesowych i przejrzystości oraz wspiera swoich klientów w przestrzeganiu tych standardów poprzez programy ograniczania ryzyka w łańcuchu dostaw na całym świecie” – zapewnia Arshad Matin, prezes i dyrektor generalny firmy Avetta. „UN Global Compact oferuje rzeczywisty sposób wdrożenia przejrzystych praktyk biznesowych, ochrony praw człowieka, zapewnienia bezpieczeństwa w miejscu pracy i ochrony naszej planety”.

UN Global Compact jest wezwaniem firm do tego, by dostosowały swoje strategie i działania do uniwersalnych zasad dotyczących praw człowieka, pracy, środowiska i przeciwdziałania korupcji. Firmy zobowiązują się do podejmowania działań wspierających cele społeczne, z naciskiem na współpracę i innowacje.

Porozumienie podpisało ponad 9500 firm w 145 krajach. Wiele z tych organizacji należy do bazy klientów firmy Avetta i obsługuje łańcuchy dostaw zarówno w gospodarkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Dzięki opartej na chmurze platformie Connect™ Avetta będzie szkolić 95 tysięcy swoich dostawców z ponad 350 tysiącami połączeń biznesowych i ponad 450 klientów w ponad 100 krajach w zakresie zapobiegania złym praktykom i wdrażania przejrzystości miejsc pracy. 

Korzyści dla klientów płynące z udziału firmy Avetta w inicjatywie to:

  • Wgląd w łańcuch dostaw na wszystkich poziomach i zrozumienie potencjalnych zagrożeń, jak niewystarczające bezpieczeństwo w miejscu pracy, wpływ działań firmy na środowisko czy kwestie praw człowieka, takie jak współczesne niewolnictwo i praca nieletnich.
  • Obiektywne, faktyczne dane dotyczące zaopatrzenia, zrównoważonego rozwoju oraz ryzyka w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa dostawców, w tym szczegółowa analiza wyników w zakresie etycznych i przejrzystych praktyk biznesowych.
  • Poznanie najlepszych praktyk, pozwalające tworzyć przydatne innowacje w łańcuchu dostaw i ograniczać ryzyko, poprzez zajęcie się szeroką gamą wyzwań zależnych od konkretnej lokalizacji łańcucha dostaw klienta i profilu firmy.

Inicjatywa nie jest wiążąca prawnie, ale wymaga od firm sporządzania corocznego raportu postępów, aby pokazać, w jaki sposób pracownicy i udziałowcy dotrzymują zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

„Avetta cieszy się bardzo dużym zaufaniem” – przyznaje Matin. „Nasi klienci oczekują, że będziemy liderem w zakresie innowacji, ochrony ich marki i pomocy w pracy z dostawcami, którzy zostali poddani rygorystycznej ocenie, aby zminimalizować ryzyko biznesowe”.

Globalne rozwiązania firmy Avetta łączą technologię adaptacyjną z najlepszymi w branży usługami i lokalną wiedzą specjalistyczną. Nowa platforma Connect umożliwia klientom dostosowanie rozwiązań do własnych celów i działań biznesowych.

 

O firmie Avetta
Avetta jest światowym liderem w łączeniu ze sobą najlepszych globalnych organizacji z wielu branż, w tym między innymi naftowo-gazowej, telekomunikacyjnej, materiałów budowlanych czy zarządzania obiektami. Firma gwarantuje dostęp do wykwalifikowanych i sprawdzonych dostawców, wykonawców i sprzedawców, jak również pełną przejrzystość procesu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw swoich klientów. Jest to możliwe dzięki połączeniu innowacyjnej i konfigurowalnej technologii z wysiłkami wysoce doświadczonej kadry. Avetta przyczynia się do zrównoważonego rozwoju klientów, chroniąc ich łańcuchy dostaw przed potencjalnymi zagrożeniami poprzez wstępną kwalifikację zaufanych wykonawców, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa oraz jego monitorowanie, zapewnianie zgodności z przepisami, ofertę ubezpieczeń oraz doglądanie stabilności finansowej. Obecnie Avetta obsługuje ponad 450 firm i 95 tysięcy dostawców w ponad 100 krajach. Odwiedź stronę www.avetta.com, aby uzyskać więcej informacji.

More from the Avetta News&Press

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Kwiecień 8, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 17, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 8, 2022