Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

OHSAS 18001 a ISO 45001

OHSAS 18001 a ISO 45001
By Avetta Marketing
March 02, 2021
4 minutes
the key difference between OHSAS 18001 vs. ISO 45001

Aby zapobiegać zdarzeniom na terenie zakładu pracy, firmy mogą uzyskać certyfikat zgodności z wymaganiami normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Dwie najbardziej znane normy to ISO 45001 i OHSAS 18001, ale czym się właściwie różnią? 

Norma ISO 45001 została stworzona z myślą o zastąpieniu w kolejnym roku normy OHSAS 18001. Firmy, które już uzyskały certyfikat zgodności z normą OHSAS 18001, będą miały obowiązek przejść na ISO 45001 do końca marca 2021 r. Podmioty, które dopełnią tego obowiązku, nie będą miały akredytowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i stracą przysługujące im z tytułu takiego systemu korzyści. 

Co to jest ISO 45001? 

ISO 45001 to nowa norma ISO dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy. Jej celem jest znaczna poprawa poziomu bezpieczeństwa i produktywności w miejscu pracy. ISO 45001 kładzie nacisk na rolę zaangażowania kadry kierowniczej, udziału pracowników i kontroli ryzyka w zapobieganiu obrażeniom, chorobom i wypadkom związanym z wykonywaną pracą przez określenie wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. 

Ta nowa norma, która zastąpi normę OHSAS 18001, stosuje podejście znane już z innych systemów zarządzania, takich jak ISO 14001 czy ISO 90001. Choć ISO 45001 bazuje na niektórych aspektach OHSAS 18001, jest to nowa i odrębna norma, nie zaś poprawiona czy zaktualizowana wersja, i w ciągu kolejnych trzech lat ma zostać stopniowo wprowadzana do przedsiębiorstw. Firmy będą miały obowiązek dopilnować, aby obowiązujące w nich praktyki dotyczące sposobu myślenia i bezpieczeństwa w miejscu pracy zachowywały zgodność z zasadami organizacyjnymi. 

Co to jest OHSAS 18001? 

OHSAS 18001 to norma, która koncentruje się na kontroli zagrożeń. Zapewnia schemat skutecznego zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy i uwzględnia wszystkie aspekty zarządzania ryzykiem i zgodności z przepisami. Koncentruje się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy bardziej niż na kwestiach bezpieczeństwa dotyczących konkretnych produktów.  

Jakie są główne różnice między normą OHSAS 18001 a normą ISO 45001? 

Główna różnica między tymi dwoma normami polega na tym, że ISO 45001 przyjmuje podejście proaktywne, które nakłada wymóg przeprowadzenia oceny zagrożeń i podjęcia działań naprawczych, zanim zagrożenia te doprowadzą do wypadków i obrażeń, zaś w OHSAS 18001 stosowane jest podejście reaktywne, skupiające się wyłącznie na ryzyku, nie na rozwiązaniach.  

Istnieje jeszcze szereg innych różnic pomiędzy tymi normami:  

  • Cele i wyniki: w ISO 45001 kładzie się większy nacisk na cele jako kluczowy czynnik wprowadzanych ulepszeń i oceny wyników. Cele te mogą dotyczyć różnych obszarów, takich jak udział pracowników, komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna czy zaopatrzenie. 

  • Budowa:  
    norma ISO 45001 powstała na bazie Annex SL, ramowej struktury dla pozostałych norm ISO dotyczących systemów zarządzania, umożliwiającej łatwiejsze i skuteczniejsze wdrożenie normy. 

  • Zaangażowanie przełożonych i kadry kierowniczej: w przypadku normy ISO 45001 konieczne jest położenie większego nacisku na kierownictwo wyższego szczebla w zakresie aktywnego włączania bezpieczeństwa i higieny pracy do ogólnego systemu zarządzania przedsiębiorstwa. 

  • Zarządzanie ryzykiem i możliwościami: z normą ISO 45001 firmy określają, analizują oraz podejmują działania w odpowiedzi na zarówno zagrożenia, jak i możliwości, które mogą zakłócić produkcję. Choć ISO 45001 uwzględnia obydwa powyższe aspekty, OHSAS 18001 zajmuje się wyłącznie zagrożeniami.  

  • Zaangażowanie pracowników i osób trzecich: norma W ISO 45001 zwraca większą uwagę na potrzeby i oczekiwania wszystkich pracowników i osób zainteresowanych oraz wprowadza konieczność zapewnienia pracownikom szkoleń i edukacji w zakresie rozpoznawania czynników ryzyka. OHSAS 18001 nie przewiduje większego udziału pracowników. 

Powyższe różnice wskazują na znaczącą zmianę sposobu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Aby to się udało, firmy muszą zweryfikować swoje bieżące systemy zarządzania i przygotować się na przejście na normę ISO 45001

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Avetta może pomóc w zarządzaniu pracownikami , odwiedź naszą stronę internetową, zadzwoń pod numer 844-633-3801 lub wyślij e-mail na adres [email protected].  

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Marsz 2, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 25, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 24, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 23, 2021
Upcoming Events
May 11, 2021 | 1:00pm EDT
Webinar
Guidance for employers on COVID-19 vaccine policies
May 12, 2021 | 1:00pm CDT
Webinar
Real Stories to help you prepare for API Pipeline SMS Third-Party Assessment Program
May 12, 2021 | 1:30 PM AEST
Virtual
The Faculty CPO National Roundtable Meeting | Member-Only Event
May 13, 2021
Virtual
Winmark | A Transformation to One Procurement
May 11 - 13, 2021
Virtual
American Supply Chain Summit
May 13, 2021
Virtual
CIPS Seminar Series - Building Resilience
May 18 - 20, 2021
Virtual
ISM World
May 19, 2021 | 9am MT
Webinar
1 Hour Mental Wellbeing Ambassadors Workshop
May 20, 2021
Virtual
IIRSM Risk Excellence Awards