Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Proaktywna weryfikacja i monitorowanie ubezpieczenia dostawcy

Obraz
Connect
1

Ograniczona złożoność

Proaktywnie zarządzaj ryzykiem, upewniając się, że zarówno firma, jak i dostawcy są objęci odpowiednim ubezpieczeniem.

2

Mniejsze ryzyko

Wyeliminuj pracochłonne procesy zbierania, weryfikacji i monitorowania ubezpieczenia dostawców i poświęć więcej czasu na uzupełnianie braków.

3

Lepsza widoczność

Odkryj luki ubezpieczeniowe obecne w łańcuchu dostaw i podejmij niezbędne działania, aby chronić swoją firmę przed niepotrzebnym ryzykiem.

4

Większy spokój ducha

Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia firmy Avetta, aby bezpiecznie i skutecznie zarządzać zgodnością ubezpieczeń dostawców.

Rozwiązanie do zarządzania ubezpieczeniami stworzone z myślą o rozbudowanych łańcuchach dostaw

Dwie dekady doświadczenia z korzyścią dla CiebieNasze rozwiązanie nie tylko gromadzi dokumentację ubezpieczeniową. Pomagamy również zidentyfikować braki w polisach dostawców i chronić Twój łańcuch dostaw.

Ponad 600 tys
certyfikatów
ubezpieczeniowych wykonawców
2500
certyfikatów ubezpieczeniowych
wykonawców weryfikowanych dziennie

Czy w Twoim łańcuchu dostaw występuje ukryte ryzyko?

Zarządzanie ryzykiem | Dokumentacja

Platforma Avetta informuje na bieżąco o wszelkich zmianach zakresu ubezpieczenia dostawcówPrzesyłanie i weryfikacja certyfikatów ubezpieczeniowych

Funkcje raportów i weryfikacji ubezpieczeń zapewniają pełny obraz zakresu ubezpieczenia łańcucha dostaw.

Wszystkie informacje o dostawcach łatwo dostępne w jednym miejscu

Dostawcy mogą łatwo przesyłać certyfikaty ubezpieczeniowe na platformę Avetta. Nasi specjaliści ds. ubezpieczeń dokładnie weryfikują całą dokumentację i przedstawiają wyniki, umożliwiając klientom współpracę tylko z dostawcami mającymi odpowiednie ubezpieczenie.

Obraz
Insurance Monitoring
Wymagania zdefiniowane przez klienta

Specjaliści ds. ubezpieczeń z firmy Avetta weryfikują rodzaje i limity ubezpieczeń oraz konkretne sformułowania zgodnie z życzeniem klienta

Rozwiązanie dobrane do unikatowych wymagań łańcucha dostaw

Zdefiniuj konkretne wymagania dotyczące ubezpieczenia na poziomie lokalizacji, stanowiska i rodzaju dostawcy. Platforma Avetta zapewnia ochronę dobraną do unikatowej kombinacji tolerancji i poziomów ryzyka dostawców.

Obraz
Insurance Monitoring
Automatyczne wyniki

Rozwiązanie Avetta samodzielnie wysyła do wszystkich zainteresowanych stron powiadomienia o zbliżającym się wygaśnięciu ubezpieczenia (w tym do dostawców).

Nigdy więcej nie daj się zaskoczyć niespodziewanym zmianom zakresu ubezpieczenia.

Rozwiązanie Avetta automatycznie powiadamia naszych klientów o zmianach statusu ubezpieczenia dostawców. Ostrzega też dostawców o zbliżającym się wygaśnięciu ubezpieczenia lub zmianach wymagań klientów w zakresie ubezpieczenia.

Obraz
Insurance Monitoring
Stałe wsparcie

Eksperci ds. łańcucha dostaw z firmy Avetta chętnie udzielą odpowiedzi na wszelkie pytania związane z ubezpieczeniami.

Połączenie ludzkich i komputerowych zdolności analitycznych

Eksperci ds. ubezpieczeń z firmy Avetta są zawsze do dyspozycji, jeśli chodzi o pomoc w określaniu i doprecyzowywaniu wymagań w zakresie ubezpieczenia. Nie tylko informują o poziomach ubezpieczenia dostawców, ale także pomagają dostawcom skutecznie spełniać wymagania klientów i chronić się przed odpowiedzialnością.

Obraz
Help Center

Pomoc dostawcom w rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia

Dzięki funkcji Rynek dostawcy mogą obniżyć wysokość składek ubezpieczeniowych średnio o 40% przy zachowaniu tego samego zakresu ubezpieczenia

Studium Przypadku

Firma dostarczająca materiały budowlane usprawnia zarządzanie dostawcami i wykonawcami

Przed wdrożeniem platformy Avetta firma stosowała nieskuteczny, ręczny proces zbierania i weryfikowania informacji o dostawcach usług i wykonawcach oraz zarządzania tymi informacjami.

Obraz
quotes

Wcześniej opieraliśmy się na papierowych certyfikatach i nie mieliśmy pewności, że ubezpieczenie dostawcy jest aktualne. W znacznym stopniu utrudniało to zarządzanie ryzykiem. Obecnie platforma Avetta w czytelny sposób informuje nas o obszarach ryzyka i pozwala lepiej kształtować relacje partnerskie z dostawcami”.

Dyrektor ds. zaopatrzenia, firma dostarczająca materiały budowlane
Obraz
Building Materials