Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Gdzie farmaceutyczny łańcuch wartości styka się z łańcuchem dostaw

Tracisz finansowo na farmaceutycznym łańcuchu wartości? Zobacz, co przemysł farmaceutyczny i Ty możecie zrobić, aby poprawić łańcuchy wartości i dostaw.
By Avetta Marketing
July 26, 2021
8 minutes
Farmaceutyczny łańcuch wartości

Czy Twój farmaceutyczny łańcuch dostaw działa tak wydajnie, jak to możliwe? Brak inwestycji w automatyzację rodzi niebezpieczeństwo, że pozostajesz w tyle za konkurencją i tracisz pieniądze.  

Aby poprawić efektywność, trzeba być świadomym dwóch rzeczy: 

  1. Jak łańcuch dostaw współdziała z farmaceutycznym łańcuchem wartości 

  1. Jakie są bieżące problemy z farmaceutycznym łańcuchem dostaw 

Pomożemy zrozumieć, jakie są potencjalne problemy z farmaceutycznym łańcuchem dostaw, i damy kilka praktycznych wskazówek na temat tego, jak wyprzedzić konkurencję. 

Czym różnią się farmaceutyczny łańcuch wartości i farmaceutyczny łańcuch dostaw? 

Oba łańcuchy, wartości i dostaw, mają na celu zwiększenie zysków i lepszą obsługę klientów. Jednak mimo tego, że zadania w ramach obu łańcuchów pokrywają się, nie są one dokładnie takie same. 

Farmaceutyczny łańcuch dostaw zapewnia, że leki zostają wyprodukowane, trafiają do aptek i są dostarczane klientom. Priorytetem w tym łańcuchu jest zadowolenie klienta. Klienci, zachęceni jakością obsługi, mają stać się stałymi nabywcami. 

Łańcuch wartości koncentruje się na czymś nieco innym. Krótko mówiąc, farmaceutyczny łańcuch wartości pozwala organizacji tworzyć wyróżniające się produkty i doświadczenia dla klientów. Obejmuje strategie, jakie firma wdraża, aby zaoferować unikatową wartość klientom, i w ten sposób uzyskać przewagę nad konkurencją.  

Jakie są kroki do wypracowania tych łańcuchów? 

Oba rodzaje łańcuchów, farmaceutyczne łańcuchy wartości i łańcuchy dostaw, wymagają wykonywania poleceń w precyzyjnie określonej kolejności do wyprodukowania rentownego produktu końcowego. Każdy z tych kroków wiąże się z potencjalnymi problemami, ale daje też możliwość wprowadzenia udoskonaleń.  

Duża część operacji w obu łańcuchach pokrywa się, głównie dlatego, że zadowolenie i unikatowe doświadczenie klienta są ze sobą ściśle powiązane. Razem te dwa łańcuchy składają się z pięciu odrębnych kroków. Przejdziemy przez każdy z tych kroków, wskazując, do którego łańcucha ma zastosowanie i jakie potencjalne problemy oraz możliwości się z nim wiążą. 

1. Badania i rozwój (łańcuch wartości) 

Firmy farmaceutyczne dostarczają wartość, gdy produkują nowe i unikatowe leki. Te nowe leki często powstają na bazie patentów, przeglądania starszych projektów i badań wewnętrznych. A dzięki postępowi technologicznemu w ostatnich latach naukowcy z branży farmaceutycznej stale dokonują odkryć, które mogą spełnić specyficzne wymagania pacjentów z całego świata. 

Opanowanie tej części łańcucha wartości zajmuje najwięcej czasu – w przypadku leków na receptę droga od odkrycia nowego leku po rygorystyczne testy i badania kliniczne może zająć nawet 10 lat

Potencjalne problemy 

Jeśli firmy farmaceutyczne nie będą zatrudniać wystarczającej liczby wyspecjalizowanych pracowników na konkretnym etapie procesu badawczo-rozwojowego, mogą nie być w stanie efektywnie skalować swoich wysiłków. Przykładowo nawet jeśli w zespole badawczo-rozwojowym będzie coraz więcej analityków danych, niedostatek chemików skutecznie zablokuje wszelkie możliwości ekspansji. 

