Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Współczesne niewolnictwo w Kanadzie i jego wpływ na globalny łańcuch dostaw

By Avetta Marketing
February 17, 2021
4 minutes
Współczesne niewolnictwo w Kanadzie i jego wpływ na globalny łańcuch dostaw

 

Współczesne niewolnictwo stanowi poważne przekroczenie zasad humanitaryzmu, jak i zagrożenie dla globalnego łańcucha dostaw. Kanadyjczycy podejmują nowe kroki zaradcze. W lutym 2020 roku kanadyjski Sąd Najwyższy wydał w końcu wyrok w sprawie Nevsun Resources, który ma szansę przyspieszyć dążenie do wyeliminowania współczesnych praktyk niewolniczych.

Według Global Slavery Index w 2016 roku w Kanadzie było około 17 000 osób wykorzystywanych w pracy niewolniczej. Do typowych form współczesnego niewolnictwa w Kanadzie należą:

 • Wykorzystywanie seksualne ludzi dorosłych i dzieci
 • Praca przymusowa
 • Małżeństwa wymuszane

Wyrok w sprawie Nevsun Resources to kamień milowy w walce Kanady z nowoczesnymi praktykami niewolnictwa, jednak stanowi wyjątek w długiej historii nieskuteczności ustawodawstwa tego kraju. Dzięki orzeczeniu w sprawie Nevsun Resources kanadyjskie firmy mogą teraz być teraz sądzone we własnym kraju za łamanie praw człowieka za granicą. Przed wydaniem orzeczenia firmy oskarżane o stosowanie współczesnych praktyk niewolniczych podlegały tylko obcej jurysdykcji.

Wyrok ten został wydany w kluczowym momencie, gdyż coraz więcej konsumentów domaga się większego wglądu w działanie kanadyjskich firm za granicą. Najważniejszym jednak kamieniem milowym ostatnich latach jest przeprowadzenie senackiej ustawy S-211, czyli Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie.

Czym jest kanadyjska Ustawa o Współczesnym Niewolnictwie?

Ustawa reguluje zarówno pracę dzieci, jak i pracę przymusową. Praca dzieci jest definiowana jako praca wykonywana przez osoby w wieku poniżej 18 lat. Praca przymusowa to praca wykonywana przez osobę w okolicznościach zagrażających jej bezpieczeństwu. Projekt ustawy zawiera poprawkę, która zakazuje importu do kraju towarów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej lub pracy dzieci.

Ustawa o Współczesnym Niewolnictwie będzie miała zastosowanie do firm, w których:

 • Miejsce prowadzenia działalności lub aktywa znajdują się w Kanadzie lub które kontrolują tego typu działalność
 • Generują co najmniej 40 mln dolarów kanadyjskich obrotu
 • Importują towary do Kanady
 • Są notowane na kanadyjskiej giełdzie papierów wartościowych
 • Posiadają aktywa o wartości co najmniej 20 mln dolarów kanadyjskich
 • Produkują lub sprzedają towary w Kanadzie

W celu dopilnowania przestrzegania prawa ustawa wymaga, aby firmy jej podlegające przedstawiały rządowi federalnemu coroczny raport w zakresie praktyk współczesnego niewolnictwa. Co najważniejsze w raporcie jasno będą musiały być określone kroki, jakie firma podejmuje, aby zmniejszyć i zapobiec ryzyku stosowania nowoczesnych praktyk niewolniczych w swoich operacjach i łańcuchach dostaw. Niezłożenie raportu będzie skutkować potencjalną grzywną w wysokości do 250 000 dolarów kanadyjskich.

Jak firmy mogą przygotować się do walki ze współczesnym niewolnictwem w Kanadzie?

 1. Ocena ryzyka związanego z pracą przymusową: Aby wdrożyć skuteczny program oceny ryzyka, firmy powinny zidentyfikować najważniejsze obszary ryzyka oraz odpowiednio zaplanować i stworzyć solidną strategię dotyczącą łańcucha dostaw.
 2. Audyt zagranicznych dostawców: Firmy powinny zweryfikować praktyki dostawców pod kątem etycznym i przestrzegania praw człowieka. Kryteria audytu powinny obejmować bezpieczeństwo i higienę pracy, wskaźniki odniesionych obrażeń i zachorowań w trakcie wykonywania zawodu.
 3. Wstępna kwalifikacja wykonawców: Ustanowienie dokładnej struktury ramowej wstępnej kwalifikacji dla dostawców i wykonawców.

Avetta jest członkiem UN Global Compact i przestrzega 10 zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka, etyki pracy, kwestii środowiskowych i przeciwdziałania korupcji. Wykorzystując rozwiązania firmy Avetta dotyczące zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, firmy zyskują dostęp do szczegółowej analizy wyników z uwzględnieniem etycznych i przejrzystych praktyk biznesowych. Pomagają one wyeliminować współczesne niewolnictwo w łańcuchu dostaw firm, jednocześnie tworząc zdrowsze środowisko pracy.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze zarządzania ryzykiem oferowanej przez firmę Avetta, zadzwoń pod numer  844-633-3801 lub wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected].

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Obiekty, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Czerwiec 6, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Maj 27, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Maj 21, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zarządzanie ryzykiem
Maj 12, 2021
Upcoming Events
June 8, 2021 | 10:00am CT
Webinar
Decision-Making – The Heart of Everything We Do
June 8, 2021
Virtual
Procurecon Interactive 2021
June 8 - 9, 2021
Virtual
CIPS Global Conference 2021
June 9 - 10, 2021
Virtual
Procurement Managers’ Summit
June 16 - 17, 2021
Virtual
EHS NOW Fireside Chat
June 22, 2021
Virtual
Safety Leaders Summit Canada
June 22, 2021 | 2:00pm EDT
Webinar
Beyond Compliance: A Deeper Look into Safety Management Systems
June 22, 2021
Virtual
Focus Network Virtual Roundtable | Evolution of Data Feeds & Tech and Managing the Noise – Intelligence in Procurement
Jun 22, 2021 | 12:00 pm CT
Webinar
The Evolution of Safety: Lessons Learned from Real Events in History