Skip to main content

Nowość!

Qué sucederá después de la pandemia de la COVID-19 – Dokumentacja

Co eksperci mówią na temat praktyk zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw?

By Avetta Marketing
February 23, 2021
6 minutes
Co może utrudniać wdrażanie praktyk zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw?

Obecnie wiele zespołów zarządzających globalnym łańcuchem dostaw stara się pracować w sposób bardziej zrównoważony. Używamy terminu zrównoważony zgodnie z jego definicją wprowadzoną przez organizację  Sustainable Supply Chain Foundation

Zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje integrację korzystnych dla środowiska i rentownych praktyk w całym łańcuchu dostaw, począwszy od projektowania i rozwoju produktu, przez wybór materiałów (w tym wydobycie surowców lub produkcję rolną), produkcję, pakowanie, transport, magazynowanie, dystrybucję, konsumpcję, aż po zwrot i utylizację.  

Aby lepiej zrozumieć ten termin, przeanalizujmy jego synonimy: 

 • Trwałość 

 • Długowieczność 

 • Ekonomiczność 

 • Solidność 

 • Wykonalność 

 • Praktyczność 

 • Opłacalność 

 • Obsługiwalność 

 • Ciągłość 

 • Utrzymywalność 

Po zapoznaniu się z tymi terminami zrównoważone zarządzanie łańcuchem dostaw może okazać się jeszcze atrakcyjniejsze. Omówimy teraz korzyści, a także niektóre problemy związane z przejściem na zrównoważony system, cytując kilku światowych ekspertów, którzy podają wnikliwe, rzeczywiste przykłady. 

Korzyści ze stosowania zrównoważonych praktyk w łańcuchu dostaw  

W celu sprawdzenia, dlaczego zrównoważone praktyki są korzystne, ponownie odwołujemy się do publikacji organizacji SCFhttp://www.sustainable-scf.org/

Zrównoważone ekologicznie zarządzanie łańcuchem dostaw i praktyki mogą pomóc organizacjom nie tylko zmniejszyć całkowity ślad węglowy, ale także zoptymalizować ich działania od początku do końca w celu obniżenia kosztów i zwiększenia zysków.  

Szczegółowe korzyści ze stosowania zrównoważonych praktyk w łańcuchu dostaw obejmują: 

 • Poprawę wyników finansowych dzięki eliminacji marnotrawstwa i wdrażaniu długoterminowych rozwiązań 

 • Optymalizacje i innowacje wynikające z tego konkretnego celu 

 • Promowanie wartości wyznawanych przez organizację 

 • Pozytywny wpływ na społeczne postrzeganie firmy 

 • Uznanie klientów, którego przejawem są wyższa sprzedaż i wzrost lojalności 

 • Wyższą wycenę akcji 

 • Wysokie zachęty podatkowe i inwestycyjne 

 • Zgodność działań z przepisami prawa 

Problemy związane z bardziej zrównoważonym łańcuchem dostaw 

Aspirowanie do stworzenia zrównoważonego globalnego łańcucha dostaw jest szlachetne i odpowiedzialne, ale na drodze ku realizacji tego zamierzenia mogą pojawić się trudności. Na przykład eksperci z English Blinds musieli „przywyknąć” do przyjęcia szerokiej perspektywy tam, gdzie krzyżują się kwestie społeczne, prawne i ekonomiczne, przy jednoczesnym dążeniu do rozwoju po możliwych do przyjęcia kosztach. 

Problem wysokich kosztów może utrudnić przyjęcie modelu zrównoważonego łańcucha dostaw, podobnie jak trudności w monitorowaniu złożonych procesów od początku do końca, brak poparcia (ze strony kierownictwa, menedżerów i klientów) i/lub brak doświadczenia w zarządzaniu tak ogromnym przedsięwzięciem. 

Słabe punkty utrzymywania lub regulowania zrównoważonego łańcucha dostaw 

Pozostawione samym sobie słabe punkty praktyk zarządzania łańcuchem dostaw generują problemy. Jako przykład możemy przywołać trudności z „monitorowaniem, czy partnerzy zewnętrzni działają w sposób zrównoważony”, o czym wspomina firma Beyond Retro

Brytyjska firma English Blinds zgadza się z tym twierdzeniem. „Możliwość zidentyfikowania, czy dostawcy i uczestnicy łańcucha dostaw z innych krajów działają w sposób zrównoważony, jak również zarządzanie pokrewnymi działaniami, może być dużym wyzwaniem w niektórych częściach świata. Obietnice są łamane, roszczenia nie zawsze są możliwe do zweryfikowania, a standardy i oczekiwania kulturowe dotyczące zgodności z przepisami bywają różne”.  