Niestety, branżę farmaceutyczną dotknął poważny niedostatek innowacji. Colleen Cunningham, czołowa badacz branży farmaceutycznej, przyczyny tego problemu upatruje w większych firmach farmaceutycznych, które kupują startupy medyczne – praca nad lekami opracowywanymi w tych startupach często kończy się z chwilą sfinalizowania sprzedaży. 

Potencjalne ulepszenia 

Niektóre firmy farmaceutyczne z powodzeniem zleciły na zewnątrz część swojego procesu badawczo-rozwojowego. Outsourcing zapewnia oszczędności na kosztach pracy i przyciąga wyspecjalizowanych ekspertów do badań nad nowymi lekami. 

Zespoły badawczo-rozwojowe mają też dostęp do większej ilości danych niż miały w poprzednich dziesięcioleciach. Te dane mogą im pomagać w uzyskaniu pełniejszej wiedzy na temat testowanych leków. Ten nowy zalew danych może potencjalnie obniżyć koszty operacyjne, a nawet zwiększyć bezpieczeństwo pacjentów przyjmujących nowe leki. 

2. Produkcja leków (łańcuch wartości i łańcuch dostaw) 

Gdy już lek zostanie gruntownie przebadany i zostaną udowodnione jego bezpieczeństwo oraz skuteczność, trafi do masowej produkcji. Obejmuje to łączenie właściwych składników, nadawanie lekowi ostatecznej formy oraz pakowanie w sposób zabezpieczający go podczas transportu i przyszłego przechowywania. 

Potencjalne problemy 

Wiele firm farmaceutycznych dostosowuje swoje łańcuchy dostaw w taki sposób, aby były lepiej zoptymalizowane dla tego kroku produkcji. Ale pojawiają się też trudności – niektóre firmy mają problem ze skoordynowaniem sposobu wykorzystania zasobów i szacowania zapotrzebowania przy składaniu zamówień produkcyjnych.  

Dodatkowo niektóre firmy produkcyjne opornie wprowadzają nowe procesy produkcyjne. Chociaż nowe procesy mogą poprawić wydajność i obniżyć koszty, wiele firm nadal ociąga się z wdrożeniem cyfryzacji do produkcji. 

Potencjalne ulepszenia 

Dodanie cyfryzacji i automatyzacji do produkcji farmaceutycznej to dwa główne sposoby zwiększenia zysków na etapie produkcji. Dzięki nim firmy mogą szybko uzyskiwać dostęp do informacji o zamówieniach i wiedzą, kiedy zwiększyć lub spowolnić produkcję konkretnych produktów. 

3. Dystrybucja leków (łańcuch wartości i łańcuch dostaw) 

Dystrybucja leków polega na dostarczeniu klientom produktów farmaceutycznych, które muszą przebyć drogę od fabryki do apteki. Aby sprzedawać wyprodukowane leki aptekom, firmy najczęściej będą współpracować z hurtownikami. 

Potencjalne problemy 

Ponieważ wiele fabryk farmaceutycznych znajduje się za granicą, duża część problemów może wynikać z międzynarodowej dystrybucji. Przykładowo produkcja za granicą może wiązać się z dodatkowymi kosztami importu i specjalnej obsługi. Dodatkowo wszelkie opóźnienia w dostawach mogą prowadzić do niedoborów w aptekach. 

Na dystrybucję leków nałożone są też złożone ramy prawne. Dystrybutorzy muszą wiedzieć, jak się wewnątrz nich poruszać. Muszą rozumieć wymagania dotyczące zgodności różnych agencji rządowych, aby unikać dużych opóźnień dostaw i kar nakładanych na Twoją firmę. 

Potencjalne ulepszenia 

Rozwiązania cyfrowe i automatyzacja mogą być inspiracją do ulepszeń także na tym etapie. Rozwiązania te mogą ostrzegać dystrybutorów o potencjalnych opóźnieniach wysyłki wynikających z pogody lub innych zdarzeń. Mogą również pomóc w podjęciu świadomych decyzji co do aptek, do których ma być prowadzona dystrybucja. 

