Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Kalkulator oszczędności

Obraz
Compliance

Avetta zdecydowanie pomaga nam oszczędzać czas i pieniądze, jeśli chodzi o pozyskiwanie świetnych dostawców.

Nick Wilkerson, dyrektor ds. bezpieczeństwa, SBA Communications

Czy w Twoim łańcuchu dostaw istnieje ukryte ryzyko?

image

Czy w Twoim łańcuchu dostaw istnieje ukryte ryzyko?

Uzyskaj bezpłatną ocenę ryzyka od Avetta

Connect

Odkryj swojego następnego niezawodnego dostawcę

Połącz się z ponad 150 tysiącami Dostawców w sieci Avetta – w tym z Dostawcami, którzy zostali już zweryfikowani i wstępnie zakwalifikowani.

od pierwszego zlecenia do analizy końcowej


Rozwiązanie Avetta w zakresie zarządzania ryzykiem łańcucha dostaw obejmuje cały 
cykl życia — i można je dostosować do konkretnych potrzeb.

Kwalifikacja Dostawców 

Szybko upewnij się, że nowi dostawcy 
spełniają Twoje potrzeby i wymagania.  

Określ własne kryteria zgodności   
i KPI na platformie Avetta Connect.   

Avetta zajmie się zgromadzeniem  
i oceną dokumentacji dostawcy,   
aby sprawdzić, czy Twoje wymagania są spełnione.    

Obraz
Connect
Monitorowanie

Usługa, która dotrzymuje kroku
Twojemu łańcuchowi dostaw.

Kwalifikacja dostawcy to nie koniec: ubezpieczyciel
może przestać spełniać wymagania,
a poziom bezpieczeństwa może się pogorszyć.

Avetta co roku dokładnie sprawdza
te informacje, zapewniając Twojej firmie
stałą ochronę.

Obraz
Connect
Ocena + analizy
Ocena + analizy

Dobre wrażenie to nie wszystko:
uzyskaj głębszy wgląd w łańcuch dostaw.

Którzy z Twoich dostawców są najbezpieczniejsi,
najlepsi i najbardziej zrównoważeni? Czego możesz
się od nich nauczyć?

Dzięki intuicyjnej analizie i wizualizacji danych
Avetta ułatwia uzyskiwanie odpowiedzi
na tego rodzaju pytania.

Obraz
Connect

Wartość dla zespołów z całej Twojej organizacji