Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Zarządzanie ryzykiem łańcucha dostaw w przemyśle farmaceutycznym.

Gdy nowe przepisy i wymagania dotyczące zgodności z nimi komplikują farmaceutyczne łańcuchy dostaw, Avetta proponuje rozwiązanie tego w problemu w oparciu o jeden, scentralizowany system. Przedsiębiorstwa mogą zarządzać w nim potencjalnymi obszarami ryzyka, zmniejszając obciążenia administracyjne i koszty.

Avetta Industries Pharmaceutical

Jak Avetta pomaga przemysłowi farmaceutycznemu nieustannie pracować nad innowacjami ratującymi życie i zarządzać ryzykiemBez Avetta

Gąszcz przepisów,
wykonawców i złożoności.

Wykonawcy i inni dostawcy przychodzą i odchodzą, a przepisy nieustannie się zmieniają, przez co trudno być z nimi na bieżąco.

Obraz
Without Avetta
Z Avetta

Technologia łańcucha dostaw,
która łączy wszystkie ogniwa.

Avetta centralizuje i usprawnia zarządzanie dostawcami na najnowocześniejszej platformie, jednocześnie biorąc na siebie znajomość zmieniających się przepisów i złożonej sieci ryzyka w łańcuchu dostaw.

Obraz
With Avetta

Ze wzrostem złożoności wiąże się wyższe ryzyko.

Outsourcing Icon

Firmy coraz częściej decydują się na outsourcing.

Outsourcing zyskuje na znaczeniu ze względu na wzrost zapotrzebowania, a to wiąże się z wyższym ryzykiem zatrudnienia wykonawców bez odpowiedniego doświadczenia i kompetencji. Jeśli produkty okażą się wadliwe lub nieprawidłowo oznakowane, odpowiedzialność poniesie Twoja organizacja.

Paperwork Icon

Niespójność prowadzi do incydentów.

Aby wprowadzić lek na rynek, firmy farmaceutyczne muszą zarządzać zróżnicowanymi procesami. Jakiekolwiek niespójności w opracowywaniu produktów, dokumentacji, a nawet doborze wykonawców i dostawców, mogą prowadzić do szkodliwych skutków.

Distribution Icons

Rozwój i dystrybucja.

Nowe, złożone procesy dostaw mogą stwarzać wyzwania. Ponieważ coraz częściej polegasz na zewnętrznych partnerach w zakresie transportu, zarządzania zapasami, pakowania i nie tylko, incydenty mogą łatwo zakłócić płynność dystrybucji.

Compliance icon

Kontrolujemy Twoją zgodność z przepisami.

Brak zgodności z przepisami prawa może mieć znacząco ujemny wpływ na wynik finansowy firmy. Ze względu na potencjalne kary, opłaty i procesy sądowe Twoja organizacja potrzebuje pewności, że wykonawcy będą przestrzegać przepisów.

Znajdź Dostawców farmaceutycznych w sieci Avetta Network.

Platforma Avetta zapewnia dostęp do listy wiodących w branży profesjonalistów, sprawdzonych i zweryfikowanych pod kątem zgodności ze standardami Twojego zespołu. 

Ograniczaj ryzyko dzięki prostym rozwiązaniom.

Risk Icon

Pełna widoczność ryzyka dostawców.

Avetta pomaga uwidocznić dotychczas ukryte obszary ryzyka. Zyskasz możliwość śledzenia takich aspektów, jak m.in. stabilność finansowa dostawców czy stosowane przez podwykonawców zasady zrównoważonego rozwoju. Daje to pełny obraz tego, kto jest zaangażowany i jaki ma wpływ na łańcuch dostaw. 

Paperwork Icon

Oczekuj konsekwentnego przestrzegania przepisów.

Nasze usługi pomagają zapewnić zgodność z wymogami każdego projektu. Za pomocą naszego oprogramowania do zarządzania wykonawcami sprawdzamy, czy zatrudniany przez Ciebie personel tymczasowy posiada wszystkie niezbędne szkolenia i certyfikaty niezbędne do wykonywania powierzonych zadań. 

Distribution Icon

Zwyciężaj dzięki dystrybucji.

Zapewnienie sukcesu dystrybucji oznacza posiadanie solidnej bazy dostawców, którym można zaufać. Avetta pomaga Ci znaleźć brakujące ogniwa łańcucha dystrybucji — dzięki ponad 100 tysiącom dostawców na całym świecie możemy ułatwić Ci prowadzenie dystrybucji na nowych rynkach. 

Partner Icon

Pokonaj przeszkody regulacyjne.

Dzięki współpracy z Avetta otrzymasz dedykowany zespół specjalistów, którzy sprawdzą, czy zatrudniani przez Ciebie wykonawcy są odpowiednio przeszkoleni i certyfikowani zgodnie ze standardami Twojej firmy i branżowymi.

Zobacz platformę Avetta w działaniu