Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Praktyki BHP w globalnych łańcuchach dostaw

Avetta daje możliwość stworzenia bezpiecznego środowiska pracy dla wszystkich pracowników
Wistia Video

Zwiększone narażenie na ryzyko związane z bezpieczeństwem, niewłaściwe zarządzanie ekosystemem wykonawców, nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i brak odpowiednich środków kontroli bezpieczeństwa – wszystkie te czynniki mogą prowadzić do utraty życia, czasu, produktywności i zaufania do firm.

Oprócz druzgocącego wpływu na rodzinę i społeczność ofiary, wypadek w miejscu pracy, szczególnie śmiertelny, może mieć również poważne konsekwencje dla firmy. Oprócz refundacji kosztów leczenia czy sankcji prawnych firma może również narazić się na utratę swoich pracowników, a przede wszystkim reputacji.

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa nie tylko wpływają na życie pracowników, ale mogą również wpływać na wyniki finansowe firmy.

Bezpośrednie koszty finansowe związane z urazami w miejscu pracy przekraczają 170 miliardów dolarów rocznie.
W 2020 roku pracodawcy z sektora prywatnego zgłosili 2,7 miliona urazów i chorób zawodowych bez skutków śmiertelnych.
Bezpośrednie koszty nawet jednego zdarzenia związanego z bezpieczeństwem w miejscu pracy wynoszą średnio co najmniej 40 000 USD – ale to tylko wierzchołek bardzo kosztownej góry lodowej, ponieważ należy również wziąć pod uwagę koszty pośrednie.
Według Krajowej Rady Bezpieczeństwa (NSC) koszty wahają się od 47 000 USD za wypadek do 1,2 mln USD za ofiarę śmiertelną.

Avetta One

Kompleksowe rozwiązanie promujące praktyki BHP w sieciach łańcucha dostaw

Avetta One jest największą w branży platformą do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw (SCRM), oferującą najlepsze możliwości pomocy firmom w zarządzaniu i ograniczaniu różnych typów ryzyka, w tym z zakresu BHP.

Liczby mówią same za siebieStatystyki ogólne
7-8%
poprawa w ciągu roku
w zakresie środków bezpieczeństwa dla dostawców po ich przystąpieniu
54%
niższy wskaźnik wypadków śmiertelnych
z usługami oceny Avetta
Globalne wyniki
Kanada
Wskaźnik częstotliwości wypadków podlegających rejestracji
22%
Ameryka Łacińska
Wskaźnik częstotliwości występowania incydentów powodujących nieobecność w pracy
40%
Unia Europejska
Wskaźnik częstotliwości wypadków
21%
Stany Zjednoczone
Wskaźnik incydentów podlegających rejestracji
29%
APAC
Wskaźnik częstotliwości incydentów podlegających rejestracji
17%

Nasze podejścieUsługi weryfikacyjne i oceny

Sprawdź, czy standardy i polityka bezpieczeństwa dostawców są aktualne:

Avetta przeprowadza regularne audyty, aby upewnić się, że standardy bezpieczeństwa, polityka i dokumentacja dostawców są regularnie aktualizowane.

Weryfikacja dbałości o bezpieczeństwo pracowników – nie tylko na papierze

W ramach audytów wdrożeniowych porównujemy ustalone zasady i procedury z formularzami dochodzeń w sprawie wypadków, dziennikami inspekcji i szkoleń, aby sprawdzić, czy wdrożono odpowiednie kontrole.

Ocena stanu bezpieczeństwa w miejscu pracy

Doświadczeni audytorzy firmy Avetta kontrolują zakłady pracy, podczas gdy dostawcy są obecni, aby zrozumieć, czy wdrażane są odpowiednie środki bezpieczeństwa.

Zarządzanie pracownikami

Miej pewność, że tylko wykwalifikowani pracownicy są wpuszczani na miejsce pracy

Avetta definiuje, gromadzi i weryfikuje kompetencje pracowników przybywających do zakładu pracy.

Zwiększenie kompetencji pracowników w zakresie BHP

Korzystając z naszej platformy, klienci mogą tworzyć i prowadzić interaktywne szkolenia oraz szkolenia wprowadzające online lub zarządzać sesjami nauki bezpośredniej.

Kontrola dostępu pracowników wchodzących na teren zakładu

Technologia zarządzania dostępem Avetta zapewnia wgląd w to, kto znajduje się na terenie zakładu pracy w dowolnym momencie.

On

Zarządzanie ryzykiem związanym z każdym dostawcą

Opracowana z myślą o złożonych łańcuchach dostaw platforma Avetta pomaga w porządkowaniu i aktualizowaniu całej dokumentacji dostawców która jest zawsze dostępna i zgodna ze stanem faktycznym.

manage-safety
Obraz
Connect
Zarządzanie relacjami z dostawcami, ocena stanu zgodności i zapewnienie bezpieczeństwa pracowników – wszystko to w jednej aplikacji.

img

Dlaczego Avetta?

Platforma Avetta oparta na modelu SaaS pomaga klientom zarządzać ryzykiem w łańcuchu dostaw, a dostawcom zwiększać kwalifikacje. Klientom zatrudniającym pracowników w naszej strukturze oferujemy największą na świecie sieć zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, umożliwiającą zarządzanie bezpieczeństwem dostawców, zrównoważonym rozwojem, kompetencjami pracowników i ich wydajnością. Przeprowadzamy wstępną kwalifikację wykonawców i zarządzamy kompetencjami pracowników w głównych branżach na całym świecie, w tym w budownictwie, energetyce, zarządzaniu obiektami, zaawansowanych technologiach, produkcji, górnictwie i telekomunikacji.
 
W przypadku dostawców w naszej sieci usługi audytu i weryfikacji pomagają obniżyć wskaźnik zdarzeń związanych z bezpieczeństwem o 29%. W rezultacie około 50% członków znajduje dodatkowe możliwości zatrudnienia w ciągu pierwszego roku od przystąpienia do sieci. Ponadto, nasi dostawcy otrzymują uprzywilejowany dostęp do Avetta Marketplace, gdzie dziesiątki partnerów oferuje specjalne zniżki na usługi biznesowe, takie jak ubezpieczenia i sprzęt roboczy. Avetta obsługuje ponad 500 firm i więcej niż 125 tys. dostawców w ponad 120 krajach.