Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Najważniejsze najlepsze praktyki w zakresie planowania sprzedaży i operacji na rok 2021

By Avetta Marketing
February 09, 2021
6 minutes
Dlaczego planowanie sprzedaży i operacji jest ważne dla specjalistów ds. łańcucha dostaw w 2021 roku?

Planowanie sprzedaży i operacji to analiza prognoz podaży i popytu oraz ich skutków finansowych dla organizacji. Planowanie sprzedaży i operacji powinno uwzględniać nowe zagrożenia i szanse, a także planowanie nowych inicjatyw i zarządzanie nimi. Celem planowania sprzedaży i operacji jest dokonanie właściwej alokacji zasobów firmy.  

Dlaczego planowanie sprzedaży i operacji jest ważne dla specjalistów ds. łańcucha dostaw w 2021 roku? 

Dlaczego planowanie sprzedaży i operacji jest ważne? Jak możemy udoskonalić te procedury? Dla specjalistów ds. łańcucha dostaw było to zawsze priorytetowe zadanie, ponieważ w jego toku, podczas fazy planowania, otrzymywali oni cenne dane z różnych działów – na ich podstawie mogli określać kierunki rozwoju i opracowywać prognozy. Tegoroczne planowanie sprzedaży i operacji ma jeszcze większe znaczenie z uwagi na szybkie zmiany, które miały i nadal będą miały miejsce. 

W niektórych branżach dostawy i popyt zostały gwałtownie zahamowane, natomiast w innych znacząco wzrosły. Tak czy inaczej nawet najlepsze prognozy i plany z ostatnich kilku lat nie obejmowały pandemii, co spowodowało ich zdezaktualizowanie. Nawet kiedy już uporamy się z wirusem, powrót do ich realizacji nie będzie możliwy.  

Obecnie klienci mają różne wymagania, pracownicy żądają postawienia ich zdrowia na pierwszym miejscu w procesie planowania operacji, a prognozy i cele finansowe ulegają gwałtownym zmianom.  

W jaki sposób przestrzeganie najlepszych praktyk w zakresie planowania sprzedaży i operacji zwiększa wydajność współpracy różnych działów? 

Firmy mają największe szanse na udane powiązanie zmian i oczekiwań, jeśli uwzględnią krzyżową współpracę wszystkich liderów (np. kierowników poszczególnych działów produktów, sprzedaży, marketingu, operacji i finansów).  

Przedstawione poniżej najlepsze praktyki w zakresie planowania operacji i sprzedaży mogą zwiększyć wydajność współpracy różnych działów poprzez uzgodnienie informacji na temat jakości oraz procedur uzyskiwania wyników organizacji, które sprzyjają jej ogólnemu sukcesowi. Przedstawiliśmy tutaj najlepsze praktyki umożliwiające skierowanie organizacji na oświetloną, dobrze oznakowaną ścieżkę ku miejscu z pięknym widokiem na przyszłość.  

5 najlepszych praktyk w zakresie planowania sprzedaży i operacji 

Pandemia COVID-19 miała najbardziej negatywny wpływ na ciągłość działań biznesowych i rozwój. Miało to również wpływ na wybór najważniejszych w nadchodzącym roku pięciu najlepszych praktyk w zakresie planowania operacji i sprzedaży. 

1. Powierz odpowiedzialność za planowanie sprzedaży i operacji w 2021 roku pojedynczemu członkowi zarządu lub kierownikowi wysokiego szczebla  

Planowanie na wysokim szczeblu umożliwia opracowanie skutecznych taktyk opartych na szerokiej wizji organizacji. 

Przekazanie odpowiedzialności za tegoroczne planowanie sprzedaży i operacji jednej osobie (a nie zespołowi) przyspieszy postępy. Idealną osobą do tej roli jest członek zarządu lub kierownik wysokiego szczebla, który doskonale rozwinął cztery kompetencje: 

 1. Umiejętność dialogu  

 1. Skuteczne negocjacje 

 1. Profesjonalną prezencję  

 1. Podejmowanie decyzji w drodze analizy 

To nie są wszystkie cechy, którymi taka osoba powinna się charakteryzować, jednak są one bardzo przydatne podczas realizacji konkretnego planu, aż po jego zatwierdzenie i wdrożenie.   

