Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Identyfikowanie i rozwiązywanie problemów bezpieczeństwa w logistyce

By Avetta Marketing
February 19, 2021
4 minutes
Dlaczego bezpieczeństwo łańcucha dostaw jest ważne?

Utrzymanie bezpiecznego łańcucha dostaw stanowi nie lada wyzwanie. W łańcuch dostaw zaangażowanych jest prawdopodobnie wiele osób, firm, dostawców zewnętrznych i podmiotów międzynarodowych, co może prowadzić do poważnych problemów z bezpieczeństwem w logistyce.

Wiele firm w celu zapewnienia bezpieczeństwa wprowadza zarówno własne regulacje, jak i zachowuje standardy branżowe. W zależności od branży problemy z bezpieczeństwem w logistyce obejmują na przykład cyberataki, kradzieże, oszustwa, terroryzm, sabotaż i inne. Raport Ponemon Institute z 2018 roku wykazał, że 56% firm doświadczyło naruszenia ze strony jednego z ich dostawców zewnętrznych. Chociaż naruszenia w łańcuchu dostaw to zjawisko powszechne, wiele firm nie jest na nie przygotowanych.

Dlaczego bezpieczeństwo łańcucha dostaw jest ważne?

Istnieją dwa rodzaje ataków na łańcuch dostaw. Pierwszy ma zwykle na celu zakłócenie lub sparaliżowanie logistyki samych łańcuchów dostaw. Drugi to wykorzystanie łańcuchów dostaw jako kanału do ataku na powiązanych partnerów i dostawców, często liczonych w tysiącach. Znajdując i wykorzystując słabe ogniwa w łańcuchu dostaw, atakujący mogą wykradać dane i sabotować powiązane ze sobą firmy.

Technologia, obrona, usługi finansowe i energia to atrakcyjne cele dla hakerów, jednak żadna branża nie jest poza kręgiem zainteresowań potencjalnych atakujących. Obecnie wielu hakerów stosuje tak zwaną „taktykę żabich skoków”, atakując nie jedną organizację, lecz wiele.

Kwestia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw powinna być dla firm priorytetem, biorąc pod uwagę, że każdy incydent lub naruszenie może im znacznie zaszkodzić lub zakłócić ich działalność; luki w zabezpieczeniach mogą prowadzić do powstania niezamierzonych kosztów, zaburzenia efektywności harmonogramów dostaw i utraty własności intelektualnej.

Zagrożenia bezpieczeństwa łańcucha dostaw rosną we wszystkich branżach, a prawie dwie trzecie firm zgłasza naruszenia – liczba ta wzrosła o 78% w porównaniu do minionego roku. Największe zagrożenie: cyberataki. Istotnie, ostatni raport wykazał, że 56% respondentów doświadczyło naruszenia cyberbezpieczeństwa ze strony zewnętrznego dostawcy. Ryzyko to może jednak wystąpić na wszystkich etapach – projektowania, rozwoju i produkcji, dystrybucji, nabycia i wdrożenia, utrzymania i utylizacji.

Gdy wystąpi atak zakłócający łańcuch dostaw, reputacja firmy może ucierpieć. Od tego momentu konsumenci mogą nabrać wątpliwości co do niezawodności i produktywności firmy oraz własnego bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa danych finansowych i osobistych.

Jak firmy mogą chronić się przed zagrożeniami związanymi z bezpieczeństwem w logistyce?

Firmy muszą aktywnie opracowywać protokoły i standardy ochronne dla łańcuchów dostaw. Aby zapewnić bezpieczeństwo łańcucha dostaw własnej firmy, należy wprowadzić odpowiednie przepisy dotyczące zarządzania i bezpieczeństwa. W większości przypadków złe zarządzanie ryzykiem jest wynikiem niedoboru zasobów i nieefektywnych procedur.

Ponieważ większość naruszeń jest powodowana przez osoby trzecie, oceny ryzyka osób trzecich – wraz z zastosowaniem skutecznego oprogramowania weryfikacyjnego dla dostawców – mogą zmniejszyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw. Organizacje powinny identyfikować i kategoryzować dostawców, którzy mają bezpośredni dostęp do ich sieci wewnętrznej lub do ważnych danych przedsiębiorstwa.

Kategoryzacja dostawców zewnętrznych na podstawie odgrywanych przez nich ról funkcjonalnych również może pomóc organizacjom lepiej oszacować ich jako partnerów, ocenić, do jakich informacji mają dostęp, oraz w jaki sposób są powiązani ze strukturą firmy.

Ponadto firmy muszą zdefiniować wymagania dotyczące własności danych dla każdego dostawcy. Wszystkie zainteresowane strony w całym łańcuchu wartości muszą mieć jasność co do tego, kto jest właścicielem udostępnianych danych i jakie ich wykorzystanie jest dopuszczalne – znacznie poprawi to bezpieczeństwo w logistyce.

Aby dowiedzieć się więcej o usłudze zarządzania ryzykiem oferowanej przez firmę Avetta, zadzwoń pod numer 844-633-3801 lub wyślij wiadomość e-mail na adres [email protected].

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Obiekty, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Czerwiec 6, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Maj 27, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Maj 21, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zarządzanie ryzykiem
Maj 12, 2021
Upcoming Events
June 8, 2021 | 10:00am CT
Webinar
Decision-Making – The Heart of Everything We Do
June 8, 2021
Virtual
Procurecon Interactive 2021
June 8 - 9, 2021
Virtual
CIPS Global Conference 2021
June 9 - 10, 2021
Virtual
Procurement Managers’ Summit
June 16 - 17, 2021
Virtual
EHS NOW Fireside Chat
June 22, 2021
Virtual
Safety Leaders Summit Canada
June 22, 2021 | 2:00pm EDT
Webinar
Beyond Compliance: A Deeper Look into Safety Management Systems
June 22, 2021
Virtual
Focus Network Virtual Roundtable | Evolution of Data Feeds & Tech and Managing the Noise – Intelligence in Procurement
Jun 22, 2021 | 12:00 pm CT
Webinar
The Evolution of Safety: Lessons Learned from Real Events in History