Można też chcieć śledzić wyniki dystrybutorów. Dzięki temu będzie wiadomo, którzy dystrybutorzy osiągają najlepsze wyniki, sprzedając większe ilości produktów. Na podstawie tych danych można określić, z którymi dystrybutorami powinno się kontynuować partnerstwo, a z którymi lepiej je zakończyć w celu osiągnięcia większych zysków. 

4. Negocjowanie cen (łańcuch dostaw) 

Negocjowanie cen to część procesu dystrybucji, ale służy głównie farmaceutycznemu łańcuchowi dostaw. Ze względu na koszty produkcji cena produktu farmaceutycznego zależy głównie od producenta. Dystrybutor może jednak również negocjować cenę z aptekami lub menedżerami opieki farmaceutycznej. 

Potencjalne problemy 

Nie jest tajemnicą, że ceny opatentowanych leków w Stanach Zjednoczonych gwałtownie wzrosły. Zapoczątkowało to nieufność do przemysłu farmaceutycznego. 

Potencjalne ulepszenia 

Firmy farmaceutyczne i ich dystrybutorzy muszą dołożyć wszelkich starań, aby uniknąć wahań cen. Trzymanie się ustalonej ceny pozwoli zdobyć zaufanie aptek i klientów. Własne koszty stałe można obliczyć, uwzględniając następujące wydatki: 

  • Sprawy pracownicze  

  • Obiekty 

  • Sprzęt 

  • Dostawa mediów  

  • Ubezpieczenie 

Znacznie łatwiej jest śledzić te koszty, gdy ma się zautomatyzowany system do śledzenia finansów

5. Wydawanie leków aptekom i użytkownikom (łańcuch wartości i łańcuch dostaw) 

Praca firmy farmaceutycznej nie kończy się z chwilą wysłania produktów do aptek, gdzie trafią do magazynu. Twoja firma musi również poinformować o prawidłowym dawkowaniu i dostarczyć instrukcje użytkowania dla różnych schorzeń. Ten krok zapewnia klientom pełne korzyści z leku i promuje optymalną obsługę klienta. 

Potencjalne problemy 

Wydanie właściwego leku o właściwym czasie i we właściwej dawce jest największym wyzwaniem na tym etapie. Obejmuje to również korygowanie wszelkich błędów na receptach, przetwarzanie recept i informowanie pacjentów, jak bezpiecznie stosować lek. Wszystkie mikrokroki na tym etapie mogą prowadzić do błędów wydawania, których naprawa może kosztować firmę czas i pieniądze. 

Potencjalny wzrost 

Podobnie jak w przypadku wielu innych kroków w łańcuchu, cyfryzacja i automatyzacja mogą usprawnić proces wydawania. Systemy cyfrowe pozwalają udostępniać ważne informacje aptekom i pacjentom za pośrednictwem poczty elektronicznej i innych plików cyfrowych. Szybki przepływ informacji może zmniejszyć liczbę błędów wydawania i zwiększyć wydajność operacji. 

Usprawnianie farmaceutycznego łańcucha dostaw 

Pamiętasz, kiedy po raz ostatni jakaś nowa technologia została wprowadzona do Twojego łańcucha dostaw? Jeśli nie, to najwyższy czas na zmiany. 

Firma Avetta pomoże Ci zidentyfikować konkretne zagrożenia dla Twojego łańcucha dostaw. Dzięki naszym usługom zarządzania dla branży farmaceutycznej możesz fachowo zarządzać obszarami potencjalnych zagrożeń i zmniejszyć obciążenie administracyjne związane z łańcuchem. Dowiedz się, jak nasze usługi zarządzania łańcuchem dostaw mogą pomóc Twojej firmie w wypracowywaniu innowacji ratujących życie.

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Październik 1, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Wrzesień 15, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zrównowazony rozwój
Lipiec 26, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Ubezpieczenie, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Lipiec 9, 2021