2. Zapraszaj wszystkich interesariuszy do regularnych narad 

Nikt nie lubi być pomijany, a z pewnością nie interesariusze firmy. Przedstaw im: 

 • Główne cele i zadania 

 • Strategie i taktyki 

 • Koszty inwestycji 

 • Problemy operacyjne 

 • Korekty kierunku działań 

Znajomość tych danych umożliwi interesariuszom proponowanie rozwiązań, analizowanie sytuacji i wnoszenie o zastosowanie metod, które uznają za istotne dla utrzymania firmy w dobrej kondycji. 

3. Obserwuj istotne czynniki zewnętrzne, na które nie masz wpływu 

Czynniki zewnętrzne i czynniki ryzyka stale oddziałują na działalność firmy. Uważnie obserwuj potencjalne zagrożenia, ponieważ – o czym wszyscy przekonaliśmy się w zeszłym roku – mogą one dokonać spustoszenia nawet w najlepszym planie sprzedaży i operacji.  

Oto dwie wskazówki dotyczące realizacji planów firmy w przypadku wystąpienia nieoczekiwanego wydarzenia: 

 1. Niezwłocznie wdrażaj plany. Skrócenie czasu wprowadzenia planu w życie zmniejsza ryzyko wdrożenia przestarzałych rozwiązań. 

 1. Drobne modyfikacje wprowadzaj, stosując elastyczne technologie. Unikaj dużych zmian, ponieważ zwykle pochłaniają one wiele zasobów. 

Już teraz, kiedy na horyzoncie widać koniec pandemii, warto przygotować się na kolejne zagrożenie. Co może zdarzyć się tym razem? Mogą to być zagrożenia dla cyberbezpieczeństwa, a nawet cyberwojna. One już nadchodzą, dlatego mów o nich i wprowadzaj taktyki przeciwdziałania im do planowania sprzedaży i operacji. 

4. Nie zbieraj danych bez wyraźnego celu 

Gromadzenie danych to świetna sprawa, ale musi ono mieć jakiś cel. Tylko wtedy przyniosą one korzyści firmie.  

Zaawansowana analiza

 • Posługuj się użytecznymi wskaźnikami KPI i punktami odniesienia 

 • Umożliwiaj współpracę między działami 

 • Identyfikuj potencjalne problemy, zanim staną się rzeczywistymi problemami 

 • Zwiększaj elastyczność każdego ogniwa w łańcuchu dostaw 

 • Podejmuj szybsze, inteligentniejsze decyzje 

 • Poprawiaj wgląd w łańcuch dostaw i jego przejrzystość 

Nie lekceważ korzyści płynących z analizy danych.  

5. Korzystaj z oprogramowania do automatyzacji i monitorowania łańcucha dostaw 

Nowoczesne planowanie sprzedaży i operacji jest niemożliwe bez odpowiedniego oprogramowania. Świat jest niezwykle złożony, generuje ogromne ilości danych oraz nieograniczoną liczbę zagrożeń i możliwych scenariuszy. Fragmentaryczne systemy nie mogą za tym nadążyć, dlatego zmniejszają one wydajność planowania sprzedaży i operacji.  

Każda firma powinna dysponować możliwym do bezproblemowego integrowania, kompleksowym i konfigurowalnym rozwiązaniem do zarządzania łańcuchem dostaw. Dzięki zlokalizowaniu wszystkich narzędzi na jednej prostej platformie zarządzanie całością planowania sprzedaży i operacji jest łatwe i skuteczne. 

Dlaczego warto współpracować z firmą Avetta? 

Dzięki zaufaniu 100 000 firm z ponad 100 krajów firma Avetta zdobyła pozycję lidera w szerokiej branży zarządzania łańcuchem dostaw. Nasza najnowocześniejsza technologia pomaga klientom wykorzystać ich pełny potencjał dzięki automatyzacji, zarządzaniu ryzykiem, wysokiej jakości danych i sprawdzonym partnerom. 

Jeśli potrzebujesz pomocy w planowaniu sprzedaży i operacji, nawiąż współpracę z firmą

 

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Wrzesień 6, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem
Sierpień 15, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Październik 1, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Wrzesień 15, 2021