Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Ułatwiamy zarządzanie ryzykiem w sektorze budowlanym.

Zarządzanie zgodnością z setkami norm obowiązujących pracowników i wykonawców na wielu placach budowy może być kłopotliwe. Oprogramowanie BHP Avetta dla budownictwa zapewnia ujednoliconą, opartą na chmurze platformę, która kwalifikuje dostawców mających pracować na Twoich placach budowy.

Avetta Industries Construction

Jak Avetta pomaga firmom budowlanym eliminować ryzykoBez Avetta

Niebezpieczni i niewykwalifikowani
dostawcy — w tej branży to się zdarza.

Sektor budowlany współpracuje z wieloma dostawcami zewnętrznymi i nieustannie zmieniającymi się ekipami budowlanymi, często niezbyt dobrze orientując się w zakresie ich rotacji czy przestrzegania przepisów bezpieczeństwa.

Obraz
Without Avetta
Z Avetta

Właściwe zarządzanie dostawcami i ich szkolenie
to fundament bezpiecznego środowiska pracy

Dzięki Avetta możesz mieć pewność, że Twoje place budowy spełniają przepisy bezpieczeństwa i jesteś na bieżąco z kwalifikacją nowych pracowników.

Obraz
With Avetta

Sektor, w którym wypadki zdarzają się zbyt często.

occupational hazard icon

Zagrożenia dla bezpieczeństwa prowadzą do wypadków przy pracy.

Place budowy są niebezpiecznymi miejscami pracy. Ochrona pracowników i tworzenie bezpiecznego środowiska wymagają od organizacji czegoś więcej niż tylko przestrzeganie obligatoryjnych przepisów bezpieczeństwa.

Training Icon

Właściwe szkolenie wymaga czasu i środków.

Na placach budowy znajdują się osoby o różnym poziomie doświadczenia, jednak kwalifikowanie i szkolenie każdego pracownika może być procesem powolnym i pracochłonnym.

Contractor Icon

Pojawiają się problemy z podwykonawcami i dostawcami.

Załoga i dostawcy stale się zmieniają, więc jakość i standardy mogą się różnić. Nawet w ramach normalnego toku prac może dochodzić do ignorowania procedur, a ryzyko może dodatkowo wzrosnąć, jeśli wykonawcy nie zostaną skutecznie przeszkoleni.

Profit Loss

Jeden wypadek, długotrwałe konsekwencje.

Na bardzo konkurencyjnym rynku nawet jeden wypadek na placu budowy mieć wywrzeć trwały, negatywny wpływ na Twoją działalność i reputację, prowadząc do utraty zysków, lojalności klientów i inwestycji.

Znajdź Dostawców budowlanych w sieci Avetta Network.

Platforma Avetta zapewnia dostęp do listy wiodących w branży profesjonalistów, sprawdzonych i zweryfikowanych pod kątem zgodności ze standardami Twojego zespołu. 

Rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa w niebezpiecznej branży.

Safery Icon

Twórz bezpieczniejsze place budowy.

Firmy muszą dbać o to, aby określone wymogi bezpieczeństwa spełniali nie tylko ich pracownicy, ale też ich wykonawcy oraz dostawcy. Oprogramowanie do zarządzania wykonawcami Avetta pomaga prawidłowo weryfikować dostawców i wykonawców, dając pewność, że posiadają oni niezbędne ubezpieczenie, programy bezpieczeństwa, szkolenia oraz kwalifikacje wymagane do wykonania powierzanego zadania. 

Contractor Icon

Bezpieczeństwo aż do poziomu poszczególnych pracowników.

Management ułatwia weryfikację kwalifikacji indywidualnych pracowników i zapewnia szkolenie online w celu szybszego wdrożenia, co pozwala mieć pewność, że niezależnie od specjalności wszystkie zadania będą wykonywane przez osoby wykwalifikowane. 

Improve quality

Popraw jakość i ogranicz przeróbki do minimum.

Dostawcy i wykonawcy nieustannie przybywają na place budowy i opuszczają je. Przejście na oprogramowanie do kwalifikacji wstępnej Avetta pomaga poprawić jakość na placach budowy poprzez identyfikację wysoce efektywnych wykonawców i dostawców, którzy przestrzegają Twoich standardów.

Reputation

Ochrona marki i reputacji.

Reputacja marki ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy. Unikanie ryzyka i zarządzanie zagrożeniami dla reputacji są kluczem do utrzymania dobrej renomy przedsiębiorstwa oraz wysokiego zaangażowania interesariuszy.

Zobacz platformę Avetta w działaniu