Skip to main content

Nowość!

Avetta przejmuje firmę Pegasus | Tworzy największego globalnego dostawcę rozwiązań do zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw i pracownikami. Czytaj więcej

Pułapki w cyklu życia łańcucha dostaw

By Avetta Marketing
June 23, 2021
6 minutes
Pułapki w cyklu życia łańcucha dostaw

Każdy z etapów łańcucha dostaw obejmuje szereg głównych kroków i działań w łańcuchu dostaw,  które muszą przebiegać bezbłędnie, aby łańcuch dostaw mógł płynnie działać. Niestety, każdy etap, krok i działanie to również możliwość pojawienia się problemów.

Aby zachować nadzór i kontrolę nad całym łańcuchem dostaw, Twoi pracownicy i menedżerowie muszą wiedzieć, jakie zagrożenia drzemią w powierzonych im obowiązkach. W tym poście na blogu firma Avetta wymienia pułapki, które mogą pojawić się na wszystkich etapach łańcucha dostaw, a także sposoby, w jakie możemy pomóc w ich uniknięciu.

Etap łańcucha dostaw 1. Zaopatrzenie

Pierwszy etap łańcucha dostaw, zaopatrzenie, obejmuje zgromadzenie i zaplanowanie wszystkich składników potrzebnych do produkcji towaru.

Sześć głównych kroków zaopatrzenia to:

 1. Budowa solidnych relacji zaopatrzeniowych.
 2. Kalkulacja kosztów surowców, składników i opakowań.
 3. Negocjacja umów i upewnienie się, że dostawcy są w stanie spełnić wymagania w zakresie zgodności, zapotrzebowania i zysków.
 4. Odebranie towarów.
 5. Autoryzacja faktur i zapłacenie dostawcom.
 6. Uzyskanie wszystkich niezbędnych zaświadczeń i dokumentów do celów referencyjnych i kontrolnych.

Potencjalne problemy, które mogą pojawić się podczas tego pierwszego etapu łańcucha dostaw,  obejmują:

 • Brak zgodności dostawców lub słabe zarządzanie dokumentacją dotyczącą zgodności. Jedno i drugie stanowi duże zagrożenie dla działania łańcucha dostaw, jakości produktów i reputacji marki.
 • Zmiana kosztów i dostępności surowców, składników oraz opakowań już po rozpoczęciu produkcji.
 • Czas i koszty związane ze zmianą dostawców, lokalizacji dostaw, projektu opakowań, tras transportu itp.
 • Napięte relacje z dostawcami z powodu niezaspokojonego zapotrzebowania.

Etap łańcucha dostaw 2. Produkcja

Produkcja jest drugim  etapem łańcucha dostaw i obejmuje wszystkie działania wymagane do zaplanowania i wyprodukowania towarów zgodnie z zapotrzebowaniem dystrybutora.

Cztery główne kroki produkcji to:

 1. Zabezpieczenie surowców, składników i wyrobów gotowych podczas magazynowania, przenoszenia i transportu za pomocą właściwych opakowań.
 2. Przekształcanie surowców i składników w produkt końcowy.
 3. Testowanie i ulepszanie produktu końcowego.
 4. Utylizacja składników jednorazowych i odpadów.

Problemy, które mogą wystąpić na drugim etapie łańcucha dostaw, obejmują:

 • Niedokładne prognozy zapotrzebowania skutkujące niezaspokojonym zapotrzebowaniem i obniżonymi zyskami.
 • Niedokładne lub czasochłonne zarządzanie zapasami, które może prowadzić do niedoborów, nadmiaru zapasów i nieokreślonych szkód.
 • Nieefektywne zakłady produkcyjne, wysokie koszty produkcji i zmienne warunki ekonomiczne obniżające zyski i ogólne zadowolenie klientów.
 • Trudność w zapewnieniu wykwalifikowanej siły roboczej.
 • Koszt wdrożenia automatyki i robotyki.
 • Trudność w identyfikowaniu potencjalnych klientów, zarządzaniu nimi i ustalaniu ich priorytetów.
 • Awarie maszyn, upadki w miejscu pracy i inne wypadki powodujące szkody dla pracowników, opóźniające produkcję i narażające firmę na procesy sądowe.

Etap łańcucha dostaw 3. Dystrybucja

Dystrybucja to trzeci etap łańcucha dostaw. Działania na tym etapie obejmują wszystko, co jest potrzebne, aby dostarczyć gotowy produkt do dystrybutora zewnętrznego (jeśli nie jest sprzedawany bezpośrednio), tak aby klienci mogli go kupić.

Trzy główne kroki dystrybucji to:

 1. Ocena klienta pozwalająca określić najlepszy sposób sprzedawania mu produktów.
 2. Wybór kanału dystrybucji – bezpośrednio, sprzedawcy detaliczni, hurtownicy, brokerzy lub ich połączenie.
 3. Identyfikacja pośredników ds. marketingu i dystrybucji, zbudowanie z nimi relacji oraz zarządzanie nimi.

Oto niektóre z pułapek na etapie dystrybucji, na które należy uważać:

 • Niepewne i zmienne koszty, które obejmują kanały globalne. Koszty mogą się zmieniać w zależności od cen paliwa, pogody i klęsk żywiołowych, niepokojów politycznych, taryf i wyceny waluty.
 • Zaniedbanie bezpieczeństwa danych powodujące wyciek poufnych informacji firmy i danych osobowych jej klientów.
 • Zanieczyszczenie lub utrata produktu podczas transportu. Może to być spowodowane zatonięciem statków, składnikami wrażliwymi na temperaturę/wilgotność, wypadkami drogowymi, pożarami, kradzieżami itp.

