Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Ryzyko utraty reputacji spowodowane łamaniem praw człowieka w łańcuchach dostaw

By Avetta Marketing
February 24, 2021
4 minutes
Ryzyko nadużyć praw człowieka w łańcuchach dostaw

Przedsiębiorstwa nieustannie borykają się ze zmiennymi czynnikami ryzyka, w tym z działaniem w sektorach, w których towary i usługi są pozyskiwane od złożonej sieci dostawców zlokalizowanych w różnych krajach. Dostęp do nowych rynków pracy i nowych technologii naraża przedsiębiorstwa działające w różnych krajach na występowanie przypadków łamania praw człowieka w łańcuchach dostaw.  

Łamanie praw człowieka w łańcuchu dostaw to problem globalny, występujący od wielu lat. Bywa trudny do monitorowania i kontrolowania. Według raportu Międzynarodowej Organizacji Pracy ONZ i Fundacji Walk Free z 2018 roku, prawie 40,3 miliona ludzi jest zaangażowanych w jakąś formę współczesnego niewolnictwa, a 71% ofiar to kobiety i dzieci.  

Zagrożenia związane z prawami człowieka w globalnym łańcuchu dostaw obejmują następujące zjawiska: 

 • Praca przymusowa lub wymuszona 

 • Handel ludźmi  

 • Praca niewolnicza  

 • Ograniczenia wolności zrzeszania się i prawa do układów zbiorowych 

 • Złe, niehigieniczne lub niebezpieczne warunki pracy 

 • Nielegalna praca dzieci 

 • Zbyt długie godziny pracy 

 • Surowe i nieludzkie traktowanie 

 • Dyskryminacja  

W większości przypadków łamanie praw człowieka w łańcuchu dostaw wynika z nieudolnego zarządzania lub wyzysku. Badania pokazują, że 57% firm ma niedostateczny wgląd w swoje łańcuchy dostaw, a jedynie 23% dysponuje wiarygodnymi normami mapowania dostawców – jest to szczególnie trudne dla firm, które w dużym stopniu polegają na dostawcach zewnętrznych.  

Istnieje wiele sposobów zarządzania zagrożeniami związanymi z przestrzeganiem praw człowieka w łańcuchu dostaw: 

 1. Dokładne mapowanie kluczowych łańcuchów dostaw: Firmy powinny mapować swoje łańcuchy dostaw aż do poziomu zakupu półproduktu lub surowca. Aby operować silnym łańcuchem dostaw, trzeba kontrolować certyfikaty, ubezpieczenia i szkolenia każdej zaangażowanej osoby. 

 1. Ocena ryzyka od strony podwykonawców i ich praktyk rekrutacyjnych: Niezwykle ważna jest dokładna ocena każdego partnera w łańcuchu dostaw oraz jego praktyk rekrutacyjnych i zawodowych w celu zidentyfikowania wszelkich potencjalnych form nadużyć lub łamania praw człowieka. 

 1. Niezależne audyty wszelkich praktyk zatrudniania w miejscu pracy: Przestrzeganie przez dostawcę polityki i zasad pracy firmy powinno być regularnie sprawdzane w drodze audytów przeprowadzanych przez wyspecjalizowane i niezależne instytucje.  

 1. Efektywne zarządzanie relacjami PR: Strategiczne zarządzanie PR jest dla firm niezwykle istotne. Pomoże to uniknąć nadszarpnięcia reputacji marki przez szerzenie się złych opinii lub źle prowadzoną walkę z nieprawidłowościami. 

 1. Monitorowanie mediów społecznościowych jako sposób na wczesną identyfikację problemów: Media społecznościowe pozwalają firmom poznać opinię osób z zewnątrz, pracowników i klientów. Jest to narzędzie do reagowania na skargi, zarzuty i pretensje ze strony rozszerzonej społeczności pracowników oraz do łagodzenia incydentów, zanim urosną one do nieproporcjonalnie wielkich rozmiarów. 

 1. Szkolenie i edukacja pracowników i partnerów w łańcuchu dostaw: Szkolenia dla pracowników i stron trzecich również pomagają zmniejszyć ryzyko. Takie szkolenia to okazja do jasnego zakomunikowania polityki i wytycznych kadrowych pracownikom i dostawcom. 

Avetta oferuje wiele zasobów do wykorzystania w zakresie zarządzania ryzykiem. Narzędzia takie jak usługi audytorskie, oprogramowanie do wstępnej kwalifikacji i weryfikacji dostawców oraz bezpłatna ocena ryzyka pozwalają sprawdzić, czy ich dostawcy przestrzegają właściwych zasad i procedur dotyczących pracy, czy wdrażają odpowiednie kontrole w miejscu pracy i przestrzegają rządowych regulacji pracowniczych. 

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze zarządzania ryzykiem oferowanej przez firmę Avetta, zadzwoń pod numer 844-633-3801 lub wyślij e-mail na adres [email protected]

Pobierz pełny raport o ryzyku związanym z utratą reputacji tutaj. 

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 24, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 23, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dział prawny, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 19, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Luty 17, 2021
Upcoming Events
April 1, 2021 | 12:00pm CT
A High-Reliability Safety Culture.... in 10 Minutes a Week per Person!
April 7 - 8, 2021
Virtual
ASSP Region IV
April 12 - 16, 2021
Virtual
STAC
April 14 - 15, 2021
Virtual
Facilities Management Now: Virtual Summit
April 21 - 22, 2021
Virtual
VPPPA Next Level Safety
April 21 - 22, 2021
Brisbane, AUS
OHS Leaders | Brisbane
April 27, 2021
Supply Management Private Sector Forum
April 27, 2021 | 10am PST
Risk Management in a Pandemic – Key Learnings about Capacity, Resilience and OSH Leadership
April 27, 2021
Virtual
Partners in Prevention