Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Maj jest miesiącem zdrowia psychicznego – czy zapewniasz w swoim łańcuchu dostaw odpowiednie wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego?

By Avetta Marketing
May 21, 2021
4 minutes
May is Mental Health Awareness Month

Maj jest miesiącem zdrowia psychicznego – całe łańcuchy dostaw borykają się z rozmaitymi wyzwaniami, co odczuwają także pracownicy. W zeszłym roku 45% dorosłych Amerykanów zadeklarowało, że stres spowodowany pandemią negatywnie wpłynął na ich zdrowie psychiczne.  

Kogo dotyczy ten problem i dlaczego 

Oprócz pandemii również niektóre branże wywołują większy stres u pracowników. Na przykład w branżach produkcyjnej i budowlanej czasami trzeba pracować pod presją, a do tego obsługiwać ciężki sprzęt.  

Środowisko pracy w tych sektorach jest obwarowane ścisłymi zasadami i może nie zachęcać pracowników do zwierzania się z problemów. Ponadto zacznie wzrósł ogólny poziom stresu: 21% osób na kierowniczych stanowiskach odczuwa duży stres

Do stresu wydatnie przyczyniają się także urazy doznane w miejscu pracy. Z badań wynika, że pracownicy budowlani, którzy doznali urazu, są o 45% bardziej narażeni na depresję niż pracownicy, którzy nie mają urazu.  

Ponadto niewystarczająca dbałość o dobre samopoczucie pracowników w łańcuchach dostaw może nawet przyczyniać się do samobójstw. Według danych CDC (Centrów Kontroli i Prewencji Chorób) w samym sektorze budowlanym w Stanach Zjednoczonych współczynnik samobójstw wynosi 53 na 100 000 osób, a zatem cztery razy więcej niż w przypadku całej populacji. 

Zaproszenie do rozmowy 

W przeszłości miejsca pracy nie sprzyjały prowadzeniu rozmów dotyczących zdrowia psychicznego. Nowa normalność będzie wymagała, aby firmy dbały zarówno o bezpieczeństwo fizyczne, jak i zdrowie psychiczne pracowników w postpandemicznej rzeczywistości.  

Style i sposoby pracy będą optymalizowane w miarę, jak kolejne branże będą dostrzegać znaczenie dobrej kondycji psychicznej – zarówno w kontekście poszczególnych pracowników, jak i całej firmy.  

Procedura umożliwiająca zapewnienie wsparcia psychicznego 

  1. Wsparcie emocjonalne i empatia: firmy powinny wypracować zbiorowe rozwiązania, dzięki którym okażą pracownikom większą wiarę w ich możliwości, empatię i uwagę – w ten sposób pracownicy odczują, że ich pracodawca o nich dba. 

  1. Zaangażowanie intelektualne i społeczne: osiąganie celów biznesowych może przyczyniać się do stresu. Firmy, które się na tym skupią, mogą osiągnąć krótkoterminowy sukces, ale jeśli firmie zależy na osiągnięciu długoterminowej stabilności biznesowej, kierownictwo powinno nawiązać z pracownikami kontakt na bardziej osobistym poziomie. 

  1. Elastyczność pracy: nowa normalność zapewnia liczne możliwości rewolucjonizowania dotychczasowych rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej produktywnej przyszłości. Wcześniejsze standardy zwykle obejmowały sztywne godziny i harmonogramy pracy oraz zbiorcze dążenie do celu – obecnie firmy muszą przejść na bardziej elastyczne modele pracy. Dzięki temu łatwiej zadbają o dobre samopoczucie pracowników, a do tego poprawią wydajność działania i zwiększą zyski. 

  1. Otwartość i system wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego: firmy powinny przygotować odpowiednie miejsce, w którym pracownicy będą mogli otwarcie mówić o tym, co ich trapi. Można to zrobić, zachęcając do komunikacji w obrębie kadry kierowniczej, tworząc inicjatywy skupione na ludziach i zapewniając całkowitą poufność. 

Większość zagrożeń związanych ze zdrowiem psychicznym powstaje w środowisku licznych zależności w zakresie zarządzania i organizacji – często jest wynikiem braku wsparcia i komunikacji między zespołami. W firmie Avetta wiemy, że sporo trzeba zrobić, aby zadbać o dobre samopoczucie psychiczne pracowników.  

Pomagamy pracodawcom w codziennym stosowaniu odpowiednich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zapewniających ochronę pracowników – zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. Jest to fundament dalszych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczniejszego, bardziej inkluzywnego środowiska opartego na bezpieczeństwie i współpracy. 

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Obiekty, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Czerwiec 6, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Maj 27, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Maj 21, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zarządzanie ryzykiem
Maj 12, 2021
Upcoming Events
June 8, 2021 | 10:00am CT
Webinar
Decision-Making – The Heart of Everything We Do
June 8, 2021
Virtual
Procurecon Interactive 2021
June 8 - 9, 2021
Virtual
CIPS Global Conference 2021
June 9 - 10, 2021
Virtual
Procurement Managers’ Summit
June 16 - 17, 2021
Virtual
EHS NOW Fireside Chat
June 22, 2021
Virtual
Safety Leaders Summit Canada
June 22, 2021 | 2:00pm EDT
Webinar
Beyond Compliance: A Deeper Look into Safety Management Systems
June 22, 2021
Virtual
Focus Network Virtual Roundtable | Evolution of Data Feeds & Tech and Managing the Noise – Intelligence in Procurement
Jun 22, 2021 | 12:00 pm CT
Webinar
The Evolution of Safety: Lessons Learned from Real Events in History