Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Współczesne niewolnictwo w Kanadzie i jego wpływ na globalny łańcuch dostaw

By Avetta Marketing
February 17, 2021
4 minutes
Współczesne niewolnictwo w Kanadzie i jego wpływ na globalny łańcuch dostaw

 

Współczesne niewolnictwo stanowi poważne przekroczenie zasad humanitaryzmu, jak i zagrożenie dla globalnego łańcucha dostaw. Kanadyjczycy podejmują nowe kroki zaradcze. W lutym 2020 roku kanadyjski Sąd Najwyższy wydał w końcu wyrok w sprawie Nevsun Resources, który ma szansę przyspieszyć dążenie do wyeliminowania współczesnych praktyk niewolniczych.

Według Global Slavery Index w 2016 roku w Kanadzie było około 17 000 osób wykorzystywanych w pracy niewolniczej. Do typowych form współczesnego niewolnictwa w Kanadzie należą:

 • Wykorzystywanie seksualne ludzi dorosłych i dzieci
 • Praca przymusowa
 • Małżeństwa wymuszane

Wyrok w sprawie Nevsun Resources to kamień milowy w walce Kanady z nowoczesnymi praktykami niewolnictwa, jednak stanowi wyjątek w długiej historii nieskuteczności ustawodawstwa tego kraju. Dzięki orzeczeniu w sprawie Nevsun Resources kanadyjskie firmy mogą teraz być teraz sądzone we własnym kraju za łamanie praw człowieka za granicą. Przed wydaniem orzeczenia firmy oskarżane o stosowanie współczesnych praktyk niewolniczych podlegały tylko obcej jurysdykcji.

Wyrok ten został wydany w kluczowym momencie, gdyż coraz więcej konsumentów domaga się większego wglądu w działanie kanadyjskich firm za granicą. Najważniejszym jednak kamieniem milowym ostatnich latach jest przeprowadzenie senackiej ustawy S-211, czyli Ustawy o Współczesnym Niewolnictwie.

Czym jest kanadyjska Ustawa o Współczesnym Niewolnictwie?

Ustawa reguluje zarówno pracę dzieci, jak i pracę przymusową. Praca dzieci jest definiowana jako praca wykonywana przez osoby w wieku poniżej 18 lat. Praca przymusowa to praca wykonywana przez osobę w okolicznościach zagrażających jej bezpieczeństwu. Projekt ustawy zawiera poprawkę, która zakazuje importu do kraju towarów wytwarzanych z wykorzystaniem pracy przymusowej lub pracy dzieci.

Ustawa o Współczesnym Niewolnictwie będzie miała zastosowanie do firm, w których:

 • Miejsce prowadzenia działalności lub aktywa znajdują się w Kanadzie lub które kontrolują tego typu działalność
 • Generują co najmniej 40 mln dolarów kanadyjskich obrotu
 • Importują towary do Kanady
 • Są notowane na kanadyjskiej giełdzie papierów wartościowych
 • Posiadają aktywa o wartości co najmniej 20 mln dolarów kanadyjskich
 • Produkują lub sprzedają towary w Kanadzie

W celu dopilnowania przestrzegania prawa ustawa wymaga, aby firmy jej podlegające przedstawiały rządowi federalnemu coroczny raport w zakresie praktyk współczesnego niewolnictwa. Co najważniejsze w raporcie jasno będą musiały być określone kroki, jakie firma podejmuje, aby zmniejszyć i zapobiec ryzyku stosowania nowoczesnych praktyk niewolniczych w swoich operacjach i łańcuchach dostaw. Niezłożenie raportu będzie skutkować potencjalną grzywną w wysokości do 250 000 dolarów kanadyjskich.

Jak firmy mogą przygotować się do walki ze współczesnym niewolnictwem w Kanadzie?

 1. Ocena ryzyka związanego z pracą przymusową: Aby wdrożyć skuteczny program oceny ryzyka, firmy powinny zidentyfikować najważniejsze obszary ryzyka oraz odpowiednio zaplanować i stworzyć solidną strategię dotyczącą łańcucha dostaw.
 2. Audyt zagranicznych dostawców: Firmy powinny zweryfikować praktyki dostawców pod kątem etycznym i przestrzegania praw człowieka. Kryteria audytu powinny obejmować bezpieczeństwo i higienę pracy, wskaźniki odniesionych obrażeń i zachorowań w trakcie wykonywania zawodu.
 3. Wstępna kwalifikacja wykonawców: Ustanowienie dokładnej struktury ramowej wstępnej kwalifikacji dla dostawców i wykonawców.

Avetta jest członkiem UN Global Compact i przestrzega 10 zasad dotyczących przestrzegania praw człowieka, etyki pracy, kwestii środowiskowych i przeciwdziałania korupcji. Wykorzystując rozwiązania firmy Avetta dotyczące zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw, firmy zyskują dostęp do szczegółowej analizy wyników z uwzględnieniem etycznych i przejrzystych praktyk biznesowych. Pomagają one wyeliminować współczesne niewolnictwo w łańcuchu dostaw firm, jednocześnie tworząc zdrowsze środowisko pracy.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze zarządzania ryzykiem oferowanej przez firmę Avetta, zadzwoń pod numer  844-633-3801 lub wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected].

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 24, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dział prawny, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 19, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Luty 17, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 11, 2021