Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Avetta One pomaga firmom identyfikować ukryte zagrożenia finansowe i ograniczać ich skutki w globalnym łańcuchu dostaw

Nowa platforma Avetta Business Risk przyjmuje globalne podejście, gromadząc dane finansowe i biznesowe z tysięcy źródeł w celu zwiększenia odporności łańcucha dostaw
By Avetta Marketing
August 14, 2022
7 minutes

OREM, Utah, and HOUSTON—Aug 14, 2022— Jak znalezienie igły w stogu siana na całym świecie,​ firma Avetta​®, czołowy dostawca rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM)​, pomaga organizacjom identyfikować i ograniczać ukryte ryzyko finansowe i biznesowe, które może występować w ich łańcuchach dostaw. Nowa funkcja Avetta Business Risk na platformie Avetta One wykracza poza standardowe sprawdzanie oceny zdolności kredytowej czy raportów finansowych – pozwala ściśle monitorować wiarygodność kredytową dostawców, ich sytuację finansową, postępowania sądowe, niekorzystne materiały medialne, ewentualne sankcje i wiele innych czynników – wszystko w czasie rzeczywistym.  

Prawie 48% wszystkich ryzykownych zdarzeń wynika z elementów ​ryzyka finansowego dostawców, co czyni je najwyższym czynnikiem ryzyka czwarty rok z rzędu. 

Avetta Business Risk pozwala na więcej niż wykonanie oceny zdolności kredytowej lub obliczenie pojedynczego wskaźnika finansowego w jednym kraju. Funkcja gromadzi informacje finansowe na temat 200 typów danych z 30,000 źródeł medialnych na całym świecie, dostarczając analizy na temat sytuacji finansowej, historii płatności, zastawów, bankructw, postępowań sądowych, doniesień medialnych o działalności przestępczej/śledztwach i danych dotyczących sankcji. Co więcej, dane są monitorowane i aktualizowane w czasie rzeczywistym.  

System ostrzega firmy o zmianie współczynnika ryzyka u obecnego dostawcy i zapewnia najbardziej kompleksowy sposób oceny ryzyka biznesowego i finansowego potencjalnego dostawcy podczas procesu zaopatrzenia. Platforma Avetta umożliwia również organizacjom pozyskiwanie nowych dostawców o niższym wskaźniku ryzyka, co pozwala zapewnić ciągłość biznesową i zwiększyć odporność łańcucha dostaw. 

Avetta One™ to centralne rozwiązanie do zarządzania ryzykiem operacyjnym, regulacyjnym i ryzykiem w obszarze reputacji. Platforma ogranicza ryzyko w zakresie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, pracowników, bezpieczeństwa cybernetycznego i finansów dla korporacji, dostawców, wykonawców oraz ich pracowników. 

„Ryzyko w łańcuchu dostaw jest obecnie na najwyższym poziomie, podczas gdy tolerancja ryzyka jest na najniższym możliwym poziomie – zwłaszcza, że wiele osób przewiduje spowolnienie gospodarcze” – ocenia Taylor Allis, dyrektor ds. produktu w firmie Avetta. „Dodanie funkcji Business Risk wraz z innymi najnowszymi aktualizacjami dotyczącymi ESG, bezpieczeństwa miejsca pracy i zarządzania podwykonawcami sprawia, że Avetta One jest jedynym w branży kompleksowym rozwiązaniem do zarządzania ryzykiem korporacyjnym w łańcuchu dostaw”. 

Avetta One zapewnia nieosiągalny wcześniej wgląd w detale związane z ryzykiem w łańcuchu dostaw za pomocą analizy wielu typów zagrożeń, tendencji w zakresie ryzyka dotyczącego dostawców oraz porównań ich wydajności. Platforma wykorzystuje dane zebrane z milionów punktów w okresie prawie dwudziestu lat, aby zapewnić wgląd w ryzyko w czasie rzeczywistym i ostrzegać o odchyleniach od wartości bazowych. Oprogramowanie analityczne zawiera interaktywne pulpity nawigacyjne z możliwością konfiguracji będące źródłem analiz ułatwiających uzyskanie pewności łańcucha dostaw. 

