Skip to main content

Nowość!

Avetta wprowadziła rozwiązanie do zarządzania pracownikami ! Czytaj więcej

Ankiety opinii pracowników i ich rola w skuteczności działań z zakresu bezpieczeństwa

By Avetta Marketing
March 22, 2021
3 minutes
Employee Perception Surveys

Przedsiębiorstwa, które skutecznie propagują kulturę bezpieczeństwa mogą pomóc zapobiegać kosztownym procesom sądowym i zwiększać morale pracowników. Jednym z najlepszych narzędzi do promowania i oceny poziomu bezpieczeństwa w miejscu pracy przy jednoczesnym włączeniu do tego pracownika jest ankieta opinii pracowników.  

Zdecydowanie zbyt wielu pracowników koncentruje się na reaktywnych programach bezpieczeństwa, które rozwiązują problem dopiero po jego wystąpieniu – często już za późno. Ankiety opinii pracowników służą do ustalenia, jak pracownicy rozumieją lub interpretują sytuacje w pracy lub środowisko pracy, co pomaga zapobiegać zdarzeniom, zanim one wystąpią. 

Ankiety te zajmują się potrzebami, odpowiadają na pytania, rozwiązują problemy, określają punkty odniesienia, analizują tendencje i wyznaczają cele. Przede wszystkim jednak doprowadzają do tego, że pracownicy na wszystkich poziomach myślą i mówią o bezpieczeństwie w taki sam sposób oraz zapewniają pracownikom możliwość przedstawienia propozycji usprawnień.  

Mając na względzie, że jedną z głównych trudności towarzyszących wdrażaniu kultury bezpieczeństwa jest angażowanie i motywowanie pracowników, ankieta opinii pracownika może być prostym i ekonomicznym rozwiązaniem. Raport firmy Avetta pokazuje jednak, że zaledwie 33% respondentów wykorzystuje ankiety opinii pracowników do oceny mocnych stron swojej kultury bezpieczeństwa, choć ankiety te umożliwiają przedsiębiorstwom: 

  • zachęcanie pracowników do przekazywania opinii o wydajności  

  • uzyskanie informacji nadających kierunek dalszym działaniom 

  • poznanie wszelkich różnic między przekonaniami pracowników a opiniami kierownictwa 

  • określenie luk w bezpieczeństwie i zapewnienie rozwiązań 

  • zwrócenie uwagi na problemy w relacjach między kierownictwem a pracownikami 

  • zapewnienie pracownikom możliwości wyrażenia swoich opinii i okazanie zainteresowania ich obawami 

  • określenie rozbieżności między celami przedsiębiorstwa a faktycznymi zasadami 

  • traktowanie ankiet jako wewnętrznych, konsekwentnie mierzonych punktów odniesienia 

  • określenie, które aspekty obecnych programów sprawdzają się, a które wymagają poprawy  

  • stymulowanie otwartej komunikacji między różnymi poziomami organizacyjnymi 

Istotne znaczenie ma zapewnienie, aby pytania zawarte w ankiecie przyniosły odpowiedzi, które przedsiębiorstwo może wykorzystać w swoich politykach bezpieczeństwa łańcucha dostaw i w swojej działalności. W związku z tym ankiety opinii pracowników muszą być rzetelne i trafne. 

Rzetelność i trafność to ważne aspekty każdej ankiety opinii pracowników dotyczącej bezpieczeństwa. Rzetelność jest gwarantem spójności – ankiety powinny być przeprowadzane wielokrotnie w danym okresie i przynosić podobne rezultaty. Pomoże to też uniknąć straty czasu i zasobów. 

Tak jak w przypadku każdej ankiety ważne jest tutaj, jakie zadaje się pytania. Aby ankieta była trafna, pytania muszą być zgodne z pożądanymi pomiarami. Powinny być bez problemu zrozumiałe dla pracowników i dotyczyć wydajności protokołów bezpieczeństwa oraz postrzeganego poziomu uczestnictwa każdego członka zespołu. Powinny także skupiać się na szerszych kwestiach, a nie na wąskich problemach – w ten sposób najłatwiej będzie osiągnąć wymaganą trafność. 

Poprawnie przeprowadzone ankiety opinii pracowników mogą przynieść kilka istotnych korzyści. Przez włączenie takich ankiet do swojego zarządzania łańcuchem dostaw przełożeni na każdym poziomie lepiej zrozumieją, co dobrze się sprawdza, a gdzie potrzebne są usprawnienia. Wyniki powinny zostać poddane analizie, aby określić, jakie ewentualne zmiany trzeba wprowadzić do programu bezpieczeństwa. 

Więcej informacji o poprawie poziomu bezpieczeństwa w swoim łańcuchu dostaw można uzyskać na naszej stronie internetowej, pod numerem telefonu 844-633-3801 lub pod adresem e-mail [email protected]

Subscribe to our Blog

More from the Avetta Blog

Zarządzanie wykonawcami, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem
Sierpień 1, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój
Sierpień 1, 2022
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Ubezpieczenie, Dział prawny, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Październik 1, 2021
Zarządzanie wykonawcami, Kadra kierownicza, Obiekty, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Operacje, Zaopatrzenie, Zarządzanie ryzykiem, Zrównowazony rozwój, Inne
Wrzesień 15, 2021