Etap łańcucha dostaw 4. Uzupełnianie

Uzupełnianie obejmuje uzupełnienie zapasu surowców od dostawców oraz zaopatrzenie centrów dystrybucyjnych w gotowe produkty.

Cztery główne kroki uzupełniania to:

 1. Prognozowanie zapotrzebowania na podstawie wzorców zakupowych klientów, wiedzy rynkowej i możliwości, które mają wpływ na sprzedaż.
 2. Prognozowanie czasów realizacji przez analizę historii czasów realizacji, odchylenia zapotrzebowania, sezonowość i niezawodność dostawców.
 3. Optymalizacja cyklu zamówień pod kątem towarów wolnozbywalnych, tanich i kupowanych w pakietach.
 4. Zarządzanie poziomem usług w oparciu o algorytmy, które chronią zapasy przed korektami i błędami.

Rzeczy, na które należy zwrócić uwagę na etapie uzupełniania zapasów:

 • Niepewne czasy realizacji dostawców, które są znacznie dłuższe lub znacznie krótsze niż prognozowane.
 • Nieoczywista i nieoczekiwana sezonowość produktów.
 • Niedokładna analiza cyklu zamówienia, która skutkuje nieoczekiwanymi dodatkowymi kosztami z powodu konieczności składania zamówień częściej lub rzadziej niż wcześniej planowano.

Etap łańcucha dostaw 5. Zwroty

Zwroty to piąty etap łańcucha dostaw. Polega na tym, że klienci zwracają do dostawcy wadliwe, uszkodzone, przeterminowane lub niechciane towary.

Pięć głównych kroków na etapie zwrotów obejmuje:

 1. Ponowne wprowadzanie produktów do księgi zapasów.
 2. Przepakowywanie towarów lub ich utylizacja, w zależności od możliwości ich ponownego wykorzystania.
 3. Śledzenie i monitorowanie rodzajów zwrotów i ich ilości.
 4. Zapewnianie obsługi i wsparcia dystrybutorom oraz klientom.
 5. Odzyskiwanie wartości z używanych towarów i skasowanych materiałów.

Problemy pojawiające się na etapie zwrotów to:

 • Trudność w planowaniu nadmiernych zwrotów w przypadku wycofania produktów na dużą skalę lub nagłej zmiany popytu.
 • Ewentualna potrzeba usprawnienia procesu kontroli jakości, co może mieć wpływ na wiele etapów łańcucha dostaw.
 • Przepisy dotyczące gospodarowania odpadami i zgodności, których należy przestrzegać, aby uniknąć kar i grzywien.
 • Utrata zysków ze zwróconych zapasów.
 • Konieczność znalezienia powierzchni magazynowej na zwracane towary.

Pozwól firmie Avetta pomóc zoptymalizować działania w ramach łańcucha dostaw

Ze względu na wiele problemów, które mogą pojawić się w całym łańcuchu dostaw, warto skorzystać z profesjonalnej pomocy.

Kiedy korzystasz z platformy zarządzania łańcuchem dostaw zaprojektowanej przez specjalistów od zarządzania takim łańcuchem, możliwe jest w końcu:

 • Prognozowanie popytu z większą dokładnością niż kiedykolwiek wcześniej
 • Optymalizacja siły roboczej i harmonogramów procesów na każdym etapie procesu
 • Automatyzacja nadmiarowych i podatnych na błędy procesów
 • Monitorowanie wydajności we wszystkich obszarach
 • Śledzenie zgodności wszystkich dostawców i kontrahentów
 • Analizowanie i raportowanie informacji, które pomagają w podejmowaniu trafnych decyzji w ułamku sekundy
 • Zapobieganie zagrożeniom, które mogą spowodować upadek Twojej firmy 

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak firma Avetta może pomóc Twojemu cyklowi życia łańcucha dostaw działać jak w zegarku i oszczędzać pieniądze jak nigdy dotąd? Poproś o prezentację jeszcze dziś.

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Wrzesień 15, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Wrzesień 9, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zrównowazony rozwój
Lipiec 26, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Ubezpieczenie, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Lipiec 9, 2021
Upcoming Events
November 04, 2021 | 1 pm AEDT
Virtual
Webinar
Pegasus: Authentic Leadership: Mining Industry APAC
September 20 - 23, 2021
Virtual
XXII World Congress Safety & Health at Work
September 28 - 29, 2021
Virtual
Supply Chain 2021: Protecting People & Planet
October 6, 2021 | 2:00pm ET
Webinar
Biden’s COVID-19 Vaccine Mandate: What You Need to Know
October 11 - 13, 2021
Orlando, FL
NSC Safety Congress & Expo
October 12, 2021 | 1pm ET
Webinar
Supply Chain Sustainability: Moving From ‘Why’ to ‘How’
Oct 21, 2021 | 12:00pm CT
Webinar
Surviving Safety: Excelling as a Safety Professional While Maintaining Individual Wellness
November 17 - 18, 2021
Virtual
ProcureTECH 2021
November 23-25, 2021
Banff, AB
Petroleum Safety Conference