Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Zastój w Kanale Sueskim: co można zrobić, aby chronić swój łańcuch dostaw

By Avetta Marketing
April 06, 2021
4 minutes
What You Can Learn to Protect Your Supply Chain

Kapitanie, mamy problem. W zeszłym miesiącu kontenerowiec o wyporności 200 000 ton i długości 400 m utknął na prawie tydzień w  Kanale Sueskim. Położony pomiędzy Afryką i Azją Kanał Sueski obsługuje około 12% światowego transportu towarowego drogą morską. 

Tygodniowy zastój w transporcie przez kanał był powodem znacznych opóźnień i strat w łańcuchach dostaw rzędu tysięcy, a nawet milionów dolarów, które dotknęły branże od naftowej po spożywczą. Odrobienie strat i wznowienie dostaw zgodnie z harmonogramem może zająć firmom kilka tygodni, a nawet miesięcy.  

Niedawny zastój w Kanale Sueskim to kolejny dowód na to, że jedno zdarzenie może mieć ogromny wpływ na łańcuch dostaw. Niektórym wypadkom nie da się zapobiec ze względu na warunki pogodowe lub czynniki pozostające poza kontrolą – jednak można skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw dzięki przygotowaniom, zapewnieniu informacji i odpowiedzialności.  

Jak można skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw? Oto kilka sposobów: 

  1. Weryfikacja: Duże, globalne łańcuchy dostaw wykorzystują zewnętrznych wykonawców i dostawców. Takie podejście może być korzystne dla biznesu, ale może też stwarzać problemy. Odpowiednia weryfikacja firm zewnętrznych pozwala potwierdzić, że wykonawcy mają odpowiednie certyfikaty, szkolenia i doświadczenie potrzebne do wykonania określonej pracy. Platforma Avetta to łatwy i niedrogi sposób realizacji tego zadania. Avetta ConnectTM zapewnia firmom dostęp do ponad 100 000 sprawdzonych dostawców i wykonawców, których można wyszukiwać według specjalizacji, lokalizacji lub obu tych kryteriów. 

  1. Oceny: Częste audyty mogą chronić łańcuch dostaw na kilka sposobów. Podstawowe wskaźniki są tylko częścią pełnego obrazu i mogą być przyczyną nieuzasadnionego zaufania do łańcucha dostaw. Do pełnego zarządzania ryzykiem niezbędny jest wgląd w działania dostawców, umożliwiający zapobieganie incydentom w przyszłości. Oceny dostawców firmy Avetta są dokonywane przez niezależny zespół ponad 55 certyfikowanych audytorów ds. bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju, zapewniający wgląd we wskaźniki wyprzedzające, które pomagają firmom lepiej zarządzać ryzykiem i chronić pracowników. 

  1. Monitorowanie ubezpieczenia: Weryfikacja dostawców to ważny pierwszy krok w zarządzaniu ryzykiem łańcucha dostaw. A jeśli wydarzy się wypadek? Czy jest zapewnione odpowiednie ubezpieczenie? Weryfikacja i monitorowanie tych informacji dotyczących wszystkich dostawców mogą wydawać się niemożliwe. Rozwiązanie do monitorowania ubezpieczenia firmy Avetta zmniejsza to obciążenie i umożliwia wgląd w zgodność ubezpieczenia dostawcy. W ten sposób zapewnia zaufanie i ochronę łańcucha dostaw. 

  1. Opracowanie planu ciągłości działania: Jakie będą konsekwencje dla firmy, gdy wydarzy się coś nieoczekiwanego? W takich przypadkach pomocny może okazać się dobry plan ciągłości działania. Przygotowanie na wypadek takich incydentów jak zastój w Kanale Sueskim, pandemia COVID-19 czy globalne klęski żywiołowe umożliwia szybką i pewną reakcję. Już dziś dowiedz się, jak utworzyć własny plan ciągłości działania.  

„Dzięki firmie Avetta jesteśmy zaopatrzeni w narzędzia, które pozwalają nam współpracować z większą liczbą klientów, działać na najwyższym poziomie bezpieczeństwa, świetnie wykonywać swoją pracę i unikać wysokich kar oraz pozwów sądowych. Tego typu korzyści nie są dostępne gdzie indziej”. – Bill Woods, dyrektor ds. relacji z klientami w Alliance Group, Inc. 

Klienci korzystający z usług Avetta oszczędzają pieniądze, zapewniają ochronę tysięcy pracowników i zachowują pozytywną reputację. Chociaż trudno przewidzieć zastój na jednym z największych szlaków żeglugowych świata, dostęp do narzędzi pozwalających skutecznie zarządzać łańcuchem dostaw może ochronić przed dalszymi stratami.  

Więcej informacji na temat zarządzania łańcuchem dostaw można uzyskać na naszej stronie internetowej, pod numerem telefonu 844-633-3801 lub pod adresem e-mail [email protected]

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Wrzesień 6, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem
Sierpień 15, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Październik 1, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Wrzesień 15, 2021