Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Znajdź wykwalifikowanych dostawców

Przeszukaj naszą sieć obejmującą ponad 100 tysięcy wykwalifikowanych* dostawców. Aby rozpocząć wyszukiwanie, wystarczy podać zawód, lokalizację i zakres odległości. Jeśli znajdziemy dopasowanie, prześlemy Ci pełne dane kontaktowe najlepszych firm, które spełniają Twoje wymagania.

* Wykwalifikowani dostawcy – wszyscy dostawcy w sieci Avetta przeszli personalizowany proces wstępnej kwalifikacji dla co najmniej jednego klienta firmy Avetta, spełniając tym samym wymagania tych klientów. W celu dostarczenia najbardziej przydatnych informacji za pośrednictwem tej aplikacji wzięliśmy pod uwagę szereg danych dotyczących bezpieczeństwa dostawców, a następnie porównaliśmy te dane ze średnimi w branży.

OŚWIADCZENIE: Informacje zawarte w tej aplikacji są udostępniane bezpłatnie, służą wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowią profesjonalnej porady. Podane informacje nie dają żadnych praw. Korzystanie z wyników wyszukiwania i poleganie na tych informacjach odbywa się wyłącznie na własne ryzyko. Avetta zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z polegania na dokładności informacji lub kryteriach kwalifikacji przez Ciebie lub kogokolwiek, kto może zostać poinformowany o jakiejkolwiek z tych treści. Avetta nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani domniemanych, ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności prawnej za dokładność, kompletność lub użyteczność dostarczonych informacji.