Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Wykorzystaj w pełni możliwości swojego wewnętrznego ekosystemu, wzbogacając inne rozwiązania

Obraz
Connect
1

Łatwość użycia

Standardowa architektura protokołu API REST ułatwia dostęp do danych i wdrażanie integracji.

2

Bezpieczeństwo

Integracja w trybie pull-only i uwierzytelnianie za pomocą klucza interfejsu API zapewniają bezpieczną metodę łączenia danych dostawców Avetta z istniejącymi systemami.

3

Trafniejsze decyzje

Avetta wykorzystuje otwarte interfejsy API oparte na branżowych standardach, dzięki czemu rozwiązanie można łatwo zintegrować z szeregiem systemów i punktów końcowych.

Dotychczasowe integracje

SAP Logo
Oracle JD Edward logo
Blue Edge Logo
Bravo Advantage
Yardi

Korzyści z integracji systemów

Usprawnienie całościowej współpracy w ramach organizacjiŁatwość użycia
Bezpieczeństwo
Trafniejsze decyzje
i inne

Jak to działa

Bezpieczny interfejs API firmy Avetta pozwala podejmować trafniejsze decyzje biznesowe w ramach całej organizacji. Podstawę tego łatwego w użyciu interfejsu API stanowi protokół branżowy REST, a bezpieczeństwo zapewniają unikatowe klucze uwierzytelniania i szyfrowanie SHA-256. Wywołując interfejs API, klienci mogą przeglądać dane dotyczące wstępnej kwalifikacji dostawców Avetta w innych systemach, takich jak CRM, ERP oraz aplikacje do zarządzania dostawcami i raportowania. Dane dotyczące wstępnej kwalifikacji Avetta mogą obejmować: zaopatrzenie, zarządzanie dostępem, ERP, narzędzia do raportowania i zarządzanie dostawcami.