function resizeIframe(obj) { obj.style.height = obj.contentWindow.document.body.scrollHeight + 'px'; } Skip to main content

Nowość!

Avetta przejmuje firmę Pegasus | Tworzy największego globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i pracownikami. Czytaj więcej

Wszystkie elementy potrzebne do stworzenia mocnego, zrównoważonego łańcucha dostaw

Obraz
Connect
1

Większa wydajność

Działająca w chmurze platforma zapewnia dostęp do niezbędnych informacji, eliminując niepotrzebne procesy wykonywane przez dostawców.

 
2

Mniejsze obciążenie

Klienci korzystający z platformy Avetta mogą liczyć na obniżenie kosztów administracyjnych o 75% w skali roku.

 
3

Lepsza widoczność

Scentralizowana platforma Avetta umożliwia natychmiastowy wgląd w poziomy zgodności dostawców z wymogami.

 
4

Trafniejsze decyzje

Precyzyjne i aktualne dane dostawców pomagają w podejmowaniu decyzji biznesowych na poziomie organizacji i w proaktywnym zarządzaniu ryzykiem.

 

Dodaj wszystkich swoich dostawców do jednej sieci

 

Klasyfikuj wszystkich dostawców w sposób inteligentny na podstawie rodzaju świadczonych przez nich usług:

Audit Icon

Uproszczone wdrażanie i konfiguracja

People Icon

Scentralizowane zaopatrywanie i komunikacja

Compliant Icon

Szybkie spełnianie wymogów zgodności

Network Icon

Niezrównana dokładność i elastyczność

Obraz
Supplier Prequalification

Łatwiejsza weryfikacja kwalifikacji personelu

Konfigurowalny proces wstępnej kwalifikacji dopasowany do konkretnego łańcucha dostawPonad 18 000 pytań pomocniczych pomagających dostosować wymagania zgodności.

Protokoły ciągłości działania
Standardy bezpieczeństwa
Zasady ochrony środowiska
i inne

Czy w Twoim łańcuchu dostaw występuje ukryte ryzyko?

Zarządzanie ryzykiem | Dokumentacja

 

Rozwiązania wspierające cele i misję firmZbieranie i weryfikacja informacji

Weryfikacja zgodności dostawcy z wymogami jest ważna, ale nie musi być obciążeniem dla klienta.

Koniec z uciążliwym przetwarzaniem dokumentacji związanej z pracownikami zewnętrznymi.

Eksperci ds. bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju z firmy Avetta mogą zająć się zbieraniem i weryfikacją dokumentacji, umożliwiając klientowi przeznaczenie zasobów na rozwijanie działalności.

 
Obraz
Collection
Wymagania zdefiniowane przez klienta

Każdy łańcuch dostaw jest niepowtarzalny – to samo powinno dotyczyć procesu wstępnej kwalifikacji

Elastyczność i możliwość dostosowania do konkretnych potrzeb

Klient może zdefiniować własne kryteria zgodności i szybko sprawdzić, którzy dostawcy je spełniają, a którzy nie i dlaczego. Dla każdej lokalizacji i rodzaju pracy można określić inne kryteria.

 
Obraz
Client-Defined
Centralne źródło informacji

Rozwiązanie do zarządzania wykonawcami firmy Avetta stanowi centralne źródło informacji na temat wszystkich pracowników.

Trafniejsze decyzje zaopatrzeniowe w całej organizacji.

Działy zarządzania ryzykiem, zarządzania wykonawcami, BHP, operacji i zaopatrzenia mają dostęp do tych samych informacji dotyczących wstępnej kwalifikacji dostawców w ramach centralnego systemu.

 
Obraz
Source of Truth
Wytyczne dla dostawców

Naszym celem nie jest odrzucanie preferowanych przez klientów dostawców

Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju doradzają dostawcom, jak spełnić brakujące kryteria, aby wzmocnić i usprawnić łańcuch dostaw.

Nasi specjaliści ds. bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju doradzają dostawcom, jak spełnić brakujące kryteria, aby wzmocnić i usprawnić łańcuch dostaw.

 
Obraz
Supplier Guidance

Studium przypadku

Obraz
SBA

Firma SBA Communications działa proaktywnie w zakresie bezpieczeństwa i ubezpieczenia wykonawców.

Oprócz uzyskanych przez SBA oszczędności w zakresie kosztów pracowniczych w wysokości około 100 000 USD, rozwiązanie Avetta pomaga zespołowi ds. bezpieczeństwa poprawić wydajność i prowadzić proaktywne działania dotyczące zmian środków bezpieczeństwa.

 
Obraz
quotes

Przed rozpoczęciem współpracy z firmą Avetta audyty wykonawców i problemy natury prawnej były czasochłonne i często opóźniały prace w terenie. Obecnie gdy występują problemy z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa wykonawcy, możemy działać znacznie bardziej proaktywnie. Od chwili rozpoczęcia współpracy z firmą Avetta o wiele łatwiej pracuje się nam z wykonawcami. Rozwiązanie Avetta to potężne narzędzie. Będąc liderem branży, możemy je wykorzystać, aby zwiększyć bezpieczeństwo.

Nick Wilkerson, Dyrektor ds. bezpieczeństwa, SBA Communications
Obraz
Communications Tower
Upcoming Events
November 04, 2021 | 1 pm AEDT
Virtual
Webinar
Pegasus: Authentic Leadership: Mining Industry APAC
September 21, 2021 | 1pm ET
Webinar
A Perfect Pair: Workplace Incident Investigations and an International Standard
Sep 21, 2021 | 12:00pm CT
Webinar
A Perfect Pair: Workplace Incident Investigations and an International Standard
September 20 - 23, 2021
Virtual
XXII World Congress Safety & Health at Work
September 28 - 29, 2021
Virtual
Supply Chain 2021: Protecting People & Planet
October 6, 2021 | 2:00pm ET
Webinar
Biden’s COVID-19 Vaccine Mandate: What You Need to Know
October 11 - 13, 2021
Orlando, FL
NSC Safety Congress & Expo
October 12, 2021 | 1pm ET
Webinar
Supply Chain Sustainability: Moving From ‘Why’ to ‘How’
Oct 21, 2021 | 12:00pm CT
Webinar
Surviving Safety: Excelling as a Safety Professional While Maintaining Individual Wellness