Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności, aby zapewnić ciągłą przejrzystość i zagwarantować zgodność z naszymi działaniami biznesowymi. Tutaj zapoznasz się z naszą zaktualizowaną polityką prywatności.

Maj jest miesiącem zdrowia psychicznego – czy zapewniasz w swoim łańcuchu dostaw odpowiednie wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego?

By Avetta Marketing
May 21, 2021
4 minutes
May is Mental Health Awareness Month

Maj jest miesiącem zdrowia psychicznego – całe łańcuchy dostaw borykają się z rozmaitymi wyzwaniami, co odczuwają także pracownicy. W zeszłym roku 45% dorosłych Amerykanów zadeklarowało, że stres spowodowany pandemią negatywnie wpłynął na ich zdrowie psychiczne.  

Kogo dotyczy ten problem i dlaczego 

Oprócz pandemii również niektóre branże wywołują większy stres u pracowników. Na przykład w branżach produkcyjnej i budowlanej czasami trzeba pracować pod presją, a do tego obsługiwać ciężki sprzęt.  

Środowisko pracy w tych sektorach jest obwarowane ścisłymi zasadami i może nie zachęcać pracowników do zwierzania się z problemów. Ponadto zacznie wzrósł ogólny poziom stresu: 21% osób na kierowniczych stanowiskach odczuwa duży stres

Do stresu wydatnie przyczyniają się także urazy doznane w miejscu pracy. Z badań wynika, że pracownicy budowlani, którzy doznali urazu, są o 45% bardziej narażeni na depresję niż pracownicy, którzy nie mają urazu.  

Ponadto niewystarczająca dbałość o dobre samopoczucie pracowników w łańcuchach dostaw może nawet przyczyniać się do samobójstw. Według danych CDC (Centrów Kontroli i Prewencji Chorób) w samym sektorze budowlanym w Stanach Zjednoczonych współczynnik samobójstw wynosi 53 na 100 000 osób, a zatem cztery razy więcej niż w przypadku całej populacji. 

Zaproszenie do rozmowy 

W przeszłości miejsca pracy nie sprzyjały prowadzeniu rozmów dotyczących zdrowia psychicznego. Nowa normalność będzie wymagała, aby firmy dbały zarówno o bezpieczeństwo fizyczne, jak i zdrowie psychiczne pracowników w postpandemicznej rzeczywistości.  

Style i sposoby pracy będą optymalizowane w miarę, jak kolejne branże będą dostrzegać znaczenie dobrej kondycji psychicznej – zarówno w kontekście poszczególnych pracowników, jak i całej firmy.  

Procedura umożliwiająca zapewnienie wsparcia psychicznego 

  1. Wsparcie emocjonalne i empatia: firmy powinny wypracować zbiorowe rozwiązania, dzięki którym okażą pracownikom większą wiarę w ich możliwości, empatię i uwagę – w ten sposób pracownicy odczują, że ich pracodawca o nich dba. 

  1. Zaangażowanie intelektualne i społeczne: osiąganie celów biznesowych może przyczyniać się do stresu. Firmy, które się na tym skupią, mogą osiągnąć krótkoterminowy sukces, ale jeśli firmie zależy na osiągnięciu długoterminowej stabilności biznesowej, kierownictwo powinno nawiązać z pracownikami kontakt na bardziej osobistym poziomie. 

  1. Elastyczność pracy: nowa normalność zapewnia liczne możliwości rewolucjonizowania dotychczasowych rozwiązań w celu zapewnienia bezpieczniejszej i bardziej produktywnej przyszłości. Wcześniejsze standardy zwykle obejmowały sztywne godziny i harmonogramy pracy oraz zbiorcze dążenie do celu – obecnie firmy muszą przejść na bardziej elastyczne modele pracy. Dzięki temu łatwiej zadbają o dobre samopoczucie pracowników, a do tego poprawią wydajność działania i zwiększą zyski. 

  1. Otwartość i system wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego: firmy powinny przygotować odpowiednie miejsce, w którym pracownicy będą mogli otwarcie mówić o tym, co ich trapi. Można to zrobić, zachęcając do komunikacji w obrębie kadry kierowniczej, tworząc inicjatywy skupione na ludziach i zapewniając całkowitą poufność. 

Większość zagrożeń związanych ze zdrowiem psychicznym powstaje w środowisku licznych zależności w zakresie zarządzania i organizacji – często jest wynikiem braku wsparcia i komunikacji między zespołami. W firmie Avetta wiemy, że sporo trzeba zrobić, aby zadbać o dobre samopoczucie psychiczne pracowników.  

Pomagamy pracodawcom w codziennym stosowaniu odpowiednich wytycznych dotyczących bezpieczeństwa zapewniających ochronę pracowników – zarówno w wymiarze fizycznym, jak i psychicznym. Jest to fundament dalszych działań zmierzających do zapewnienia bezpieczniejszego, bardziej inkluzywnego środowiska opartego na bezpieczeństwie i współpracy. 

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Wrzesień 6, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem
Sierpień 15, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Październik 1, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Wrzesień 15, 2021