Skip to main content

Nowość!

Avetta przejmuje firmę Pegasus | Tworzy największego globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i pracownikami. Czytaj więcej

Jak wykorzystywać platformy zarządzania ryzykiem do kontrolowania złożonych łańcuchów dostaw

Obraz
Leveraging Risk Management Platforms to Control Complex Supply Chains

 

Ekosystemy łańcuchów dostaw przekształciły się w rozległe i dynamiczne środowiska, w których na cykl życia jednego produktu składają się towary i usługi wielu dostawców. Organizacje obsługujące tak rozległe sieci dostawców, partnerów sieciowych i wykonawców mogą napotkać wiele przeszkód – naruszenia zasad dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, wyzwania logistyczne, utratę produktywności, klęski żywiołowe i nie tylko. To z kolei prowadzi do opóźnień w dostawach, nieplanowanych przestojów i utraty przychodów.

Aby złagodzić to ryzyko, opracowane zostały systemy, które pomagają kontrolować złożoność łańcuchów dostaw. W tym raporcie omówiono:

  • Typowe przyczyny zakłóceń w łańcuchach dostaw
  • Przykłady firm, które odniosły sukces
  • Sposoby minimalizowania ryzyka przy użyciu platform technologicznych
Upcoming Events
December 5 - 7, 2021
Palm Beach Gardens, FL
Procurement & Strategic Sourcing Forum
December 2, 2021
Virtual
Women in Safety North America
May 1, 2022
Banff, AB
Petroleum Safety Conference