Firmy podzielają opinię, że „przechodzenie z użytkowania pojazdów z silnikiem spalinowym na pojazdy elektryczne nie ma sensu, jeśli w kraju lub na odcinku łańcucha dostaw, w którym się to odbywa, energia elektryczna do napędzania tych pojazdów jest wytwarzana w bardziej szkodliwy dla środowiska sposób”. 

Dan Fugardi, partner zarządzający firmą VantageBP, ściśle współpracuje z firmami z listy Fortune 500. Jego celem jest wzmocnienie słabych ogniw ich łańcuchów dostaw i zapobieganie pojawianiu się na rynku podróbek, nieuczciwych sprzedawców i sprzedaży z szarej strefy. Dan mówi, że skutki są niekorzystne, gdy takie produkty „lądują w rękach sprzedawców, z którymi marki nie mają kontaktu, nad którymi nie mają nadzoru ani wobec których nie mają możliwości podjęcia działań prawnych. Innymi słowy, kiedy marka traci z oczu miejsce, do którego trafia produkt – w jakimkolwiek punkcie łańcucha dostaw – wtedy całkowicie traci kontrolę nad swoim produktem”. 

Dystrybucja produktów stała się „Dzikim Zachodem”, jak to ujął Dan, gdzie „ludzie nie potrzebują już handlu detalicznego ani nawet sklepu, aby nabywać i sprzedawać produkty konsumentowi końcowemu”.  

Aby okiełznać tę samowolę, VantageBP wykorzystuje technologię do bieżącego reagowania na niewłaściwie dystrybuowane produkty i wykrywa je, zanim dotrą do konsumenta końcowego. 

7 kroków do wdrożenia zrównoważonego łańcucha dostaw 

Chociaż zawsze trzeba będzie stawiać czoła wyzwaniom i nie da się całkowicie wyeliminować słabych ogniw, nie pozwól, aby to zniechęciło Cię do działania. Przypomnij sobie, ile korzyści przynosi „zielone” zarządzanie łańcuchem dostaw, a następnie wykonaj siedem kroków w kierunku wdrożenia zrównoważonego łańcucha dostaw: 

 1. Nakreśl kompleksowy plan, dokonując inwentaryzacji dostawców, identyfikując największe wyzwania i wyznaczając priorytety działań.  

 1. Cały czas informuj wszystkich uczestników łańcucha dostaw o nowych lub zaktualizowanych wartościach, oczekiwaniach i kulturze.  

 1. Ustal wyjściowe standardy zgodności w drodze porównania i oceny wyników. 

 1. Wykorzystuj nowoczesne technologie do wdrażania i sprawowania nadzoru. 

 1. Edukuj i stymuluj zmiany zachowań, wykorzystując najlepsze praktyki zrównoważonego zarządzania łańcuchem dostaw i analizy przypadków firm, które osiągnęły sukces. 

 1. Mierz wydajność w drodze audytów, informuj o wynikach i działaj zgodnie ze zdobytymi informacjami.  

 1. Współpracuj z innymi firmami z branży, aby dzielić się z nimi wiedzą i doświadczeniami. 

Nawiąż współpracę partnerską z firmą Avetta  

To bardzo dużo nowych obowiązków dla każdej firmy – na szczęście możemy służyć pomocą! Nasze zaawansowane oprogramowanie do zarządzania łańcuchem dostaw dostarcza informacji wymaganych do skutecznego zapewniania zgodności z przepisami i zasadami w całym łańcuchu dostaw. Doskonale sprawdzi się również w działaniach mających na celu eliminację słabych ogniw łańcucha dostaw. 

Pomagamy zmniejszać ryzyko, usprawniać procesy i uzyskiwać wyniki sprzyjające zrównoważonemu rozwojowi naszych klientów. Współpracuj z firmą Avetta  w zakresie „zielonego” zarządzania łańcuchem dostaw! 

 

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 24, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 23, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Dział prawny, Operacje, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Luty 19, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Luty 17, 2021
Upcoming Events
April 1, 2021 | 12:00pm CT
A High-Reliability Safety Culture.... in 10 Minutes a Week per Person!
April 7 - 8, 2021
Virtual
ASSP Region IV
April 12 - 16, 2021
Virtual
STAC
April 14 - 15, 2021
Virtual
Facilities Management Now: Virtual Summit
April 21 - 22, 2021
Virtual
VPPPA Next Level Safety
April 21 - 22, 2021
Brisbane, AUS
OHS Leaders | Brisbane
April 27, 2021
Supply Management Private Sector Forum
April 27, 2021 | 10am PST
Risk Management in a Pandemic – Key Learnings about Capacity, Resilience and OSH Leadership
April 27, 2021
Virtual
Partners in Prevention