Globalne podejście do ryzyka finansowego  

Avetta Business Risk jest obsługiwana przez Creditsafe, i łączy globalne dane finansowe z tysięcy zasobów dotyczące 46 czynników ryzyka z kompleksowym systemem profilowania ryzyka Avetta. Funkcja zapewnia zarówno ocenę ryzyka w konkretnym zakresie, jak i globalną ocenę ryzyka biznesowego. Klienci mogą zgłębić konkretny czynnik ryzyka, aby uzyskać więcej informacji podczas podejmowania decyzji dotyczących zaopatrzenia i dostawców.   

Avetta Business Risk dostarcza kluczowe informacje kredytowe i finansowe o prawie 400•milionach firm w 165•krajach, monitorowanie danych na poziomie globalnym w czasie rzeczywistym oraz przydatne alerty, aby umożliwić natychmiastowe podejmowanie świadomych decyzji dotyczących zaopatrzenia z uwzględnieniem różnych wykonawców i dostawców. 

Aby dowiedzieć się więcej o kompleksowej platformie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, odwiedź witrynę firmy Avetta i wyświetl ​ zestaw narzędzi bezpieczeństwa łańcucha dostaw​​ (Supply Chain Survival Toolkit)..  

Przeciwdziałanie ukrytym zagrożeniom  

W ramach ulepszonej platformy Avetta One firma Avetta w ostatnich miesiącach usprawniła również możliwości firm w zakresie identyfikowania ukrytych zagrożeń i zapobiegania im, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa, odpowiedzialności, zrównoważonego rozwoju, pracowników i cyberbezpieczeństwa. Ulepszenia zapewniają firmom stabilny i bezpieczny łańcuch dostaw we wszystkich obszarach. •  

The recent additions include:  

  • Zaawansowane rozwiązanie w zakresie zrównoważonego rozwoju i ograniczania ryzyka środowiskowego, społecznego i związanego z zarządzaniem (ESG), które pozwala firmom osiągać ich cele w tym zakresie szybciej i z większą pewnością. Nowe funkcje zapewniają holistyczne spojrzenie na wskaźniki ESG w całym łańcuchu dostaw. Ponadto Avetta jest jedyną firmą z branży łańcucha dostaw, która oferuje innowacyjny system punktacji ESG uwzględniający indywidualne cele firmy oraz globalne standardy w 20 branżach. 

  • Rozwiązanie do zarządzania personelem to najbardziej wszechstronne rozwiązanie do wdrażania, profilowania, weryfikacji, szkolenia i zarządzania dostępem do zakładów pracy dla pracowników łańcucha dostaw. 

  • Cztery główne standardy ISO i certyfikaty SOC 2 Type II  

  • Integracja z systemem zarządzania wydatkami biznesowymi firmy Coupa. Dzięki integracji z Coupa klienci mogą zobaczyć status zgodności Avetta wraz z innymi informacjami o dostawcach w module Coupa Risk Aware, co umożliwia firmom tworzenie niestandardowych przepływów pracy, takich jak opcja odrzucania zamówień od dostawców niezapewniających zgodności z przepisami.  

  • Funkcja zarządzania podwykonawcami dająca klientom wgląd w podwykonawców ich dostawców – zarówno o wysokich, jak i niskich kosztach – którzy mogą stwarzać dodatkowe, kosztowne ryzyko w przypadku wejścia do zakładu klienta. 

O firmie Avetta  

Platforma SaaS firmy•Avetta•pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a ich dostawcom zwiększać kwalifikacje do pracy. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej sieci oferujemy największą na świecie sieć kompleksowego zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością oraz ryzykiem finansowym i biznesowym. Przeprowadzamy prekwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, obiektach, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji. 

W przypadku dostawców w naszej sieci nasze usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik incydentów związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości pracy w ciągu pierwszego roku od przystąpienia. Ponadto nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferują specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i wyposażenie do pracy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i ponad 125•tys. dostawców w ponad 120 krajach.  

Odwiedź https://www.avetta.com/ aby uzyskać więcej informacji. 

Kontakt z działem PR: 
SnappConner PR 
Mark Fredrickson, +1 801-806-0161 
[email protected] 

Avetta 
Kendra Lamer  
[email protected]   

More from the Avetta News&Press

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Kwiecień 8, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 17, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Marsz 8, 2022